Szadoszex történet

– Jó reggelt, Mr. Bonner. Bevihetem a kávéját?

Bob az íróasztalán álló órára pillantott. Az ég szerelmére, tíz percet késett!

– Reggel hatkor már behoztam magamnak a kávét. Megkérdezhetem, hogy hol a pokolban volt eddig? Nálunk hétkor kezdődik a munkaidő. Nem 7.02-kor, nem 7.03-kor és holtbiztos, hogy nem 7.10-kor!

A kirohanás hatására Nina Moran arca szemmel láthatóan megrándult, és zavarában lassan elpirult.

– Elnézést, Mr. Bonner. Forgalmi dugóba kerültem. Sajnálom – dadogta, s úgy nézett Bobra, mintha éppen el akarna szaladni.

– Az biztos, hogy fenemód sajnálhatja is. Hol van a negyedéves jelentés vázlata? – förmedt rá.

Nina visszament az irodájába, s egy perc múlva megint a küszöbön állt.

– Nem tudom, Mr. Bonner. Nincs az iratgyűjtőmben. Nyitva találtam az aktát az íróasztalomon, s a jelentés hiányzik belőle.

– Tudom, Miss Moran. Mit gondolt, ki a csoda vette ki a szekrényből az aktát? Egy gonosz boszorkány? Mertem remélni, hogy volt annyi esze, hogy eldugjon valahová egy példányt, s gyorsan rendbe hozhatjuk ezt a katasztrofális helyzetet. Bár azt hiszem, ez a csodával lenne határos. – morgott Bob. – Pusztán kíváncsiságból, mi a büdös francra gondolt, miközben ezt a szemetet gépelte? Gondolkodott egyáltalán?

– Nem tudom, miről beszél. Semmiféle szemetet sem gépeltem le. Fogalmam sincs, mire gondol – mondta szomorúan Nina.

– Hát akkor hadd mutassam meg magának, mi hozott ki a béketűrésből ma reggel – mondta mogorván Bob, miközben kezében az összegyűrt papírokkal az ijedt lány felé közeledett. – olvassa el ezt a zagyvaságot – vágta Ninához a papírokat. A lány védekezően maga elé tartotta a kezét, mintha a férfi meg akarta volna ütni. – Miben hasonlít ez arra a vázlatra, amit én adtam magának?

Nina fogta a papírnyalábot, alaposan átnézte, s megpróbálta megfejteni azokat a jeleket és firkálmányokat, melyeket Bob írt alapokra.

– Igen, uram, ez az a jelentés, amit legépeltem. – mondta csendesen Nina, s Bobra tekintett.

– Az lehet, hogy ez az a szemét, amit legépelt, de az holt biztos, hogy nem az a jelentés, amit én írtam. – tört ki Bob. – Nézze a helyesírást, a hiányzó szavakat! Az ég szerelmére, teljes mondatokat hagyott ki. Egész adatcsoportokat rakott arrébb! Még olvasni sem tud?

Nina vonásai eltorzultak, s a tenyerébe temette az arcát. A férfi kirohanása teljesen megrémítette, s Bob szavainak ütemére össze-összerándult, mintha fizikailag vernék.

– Maga, hölgyem, újra le fogja gépelni, amit sikerült helyrehoznom. Még akkor is, ha az egész hétvégéje rámegy. Választhat, vagy ezt teszi, vagy eltűnik az irodából, én pedig szerzek magamnak egy igazi titkárnőt.

– Igen, értem. Meg fogom csinálni. Bármit megteszek, amit csak akar, Mr. Bonner. Kérem, ne haragudjon rám – szipogott Nina, miközben a szemét törölgette és egyik kezét Bob felé nyújtotta.

– Az biztos, hogy meg is fog tenni mindent. El kellene nadrágolnom, amíg csak úgy ki nem pirosítom a fenekét, hogy rá sem tud ülni! Pár perc múlva itt lesz a lista azokról az aktákról, amelyekre szükségem van. Aztán értük megy, behozza őket nekem ide, és nem tűnik el valahol fél úton a forgalmi dugóban – morogta Bob. – Közben hívja fel Angelót, Felicát és Wongot, és mondja meg nekik, hogy húsz perc múlva itt akarom látni őket.

Később, mikor Bob a jelentés vázlatát írta újra, folyton azon járt az esze, amit Ninának mondott. Tényleg azt mondta volna, hogy el kellene fenekelnie őt? Pedig időben figyelmeztette magát, hogy vigyázzon, mert ma elszabadulhatnak az indulatai. Hát most megtörtént. Ha a lány hallotta a szavait, márpedig ki van zárva, hogy ne hallotta volna, akkor Bob most elég ronda testi sértési perre számíthat, vagy legalábbis egy szexuális megfélemlítési beadványra. Módot kell találnia arra, hogy enyhítse a helyzetet Ninával. Lehet, hogy a lány megérti majd, miért viselkedett így, ha elmagyarázza neki a helyzet súlyát.

Nina elnézést kért, s elment az elülső kabinba, melyről Bob korábban azt mondta, a lány szálláshelye lesz. Néhány percig ott maradt, majd visszatért, s megállt Bob széke mellett.

– Kérdezhetek valamit?

– Huh, mi az, Nina? – kérdezte Bob, s felnézett a lányra. Észrevette, hogy Nina a kezében szorongatja maga előtt a kezeslábast.

Nina a fedélzet deszkáit bámulta a lábainál, arca elpirult.

– Azt mondta, úgy el fog náspángolni, hogy nem tudok majd a fenekemre ülni, s csak azt szeretném tudni, mikorra tervezi majd a verést?

Bob rámeredt az előtte álló lányra, fel sem tudta fogni, amit hallott.

– Mi? – mondta értetlenül.

– Tudja, ez volt az egyik feltétele annak, hogy a titkárnője maradhassak, s nem tudom, mikor akar megbüntetni. – mondta csendesen, szemében könnyek csillogtak.

– Ó, Nina, sajnálom, hogy ilyet mondtam. Nem gondoltam én azt olyan komolyan, ahogy hangzott. Én nem tennék… képtelen lennék… – hebegte Bob.

– Ó, nem, kérem, Mr. Bonner. Tudom, hogy rászolgáltam – mondta Nina szipogva. – és ez volt az egyik feltétele annak, hogy továbbra is megtarthassam az állásomat, s én értem is, hogy miért, s önnél szeretnék dolgozni.

Ahogy befejezte a mondatot, Nina az asztalhoz lépett, Bob elé. Elengedte a kezeslábast, s az a földre esett. Combját az asztal széléhez nyomta, s felemelte magán az inget, épp a melle aljáig. Ráfeküdt az asztalra, alsó karjára fektetve fejét.

Bob döbbenten ült, s a lányra bámult.

– Nina… mi az ördög folyik itt? – mondta levegőért kapva.

– Verjen meg alaposan és gyorsan, úgy, ahogy a nagybátyám szokta. Akkor tudom, hogy a fájdalommal elmúlik majd a vétkem is – mondta a lány halkan szipogva.

Abból, ahogyan beszélt, Bob biztosan érezte, hogy valaha sokszor mondhatták ezt Ninának. Most mi az ördögöt csináljon?

– Nem, Nina. Nem fogom elnáspángolni. Nem… Szó sem lehet róla! – sikerült végül összeszednie magát.

Bob megfordult, és körbejárt a szinte csupasz lány körül, aki az asztalon hasalt előtte.

– Kérem, meg kell tennie. Azt mondta, rászolgáltam, s meg kell tennie, hogy megmaradjon az állásom önnél. Kérem, kérem, Mr. Bonner, könyörgök!

– Nem, nem lenne helyes, Nina. Ez… ez egyszerűen nem való… – Maga a gondolat, hogy ez a fiatal lány levetkőzik előtte, s aztán felajánlja magát neki… hogy verje meg… a fenekét!

Tudatában volt az ágyékában feszülő, kényelmetlen érzésnek. A látvány és a lány közelsége megtette a hatását.

Nézte az asztalon fekvő, szipogó kis alakot, a lány bőre aranyszínben csillogott a kerozén lámpák fényében, s miközben arra gondolt, hogy sajnálnia kellene őt, s átéreznie a helyzetét, egyre erősödő késztetést érzett, hogy kinyújtsa a kezét, s megüsse a lány hátsó felét… majd megsimogassa… és ha ő is akarja…

Istenem, gyönyörű ez a lány! – gondolta, amint elnézte a tehetetlenül és kiszolgáltatottan fekvő alakot. Fehér, sima bőrét, izmos fenek gömbölyűségét, mely combjai kecses oszlopaiban folytatódott.

A férfi jobb keze szinte magától mozdult meg, s pihent meg Nina derekán, valamivel a lány bal csípője fölött. Ujjai érezték a hús simaságát, s a telt csípő kezdetét. Tenyerével érzékelte a lány melegét. Hüvelykujját lassan mozgatva a lány puha fenekének bal oldalát simogatta, s érezte, hogy a bársonyos bőr alatt, érintésére, az izmok játékba kezdenek.

Bob keze lassan lecsúszott a lány hátsó felén, majd fel, fenekének gömbjére. Ujjai gyengéden megmasszírozták az érett testrészt, hüvelykujja a dombocskák közötti vágatba tévedt. A melegséget, a selymes simaságot, a lány formáját és vonalait tapintotta és ízlelgette, amint keze a lány testén siklott.

Nina megmozdult Bob keze alatt, s ezzel megtört a varázs. A férfi elkapta a kezét, mintha forró szénhez ért volna. Úr Isten, mit csinálok? – gondolta.

A lány felsóhajtott, és mocorgott egy kicsit, hogy testsúlyát áthelyezze.

– Meg kell büntetnie azért a sok bajért, amit okoztam. Rászolgáltam arra a beígért alapos fenekelésre.

– Nina…

– Szépen kérem, annyira szükségem van rá – jött a panaszos válasz.

Egy hosszú percre mindketten mozdulatlanná váltak. Csak a tenger hangja hallatszott a hajótest mellől, meg a vitorlázat szüntelen nyikorgása, a kronométer tiktakolása a válaszfalon, s a két ember lélegzése.

Bob az előtte lévő dús alakra bámult. Keze megint lassan a lány felé nyúlt, majd megállt a bal fenék fölött, s egy villanásnyi idő alatt felemelkedett, s éles csattanással belecsapódott a párnás puhaságba.

– Ahhhhh… – kiáltott fel a lány, s mivel az ütéstől összerándult, most újra elhelyezkedett az asztalon.

Bob elragadtatással bámult a tejfehér húsra, mely sápadt fehérségével azonnal kiadta kezének körvonalait, hogy egy pillanat múlva sötét rózsaszínűvé piruljon, amint a vér visszaáramlott az érintett területre.

Csitt-csatt, CUPP, hallatszott, amint Bob keze a lány kitárt fenekét csapkodta, s az utolsó hangot az okozta, hogy a húsos halom koronáját érte az ütés.

Bob érezte, hogy emelkedik benne a szenvedélyes tűz, miközben a lányt fenekeli. Óriásira nőtt pénisze nyomta a nadrágját, sátorszerűen kitolva az anyagot. Annyi időre, míg kényelmesebb helyzetbe rakta ezt a keménységet, abbahagyta a ténykedését, majd újból felemelte a kezét.

A gömbölyű popó belső oldala volt a sorozatos paskolás célpontja, s Nina mocorogni kezdett a kellemetlen érzéstől, amit a célba ért csapások okoztak.

Bob szünetet tartott, s elhatározta, hogy áttér a fenék másik oldalára, mely jobban kezére esett. Rátette kezét Nina fenekének jobboldali félgömbjére, s ahogy a lány mögött mozgolódott, azon kapta magát, hogy a lány nemi szervének fügéjét nézi. Keze gyorsan lejjebb csúszott, és ujjai megsimogatták az alsó ajkakat. Meglepetten érezte, hogy az ajkak nedvesek voltak, s Bob ujjai végigsiklottak rajtuk, egészen a kiálló kis gombig, mely kidugta fejét az ajkak közül. Nina levegőért kapott, mikor a férfi ujjai klitoriszához értek, s a lány hátsó fele önkéntelenül felemelkedett.

– Kérem – nyögte halkan.

Bob összeszorította a fogait, bal kezét a lány hátuljára helyezte, s jobb kezét újra felemelte.

– Maga akarta – és már kezdte is az újabb sorozatot a lány fenekének jobb oldalára.

Váltogatni kezdte az ütések közötti szünetek hosszúságát, s a művelet célpontját úgy nézte ki, hogy a domborulat legfelső pontjától a felé eső húsos terület felé haladjon. Néhány perc múlva rájött, hogy megfájdult a keze és a karja az ütésektől és a megerőltetéstől.

Mikor abbahagyta, hogy felmérje művét, látta, hogy Nina fenekének két oldala vörösen izzik, a legélénkebb színe a félgömbök koronájának volt. A lány mocorgott a fájdalmas ütésektől, de nem volt lehangolt. Ágyéka az asztal pereméhez dörgölődött, amit az is tanúsított, hogy fenekének izmai ritmikusan feszültek meg.

Bob lihegve nézte, mint aki hosszú futásból érkezett, s elfogta a vágy, szinte kéjsóváran, hogy lássa, amint Nina a fenekelés miatt úgy sír, mint egy kislány.

Tudta, hogy keze már nem engedelmeskedne, ezért valami jobb eszköz után nézett. Talált is egy háromlábnyi hosszú, félhüvelyknyi széles nejlon horgonykötelet. Tökéletes volt. Annak idején úgy választotta meg a kötél méreteit, és úgy csavarta össze a két véget, hogy a horgonyzat fékköteleként használhassa szükség esetén. Ez lesz az igazi.

Kettéhajtotta a kötelet, s a jobb keze köré csavarta, s körülbelül tizenkét hüvelyknyi kiálló hurkot hagyott. Bal kezét Nina hátára helyezte, hogy megtartsa a lányt, s nyújtott karral lecsapott az elé tárulkozó fenékre.

A hatás nem váratott magára, olyan volt, mintha áramütés érte volna a lányt. Nina boltívszerűen felemelkedett az asztaltól, levegő után kapott, lábai felcsapódtak, úgy, hogy teste hosszú másodpercekig az asztal szélén lebegett, míg a korbácsütés perzselő tüze át nem járta a testét.

– Aaaaaaaaaa… – hallatszott a sikoly, melyet a fájdalom szakított fel a lány torkából.

Karjai hátracsapódtak, kezei a megbüntetett húst keresték, hogy megvédhessék a további ütésektől, de sohasem érték el egészen. Nyilvánvalóan a gyerekkori neveltetése gátolta meg, hogy azt tegye, amit a vak ösztön követelt.

Nina feje visszahanyatlott az asztal tetejére, kezei a feje felett megkeresték, és megmarkolták az asztal szélét, térde körül a bőr fehér volt a ránehezedő nyomástól. Lába visszazuhant a fedélzet deszkáira, lábfeje, mely bokájánál a kezeslábasba gabalyodott, támaszt keresve küszködött. Combjai hullámzottak, ahogy az egyik lábáról a másikra nehezedett, hogy megpróbálja csillapítani az égő fájdalmat.

Bob nagyon meg volt elégedve az ütés hatásával, s újból rácsapott a lány gömbölyű fenekére, hasonló eredménnyel.

– Ennnnyyy… – nyögött fel Nina.

Bob egy kicsit balra húzódott, s rézsútosan sok kis ütést záporoztatott Nina popsijának alsó és combja felső részére.

– Óóó… Kérem, ne… ott ne… kérem – zihált Nina, fenekét dobálva. Bob ügyet sem vetett a könyörgésre, s áttért a lány felkínálkozó hátsó felének másik oldalára, s visszakézből korbácsolni kezdte az előbbiekhez hasonló és az azokat keresztező átlós csapásokkal.

– Ujjujj – sikította megint az elgyötört lány, teste ívben megfeszült a fájdalomtól, s szinte hisztérikus zokogásban és sírásban tört ki. – Au… au… au… aa… aaa… au… – szipogta, levegő után kapkodva, szeméből patakzottak a könnyek. Erőtlenül feküdt az asztalon, arcát karjaiba temette, úgy szipogott.

Bob megdermedt a lány sikításától, kezéből lógott a zsinór, s elragadtatott rémülettel figyelte a síró lányt és a bántalmazás nyomait. Nina fenekét skarlátvörös csíkok barázdálták ott, ahol a nejlonkötél a lány húsába mart.

Bob gondolkodás nélkül eldobta a fékkötelet, s vállánál fogva felemelte a szipogó teremtést, átölelte, magához szorította. Nina karjai önkéntelenül Bob nyakára fonódtak, s ahogy a férfihoz simult, lábát és combját fájdalmában a másikéhoz dörgölte. Ziháló szipogása sírásba fordult, ahogy megszabadult a gyötrelemtől és a fájdalomtól. Miközben zokogott, felső teste a férfiéhoz ért.

Bob magához ölelte, bal keze lesiklott a lány hátán, a megsimogatta a popsiján a felsértett húst. Keze végigsiklott rajta, tenyerébe fogta, s közelebb nyomta magához a lányt.

Nina első reakciója az volt, hogy elhúzódott a kéztől, melynek érintése fájdalommal járt, s ahogy teste Bobéhoz közeledett, újból a kéz felé mozdult, mintha menekülne az érintések elől.

Bob ráébredt, hogy szorongó érzés fogja el, amikor a lány az ágyékához simul. Ráadásul már szinte elviselhetetlenné vált testében a nyomás, melyet a fiatal lány elfenekelésének élménye váltott ki belőle. Mikor a férfi megpróbálta elmozdítani alsótestét a lányétól, Nina ágyékával újból hozzásimult, mintha nem engedné, hogy kiszakítsák abból a biztonságból, melyet Bob közelsége jelentett számára.

Amint a lány abbahagyta a sírást, és testében feloldódott a feszültség, Bob finoman megfordította, és gyengéden a székre eresztette.

A lány megfeszítette a testét, és visszatartotta a lélegzetét, amint az ülés anyaga a bőréhez ért, majd lassan teljes súlyával ráereszkedett. Bob lágyan kezébe fogta a lány arcát, s Nina odafordította a fejét, megfogta a férfi kezét, nehogy Bob elvegye az arcáról.

– Nina… Nina, én… úgy… s… – kezdte Bob.

Nina megint elfordította az arcát a férfi kezében, és csókolgatni kezdte az ujjait és a tenyerét.

– Köszönöm, hogy megbüntetett, hogy megbocsát a hibákért – mondta lágyan, szinte szeretettel a férfinak, s közben tovább csókolgatta a tenyerét, s arcát a férfi tenyeréhez dörgölte.

Mikor Nina kinyitotta a szemét, azon kapta magát, hogy a férfi nadrágjának jól látható dudorodását bámulja.

– Ó, Mr. Bonner… bocsásson meg. Csak magamra gondoltam. Engedje, hogy… – mondta, s közben elengedte Bob kezét, és a férfi nadrágjának zipzárja felé nyúlt. Lassan lehúzta a zipzárt, s másik kezével megragadta a lüktető férfiasságot, gyengéden kiszabadította a ruha alól, és előhúzta.

– Megengedi? – kérdezte Nina, a lüktető, csillogó férfiasságra meredve.

Bob tehetetlenül és megbabonázva nézte, ahogy Nina előrehajol, és ajkaival és nyelvével csókolgatni és mosdatni kezdte a péniszét. Teljes hosszában végigcsókolta, majd nyelvével körbeszaladt a merev testrészen, végül kinyitotta a száját, s olyan mélyen az ajkai közé vette, amennyire csak tudta.

Bob önkéntelenül megrázkódott a heves érzés hatására, melyet a lány nyelvének érintése keltett benne. Kéjes nyögés tört fel belőle. Egyik kezét a lány tarkójára helyezte, s finoman ki-be mozgott Nina szájában.

Érezte, hogyan mozgatja a lány a nyelvét a testén, hogyan nyalja és simogatja, hogyan öleli és dédelgeti a húsát, mikor szájával szívja… és érezte, hogy kitörni készül belőle a spermium, a megkönnyebbülést hozó robbanással.

– Nina… Nina, jobb lenne, ha… jobb lenne, ha már abbahagyná. Mindjárt… mindjárt… jön… engedjen…

Miközben Bob beszélt, Nina levette kezét a férfi nadrágja elejéről, és a lábaira fonta a karjait, hogy az ágaskodó dákóhoz szoríthassa magát. Bob csípője mozgatásával megpróbálta kihúzni magát a lány szájából, de Nina rátapadt, ajkai és nyelve szüntelenül dolgoztak.

– Ó, Istenem… jön… aaaa… – kiáltott fel Bob, s teste vad lökéseket diktált a lány meleg szájába, közben a lány hajába markolt, és magához szorította őt.

Amint ondója a lányba lövellt, érezte a magömlés szinte fájdalmas összerándulásait, egyszer… kétszer… újra meg újra, lábai remegtek a megerőltetéstől és a megkönnyebbülés tomboló mámorától, szaggatottan és zihálva lélegzett, fejét hátravetette, s szája hátrahúzódott a gyönyör grimaszával.

A szadista tornaóra (sm történet)

– No lássuk, hogy mi az amit ennyi pénzért kapok. – hallottam nemsokára egy nagyon ismeros hangot.

Megborzongtam, de mégsem mertem elfogadni, hogy valóban az az akit hallok, csak akkor amikor kimondta a nevemet:

– A kis Geordina Corwax!

Az iskolai tornatanárom volt az. Mindig így nevezett az órákon, és éppen tegnap volt vele órám. Megpróbáltam felugrani, de erosen fogtak, és ahogy küzdöttem hamarosan le is kötöztek az asztalra.

– Máskor nem vagy ilyen élénk, te kis szuka. – hallottam megint a tornatanárom hangját – Igaz? – és erosen belecsípett az egyik mellbimbómba.

– Igen, Uram! – válaszoltam, miközben a hirtelen fájdalomtól fel is kiáltottam.

– Tegnap sem akartál tornázni, és mindenfélét összehazudtál.

Valóban semmi kedvem nem volt a tegnapi tornaórán részt venni, és azt hazudtam, hogy megjött a vérzésem. Ez most tiszta lebukás volt. A puncim ott volt elotte a szétrakott lábaim között frissen és üdén, vérzésnek természetesen semmi nyoma. Félrehúzta a bugyimat, ami amúgy sem takart semmit, és kihúzta a vibrátort. Helyette az egyik ujjával belenyúlt a puncimba. Nagyon kellemetlen volt, és fel kellett sóhajtanom.

– Finom? – kérdezte.

– Nem, Uram. – válaszoltam az igazságnak megfeleloen.

– Nekem finom kis punci vagy. – és tovább mozgatta az ujját bennem. – Használhatom a puncidat is amíg az enyém vagy?

– Igen, Uram.

– Bármire?

– Igen, Uram. Bármire. Bármit megteszek, amit parancsol. Így szólt az egyezség.

– Bármit beledughatok?

– Igen, Uram.

– És ha nem a farkamat, hanem egy baseballüto, vagy egy sörösüveg vastagabb végét akarom beledugni, akkor mi lesz?

– Mindent megteszek Uram, hogy megfeleljek az elvárásainak. – válaszoltam nyögések közepette, mert nem elégedett meg azzal, hogy a puncimba egy ujját dugja be, hanem két vagy három ujját is bedugta, és erovel próbálta meg tágítani. Pedig erre egészen más módszert kellett volna használni, de o nem azt akarta, hogy élvezzek.

– Remélem is, hogy mindent megteszel. Különben megkapod, amit megérdemelsz. Most pedig lássunk munkára.

Éreztem, ahogy lassan bekeni a puncimat habbal, a lábaim belso felét is, és a fenekem környékét is. Elég sokáig kavargatta a habot. Aztán lassan elkezdett megborotválni. Eloször csak a szeméremdombról vágta le a szoröket egyenletes hosszú borotvahúzásokkal, aztán a nagyajkakat is két-két ujjal elhúzva a lábaimtól, végül benyúlt a fenekemhez is, és ott is leborotvált.

– Így! – mondta a végén – Most már egészen úgy nézel ki, mint egy rendes szófogadó kis szuka. Most levesszük rólad a köteleket, és a szemedrol is a kötést, hogy láss, de ne próbálj meg megszökni. Amúgy sem tudsz.

Eloször a köteleket oldozták el, segítettek felállni, és csak az után vették le a szememrol a kötést. Eloször nem sokat láttam, mert reflektorok világítottak meg. Egy alacsony színpadon voltam egy teremben, és a fény mögött láttam, hogy emberek ülnek. Mellettem állt Zsuzsa, Hilda és még egy ember, akit jól ismertem, de nem ebbol az életembol, hanem a rendesbol, amelyet megpróbáltam elválasztani ettol. Ahogy már tudtam, a tornatanárom volt az, aki ott állt még mellettem, és bár eddig is hallottam a hangját, most hogy láttam még kellemetlenebb volt a dolog.

Ahogy pislogtam, és egyre többet láttam észrevettem, hogy nem csak az az asztal van a színpadon, amelyre az elobb még le voltam kötözve, hanem más eszközök is. A színpad egyébként meglehetosen durva és kopott deszkákból volt, és amennyire a falakat láttam azok sem voltak frissen festve, néhol még a téglák is látszottak.

– Geordina! Ezek szerint ismered az urat. – mondta Zsuzsa – Bemutatnád, ahogy illik?

– Igen, Mistress. O Schmedt úr, a tornatanárom az iskolában.

– Üdvözlöm, Mr. Schmedt. – köszöntötte Zsuzsa. – Azt hiszem szakmájából kifolyólag elég jól ismerheti a különbözo fortélyokat, amik egy ilyen kis kurvának a megregulázásához kellenek.

– Azt hiszem igen. Bár eddig csak felöltözve mozgattam meg ezt a kis szukát, van egy-két ötletem, hogy mit lehetne vele kezdeni ebben a helyzetben.

Megborzongtam. Zsuzsa folytatta:

– Mostantól az öné hétfo reggelig. Itt a színpadon, vagy ahova csak akarja, elviheti.

Zsuzsa és Mr. Schmedt is meglehetosen hangosan beszéltek, úgy, hogy mindenki jól hallhassa a nézotéren.

– Nos, Geordina – fordult hozzám a tornatanárom -, most megtanulod, hogy mi jár annak, aki hazudik. Mit hazudtál nekem, meséld el szépen a közönségnek! – azzal kitolt a színpad szélére. Így egy kicsit jobban láttam az embereket, de így sem lehetett sokat kivenni. Arcokat semmiképpen. Csak annyit tudtam megállapítani, hogy a terem nagy, és tele volt emberekkel.

– Azt hazudtam tegnap, hogy menstruálok. – mondtam.

– Hangosabban! – kiáltott rám Mr. Schmedt.

– Igen, Uram! – válaszoltam, és elismételtem hangosabban, most már szinte kiabálva, így mindenki hallhatta.

– Akkor most bepótoljuk a tegnapi órát. – jelentette be. – Vedd le a bugyidat, igaz nem sok. Én a helyedben szégyellenék egy ennyire szemérmetlen ruhadarabot felvenni, de a te dolgod. Most mindenesetre vedd le, így elejét vehetjük annak, hogy azt hazudd megint, hogy vérzel.

Engedelmesen levettem a bugyit. Ez persze nem volt egyszeru, mert a kezem még mindig hátra volt bilincselve. Azért valahogy le tudtam tolni a térdemig, onnan meg lecsúszott, és kiléptem belole. Ismét visszaálltam terpeszállásba, és elore toltam a melleimet.

– Most pedig guggolj le!

Leguggoltam, persze ehhez elobb egy kicsit összébb kellett zárnom a lábaimat, és meglehetosen nehéz volt az egyensúlyom megtartása is a magas sarkú cipoben.

– Mélyebben!

Megpróbáltam még mélyebbre leguggolni. Egy kicsit tudtam.

– Most állj fel! – jött az újabb parancs.

Felálltam.

– Hát, ez nem az igazi, de segítünk!

Betoltak a színpadra egy kerekeken guruló keretet. Beállítottak a közepére, és a kezeimet a bilincsbol kicsatolva a két széléhez kötözték Mr. Schmedt és Hilda körülbelül a derekam magasságában a lábaimat pedig terpeszben a kerethez alul.

Ekkor újra le kellett guggolnom, felállnom. Ellenorizték, hogy a kezem nem akadályoz egyik helyzet elérésében sem. Ezután Hilda a csiklómra csatolt egy csipeszt. Ez nagyon szoros volt, és fájt. De ilyesmiben már volt részem, és meg tudtam állni hosszasabb nyögések nélkül. Közben Mr. Schmedt nem törodve a puncimban éledo fájdalommal a két mellemre csatolt fel egy-egy csipeszt, amelyek hasonlóan fájtak. A melleimen levo csipeszre egy felülrol, a puncimon levo csipeszhez egy alulról jövo kötelet kötöztek. Az arcom elott az orrom magasságában egy mupénisz meredezett felém. Akkor még nem néztem le, de alattam is volt egy hasonló szerszám.

– Most pedig guggolni, és felállni fogsz! – jelentette be Mr. Schmedt. – Sokszor. Amíg bírod, és nem fogod elobb abbahagyni, azt garantálom. Ágaskodj fel egy kicsit, és vedd be a szádba a mufaszt.

Megtettem.

– Most szopjad!

El kezdtem szívni, de valahol ki volt lukasztva, és szabadon áramlott be a levego.

– Vedd mélyebben a szádba, mert oldalt lukak vannak rajta.

Egész mélyen a számba kellett vennem, annyira, hogy torkomat nyomta, és hányingert okozott, hogy meg tudjam szívni, úgy, hogy közben ne áramoljon be a levego. Nem tudtam, hogy miért kell, de megtettem.

– Ha elég erosen szívod, akkor kikapcsol az a motor, amelyik a melledet húzza felfelé.

A következo pillanatban el kezdte húzni a melleimet a csipeszekhez erosített kötél. Pillanatokon belül már rettenetesen fájt. Szívtam a mupéniszt, amennyire csak bírtam, de kellett is, mert a motor csak nehezen kapcsolt ki. Abban a pillanatban viszont a másik kötél elkezdte tépni lassan lefelé a csiklómat.

– Ha leguggoltál, ülj rá a másik faszra, és szorítsd meg a hüvelyeddel. De elég mélyen. Akkor kikapcsol a másik motor, és enged felállni.

Ezt tettem. Ez sem volt könnyu, mert a fallosz, amit alattam elhelyeztek meglehetosen vastag volt a végénél, így nehéz volt ráengednem magam, viszont lejjebb vékonyodott, és ezért nehéz volt megszorítanom. Márpedig, ahogy tapasztalhattam, nem volt elég ha ráültem a hüvelyemmel szorítanom is kellett, hogy a csiklómat húzó kötél engedjen. Szerencsére a szerszámot bekenték valamilyen síkosító krémmel, különben elvesztem volna.

A következo pillanatban már a melleimet húzta a másik kötél. Gyorsan felálltam, és elkezdtem szopni a faszt, még mielott a kötél megint megtépi a melleimet. Aztán leguggoltam, és megdugtam magam a mufallosszal. Egy ido után rájöttem, hogy felesleges túl gyorsan csinálni. Felvettem a motorok ritmusát, ami nem volt túl gyors.

Leguggoltam, megdugtam magam a fallosszal, vártam amíg a kötél elkezdi húzni egy kicsit a csiklómat. Akkor megszorítottam a falloszt, majd gyorsan felálltam, lábujjhegyre állva a számba vettem a másik faszt, és amikor a kötél már felért és el kezdte volna húzni a melleimet erosen megszívtam.

Ezt csináltam elég sokáig. Talán harmincszor. Valamikor zenét is bekapcsoltak, talán, hogy a nézok számára ne legyen olyan unalmas. Aztán egy ido után, amikor kezdtem felállni a felálláshoz használtam a kezemet is. Izzadtam, és nemsokára már nem sikerült olyan gyorsan felállnom, hogy pihenhettem volna egy szusszanásnyit a melleimet húzó kötél megfeszülése elott. Innen kezdve már rohanás volt, és küzdelem minden felállás annak ellenére, hogy a ritmus nem nott. Egyre gyakrabban tépte meg a melleimet a kötél, és néha már az is elofordult, hogy nem tudtam a fáradtságtól megszorítani elég erosen a falloszt és a puncimat is megtépte a kötél. Elkezdtem könyörögni Mr. Schmedtnek, hogy hagyjuk abba.

– Nem tudom tovább csinálni, uram. – mondtam. – Kifáradtam.

Valóban nagyon fáradt voltam, izzadtam, az egész testem csillogott az izzadtságomtól annak ellenére, hogy a teremben nem volt meleg.

– Nem! Addig fogod csinálni, amíg össze nem esel. Sírni fogsz, üvölteni, de csinálni fogod. És ha már nem bírsz majd felállni, akkor a kötél felemel a melleidnél fogva. Elég eros a motor is, a kötél is, a csipeszek is. Csak az a kérdés, hogy a melleid elég erosek-e.

Guggoltam, és felálltam tovább. Egy ido után már tényleg úgy éreztem, hogy a melleimnél fogva húz fel a motor. Remegtek a lábaim, sírtam, a szemeim könnybe lábadtak. A szívem majd kiugrott a helyébol.

– Megígéred, hogy nem hazudsz többet? – kérdezte fennhangon Mr. Schmedt.

– Igen, uram. – sírtam, és közben alig jött ki hang a torkomon, mert teljesen kiszáradt a szám.

– És rendesen borotválod a puncidat?

– Igen, uram. – sóhajtottam, és reméltem, hogy végre kikapcsolja a motorokat.

– Jól van. Ezt már szeretem. Csináld csak tovább!

Folytatódott a tortúra. Ez rosszabb volt, mint egy verés, vagy mintha le kellett volna szopnom Mr. Schmedt-et, vagy kinyalnom Hildát, vagy hagyni, hogy megdugják a fenekemet vagy a puncimat.

Nem tudom, hogy hogyan lett vége, valószínuleg elájultam. Amikor magamhoz tértem csurom víz voltam, valószínuleg leöntöttek egy vödör vízzel, a kezem megint hátra volt bilincselve, és a földön, hanyatt feküdtem. A melltartómat levették, és a cipo sem volt rajtam. Viszont rajtam volt a nyakörv, és a lábaim között a távtartó, ami eddig a nyakörvhöz volt erosítve.

– Most pihenhetsz egy kicsit, amíg más lányokkal foglalkozunk. – mondta Mr. Schmedt. – Csak feküdj nyugodtan.

Persze a dolog nem volt ilyen egyszeru. Egy övet csatoltak a derekamra, ennek a hátsó részéhez egy damilt, amit elorevezettek az öv elején egy karikához, úgy, hogy a damil átment a lábam között. A damilt átbújtatták a karikán, és a végét felhúzták a keret tetejére. Belevágott a fenekembe és a puncimba, méghozzá nagyon erosen. Ha azt akartam, hogy ne vágjon, akkor fel kellett emelnem a csípomet. Ez pedig fárasztott. Nagyon. És egyébként is fáradt voltam. Persze nem mondták, hogy emeljem fel a csípomet, de nem is tiltották meg. Csak éppen ha nem emelem, akkor belevág a damil a puncimba. És közben nagyon vigyáztak arra, hogy a dolog úgy legyen elrendezve, hogy a láb távtartó miatt a nézok minden egyes részletét jól láthassák a puncimnak, és annak, ahogy a damil belevág, és ahogy izgek-mozgok, hogy a fájdalmat csökkentsem.

Hol megemeltem a derekamat, hol meg leengedtem. Nem volt sehogy sem jó. Közben alig tudtam arra figyelni, hogy mi történik a színpadon. Pedig volt mindenféle esemény.

Két meztelen lányt egymásnak engedtek. Az egyikük egy nagydarab barna lány volt, a másik egy fiatalabb, kisebb szoke. Verekedtek, vagy inkább birkóztak, de néha meg is ütötték egymást. Látszott, hogy van tétje a dolognak, mert mindent beleadtak. Addig ment a dolog, amíg a barna a fiatal szokét meg nem tudta valahogy kötözni. Persze az még eközben is küzdött, és amikor a keze már stabilan hátra volt kötve, még akkor is megpróbálta a másik lányt megrúgni. Aztán a lábát is megkötözte az erosebb lány, és elkezdte szadizni. Belecsípett az egyik mellébe, a másikba beleharapott, de úgy, hogy ott maradt a nyoma. Fogott az elokészített eszközök közül egy mufarkat, és megdugta vele a másik lányt. Az meg közben ordítozott, fenyegetozött, aztán sírt, és könyörgött. A másik azonban nem kímélte. Mr. Schmedt a kezébe adott minden eszközt amire csak szüksége volt. Csipeszt, vesszot, ostort, tuket, mellszorítót, köteleket. Mindent a lány fantáziájára, és képzeletére bízott. Lehetett is. Amikor a legyozött lány már alig volt eszméleténél, minden porcikája fájhatott, porig volt alázva és megeroszakolva, akkor föléállt, és levizelte, végig az egész testét, majd belerúgott egyet. Végül megmarkolta a földön fekvo lány hosszú haját és kivonszolta a színpadról. Ezután Mr. Schmedt odajött hozzám.

– Most láthatod, hogy hogyan bánnak egymással a lányok. Én igazán kíméletes voltam hozzád. Most megtanulhatod, hogy hogyan kellene neked viselkedned.

Niki és Kriszta S/m kínjai

Nikoletta barátnőm egy húsz éves, főiskolás lány. Hosszú, barna hajú, arcocskája babaarc, alakja kifogástalan. Pár hete otthagyta barátja, ezért mostanában kissé szomorkás a hangulata. Egyik este barátnői unszolására elmegy szórakozni, bár nem sok kedve van hozzá. Később ezért az alkohol hatására feloldódik, s az egész éjszakát átmulatja. Hajnalodni kezd, ezért elindul egyedül hazafelé, a kollégiumba. Az alkohol hatására azonban az utcán rosszul lesz. Nikoletta lassan nyitja ki szemeit, még kába az elfogyasztott alkohol után. Gyomra enyhén émelyeg. Fekvő helyzetben van, megpróbál felállni, de nem tud.
Látása lassan kitisztul. Mezítelenül fekszik egy nőgyógyászati vizsgálóasztalhoz hasonló asztalon. Kezei, lábai széttárva kikötözve, szájában pecek.
Feje megemelve, közepes nagyságú, formás mellei felett néz át terpesztett lábai között. Egy orvosi szobára emlékeztető helyiségben van. A szobát mesterséges fény világítja meg. Pár szék, egy asztal, szekrények vannak a szobában. Az egyik sarokban mosdó, mellette WC. Vele szemben egy csukott, fehér ajtó van. A jobb felső sarokban egy ipari kamerát pillant meg. Nem tudja, hogy hol van, ideges és félelmet érez. Arra gondol, hogy valami baleset történhetett vele, és egy kórházba került. Ám akkor miért van kikötözve és kipeckelve a szája?
Ébredése után nem sokára nyílik a szoba ajtaja. Egy férfi és egy nő lép be. Mindkettőn fekete, testhez simuló ruha, és fekete álarc van. A férfi erős testalkatú, kigyúrt, rövid, fekete hajú. Nikoletta szerint úgy negyven éves lehet, bár arcát nem látja. A nő rövidre nyírt, szőke frizurát visel, de most felvesz egy hosszú, fekete hajú parókát rá. (Ez jobban is áll neki.) Alakja jó, és harminc éves már elmúlt. A férfi leül az egyik székre, míg a nő a szekrényből eszközökkel megrakott tálcát vesz elő. Egy széket tesz a megkötözött lány lábai elé, és leül rá. Nikoletta rémült szemekkel figyeli, hogy mi történik, a pecek miatt megszólalni sem tud. A nő észreveszi félelmét, és odaszól neki:
– Még nincs miért aggódnod, most csak előkészítünk a játékra.
A nő egy elektromos nyírót vesz kézbe, és levágja a lány fanszőrzetét. Amikor ezzel készen van, habot tesz a puncira, és simára borotválja. A csupasz puncit ezután kissé csipő folyadékkal kenni be. Megborotválja még a lány hónalját és lábait is, hogy teljesen szőrtelenítse testét, bár a lány pár napja már borotválta őket. Amikor befejezi, fogja a tálcát és elviszi. A férfi közben feláll, fehér köpenyt vesz magára, és gumikesztyűt húz. ő egy kis kerekes asztalkát tol a lány mellé.
– Most kitisztítjuk a popsid kicsinyke lyukacskáját – mondja kissé mosolyogva.
Ezek után hozzálát a műveletnek. Síkosító krémmel keni be kesztyűs újjait, majd óvatosan benyúl a lány végbelébe. Nikoletta ekkor kicsit felnyög. Szépen bekeni a popsi belsejét is krémmel. Egy ujjnyi vastagságú műanyag csövet vesz elő, erre is tesz egy kis krémet, majd betolja a lány fenekébe. Nikoletta erősen nyög, kényelmetlenül érzi magát.
A széket elviszi a férfi és egy nagy tölcsért helyez a lány lábai közé. Az asztalt megemeli a feje felöl, így feneke a tölcsér felé néz. A műanyag cső végére folyadékkal teli ballon kerül, amit a férfi felemel, majd megnyitja a ballon csapját. Nikoletta érzi, ahogy a langyos folyadék beáramlik testébe, és ahogy egyre fogy a ballon tartalma, úgy nő a feszítő érzés a lány hasában. Amikor már nagyon elviselhetetlen a folyadék nyomása, akkor a férfi kihúzza a csövet a lány fenekéből.
A szennyes folyadék nagy nyomással áramlik ki Nikoletta beleiből a tölcsérbe, megkönnyebülést okozva a lánynak. Ezt a műveletet még párszor elvégzi a férfi rajta, míg megfelelően tisztának találja. Majd egy vékony csövet vesz elő, ezt is bekeni a krémmel. A lány punciját széthúzza, húgycsőnyílását vattával letörli.
– Most egy katétert helyezek fel. Ez után csak ezen keresztül tudsz pisilni, de így, majd meglátod, könnyebb lesz tágulnod.
A csövet elkezdte feltolni a lány húgycsövébe. Nikoletta égő, szúró fájdalmat érez, ahogy lassan halad a cső, közben sziszegő hangot hallat. Egyszer csak a cső másik végén vizelet kezd el folyni. A férfi megvárja, hogy kiürüljön a lány hólyagja, bár a beöntésnél a pisi többsége már távozott. Rövidre vágja a katéter végét és egy csapot szerel rá. Majd a lány derekára, nyakára, csuklóira és bokáira fémkarikákkal ellátott szíjak kerülnek. A két bokabilincset rövid szíjjal kötik össze, majd eloldozzák a lányt az asztalról. Két kezét erősen megfogva a derekához erősített ővhöz erősítik.
Felállítják, lábára magassarkú cipő kerül, szemére pedig kötés. Nikoletta egyre jobban fél, érzi, hogy nemsokára kellemetlen dolgok érik. Semmi kétsége nem volt afelöl, hogy ő most fogoly, és fogvatartói biztosan szadisták. Matatnak a nyakánál, majd rántást érez, ebből tudja, hogy mennie kell. Lassan vezetik, hisz a lábán lévő béklyó miatt nem tud nagyokat lépni. Egyszer megállnak, a lány beszélgetést, tányérok csörgését hallja. Kezét felemelik és kikötik, majd leveszik a szemkötést. Egy nagyobbacska terem közepén van. A teremben pár asztalnál álarcos férfiak és nők ülnek, előttük étel, ital. Mögöttük kikötözve meztelenül egy másik lány áll.
A szoba másik felében furcsa berendezések és eszközök vannak elhelyezve. És a falakon tükrök is függnek. Renátának nem sok ideje van a körülnézésre, mert meghallja a nő hangját.
– Hölgyeim és uraim! Bemutatom önöknek Renátát, aki húsz éves, és először vesz részt játékunkon.
– Rakd terpeszbe a lábad! – mondta parancsolóan a férfi.
Nikoletta terpeszbe áll. A férfi a bokáihoz hátulról egy rudat erősít, ami terpeszben tartja a lány lábát. Kezeit ezután a háta mögött összekötik és egy kötéllel elkezdik felfele húzni. A lány akaratlanul is derékban előredől. Megvárják, míg felső teste vízszintes lesz, és kikötik a kötelet. A nyakörvébe lánc kerül, amellyel összekötik a lábat terpesztő rúd közepével. Most a lány szétterpesztett lábakkal, rájuk merőleges testtel és hátrafeszített kezekkel áll. A teste erősen megfeszül, szép feneke kidomborodva várja, hogy mi történik vele. A férfi a háta mögé lép, és kezével rácsap a popsira.
– Szép feszes fenék, mindjárt megdolgozzuk.
Nikoletta pánikba esik, nagyon kiszolgáltatottnak érzi magát, rángatózni kezd, majd úrrá lesz rajta a sírógörcs. A férfi és a nő egy szekrényhez megy, egy kis keresgéles után a nő kezébe egy lovaglókorbács, míg a férfiéba egy többágú bőrkorbács kerül. A férfi a lány mögé áll, míg a nő megfogja a lány fejét és kiveszi a pecket a szájából. Renátába ekkor éles fájdalom nyilal, és hangosan felsikít. A férfi lesújtott a fenekére a korbáccsal. A közönség hangos ovációval nyugtázza a lány sikítozását. A nő és a férfi felváltva sújtanak le a pirosodó fenékre. Nikoletta pedig csak sikít, egyre jobban sír és rázza köteleit.
Mind jobban sajog a teste hátulja, legszívesebben kiugrana, vagy legalább megdörzsölné fájó testrészét, de erre nincs lehetősége. A férfi oldalra áll, és a lány hátát kezdi verni. Néha a korbács szíjainak csapkodó vége a lány csöngő melleit is éri. Nikoletta számára egyre kibírhatatlanabb a fájdalom, már nem csak a feneke és háta, hanem az egész teste fáj a természetellenes kikötözés miatt. Úgy érzi, hogy már hosszú ideje kínozzák. Egyszer csak abbamaradnak az ütések. Visszakerül a lány szájába a pöcök. Leoldozzák a még mindig hevesen síró lányt, majd a rövid szíjat rákapcsolják bokabilincseire és a pórázzal a másik kikötözött lány mellé vezetik és őt is a fal mellé kikötik. A másik lányt pedig kioldozzák és a terem közepe felé viszik. Nikoletta még hevesen szipog, de lassan megnyugszik, teste még mindig fáj, de már a környezetére is képes figyelni. A terem közepén levő másik lányt figyeli meg. Egy álványzaton iksz alakban fejjel lefelé kötötték ki. huszonöt év körüli lehet, erősebb testalkatú, mint Nikoletta . Kissé magasabb is, mellei nagynak mondhatóak, most éppen lefelé csüngnek, majdnem eltakarva a lány egyébként szép arcát. Haja hosszú és ébenfekete színű. Renátánál nagyobb puncija szintén borotvált és neki is egy katéter csapja áll ki puncijából.
– Most folytatjuk a játékot, de már Krisztával – mondta hangosan a nézők felé a szőke nő.
A kikötözött lány mellei elé két függgőleges fémrúd kerül, combjára kis fémkarikával ellátott szíjat csatolnak. A férfi a lány elé térdel, és kezével elkezdi maszírozni a lány mellbimbóit. Amikor megmerevednek, csipeszt tesz rájuk. Kriszta sikít egyet. Ezután a puncija nagyajkaira is csipeszek kerülnek. Mindegyik csipeszre zsineget kötnek. A melleket a csipesznél fogva vízszintes helyzetbe állítják és a fémrudakhoz kötik ki a csipeszeken levő zsinegeket. Az ajkakat pedig két oldalra széthúzzák, majd a csipeszek madzagjait a combra csatolt szíjak karikáihoz rögzítik. Nikoletta már nem érzi fájó testét, egyre jobban leköti a terem közepén zajló esemény.
Csak most veszi észre, hogy mellbimbói meredeznek, és hogy nemiszerve nedvesedik. De az asztaloknál ülő párok is közelebb húzódtak egymáshoz az izgató látvány hatására. A férfi egy szíjas ostort vesz a kezébe, majd a felfüggesztett lány elé áll és ostorozni kezdi. Az ütéseket a combjai belső oldalára és a puncijára helyezi. Kriszta jajgat, átkozódik az ütések közben. Nikoletta észeveszi, hogy Kriszta mögötti tükörben látszik a lány hátulról is. Az ostor szíja minden ütéskor rásimul a testre, és a fenekén is egyre több pirosló csík látszik. Már lassan több mint öt perce záporoznak a csapások. A lány egyre halkabban jajgat, szemében könny csillog.
A férfi most kétszer úgy célozza a lány punciját, hogy az ostor hegye csípje meg. Kriszta mindkétszer fájdalmasan, hangosan feljajdul. A férfi befejezi a verést. A szöszi nő vékony, rugalmas pálcával Kriszta oldalához áll, és kifeszített melleire sújt le. A lány velőtrázóan sikít, mikor melleibe mar a fájdalom. A nő négyet vagy ötöt üt, mindannyiszor fájdalmas hangok szakadnak fel a lány torkán. A nő is befejezi a vesszőzést, de a kínzásnak még nincs vége.
A lány szájába pöcök kerül, hüvelyébe viaszgyergyát dugnak, és mindkét mellére viaszmécsest helyeznek. Meggyújtják őket és lekapcsolják a terem világítását. A fények imbolygásából és a halk, nyöszörgő hangokból lehet tudni, hogy mikort cseppent a forró viasz Kriszta testére. Szerencsére nem várják meg, hogy leégjenek a gyertyák, már hamarabb felkapcsolják a világítást, és elfújják a lobogó lángokat. Krisztát leszedik a tartóról, szemét bekötik és elvezeti a nő. A férfi Renátához megy, és szintén elfedi szemét, majd pórázánál fogva elhagyják a termet. Nikoletta lábát béklyózó szíj, a szemfedő és a szájpecek lekerül. Egy kicsiny, ablaktalan cellában találja magát. A szobában WC és tusoló, kis asztal székkel és egy ágy található. Az asztalon egy tálcán étel van.
A szoba egyik sarkából kamera figyeli a lány minden mozdulatát. Nincs kedve enni. Gyorsan letusol, majd meztelen az ágyba bújik. Fejében egyre csak kavarognak a gondolatok. Még mindig az átélt élmények hatása alatt van. Meggyötört teste már nem annyira fáj, de lelke még mindig háborog. Nagy nehezen azért sikerül elaludnia. Az ébredés után eléggé eseménytelenül folytatódik a nap. Megkapja háromszor ételét, és most már enni is van ereje. Egyszer csak nyílik a cella ajtaja, és a férfi lép be. Visszakerül a szájpecek a szájába, a béklyó a lábára. A férfi beköti a szemét és Nikoletta megindul magassarkú cipőin a pórázon vezetve a férfi után. Először megint kitisztítják a popsiját, majd elvezetik és végezetül kikötik egy fal mellé. A hangok alapján rájön, hogy a falhoz már más is rögzítve van. Aztán hangokat hall, emberek érkeznek, beszélgetnek és étkeznek. Aztán lekerül szeméről a kötés. Ugyan abban a teremben van, amiben már megkínozták. Az asztaloknál már megint álarcos emberek ülnek.
Egyre jobban úrrá lesz rajta a félelem. A mellette levő lányt, Krisztát, kivezetik a terem közepére, ahol már egy igen érdekes szerkezet áll.
– Hölgyeim és uraim – szólalt meg a szőke nő – az itt látható eszközt, amelyet majd Krisztán próbálunk ki, mi Nyúlnak neveztük el, majd mindjárt megtudják, hogy miért.
Aztán elkezdi bemutatni a szerkezetet. Az egész egy kerékpárra emlékeztet. A nyeregre felülve egy pedállal lehet működetni a masinát. A pedál áttételeken keresztül egy vízszintesen álló műfalloszt mozgat előre-hátra. A szerkezet elé görgőkön guruló, szíjakkal felszerelt lapot lehet tenni, amit a “kerékpár” szarvához lehet rögzíteni, és azzal a görgős, kissé kipárnázott falapot lehet a falloszhoz közelíteni vagy távolítani. Nikoletta érdeklődve figyeli a színpadot, egy kicsit izgatónak találja a szerkentyűt. Krisztát előkészítik. Nágykézláb, terpesztett lábakkal az alsó lábszárán és a könyöke fölött a kezét rögzítik a guruló zsámolyhoz. A férfi bekeni krémmel a lány hüvelyét, majd a műpéniszt is, ami nagyságra megfelel egy férfi péniszének, síkossá teszi.
A zsámolyt rögzítik a szarvhoz. A férfi beigazíta Kriszta fenekét, majd ajkait széthajtja, és bevezeti a hüvelybe a szerszámot. A szerkezetet úgy fordítják, hogy a lány arccal a nézők felé nézzen, majd kiveszik a szájából a pöcköt. A nő felül a nyeregbe és lassan hajtani kezdi a pedált. A lány nem szól semmit, egy idő után úgy tűnik, hogy még élvezi is. A szőke nő belegyorsít, egyre nagyobb ütemben tekeri a pedált. Közben a férfi a szerkezetet úgy fordítja, hogy a nézők lássák Kriszta ülepét.
Nikoletta látja, hogy a lány puncija egyre pirosabb színben játszik. Kriszta hangján egyre jobban hallatszik, hogy már kellemetlen neki ez a “játék”. A nő ekkor a kormánnyal egyre jobban ráhúzza a görgős zsámolyt a gépre. A fallosz mind mélyebben hatol a lány vaginájába. A lány torkán egyre fájdalmasabb hangok törnek fel, kétségbeesetten próbálna szabadulni szorult helyzetéből, de ez nem sikerül neki. A nő egyre hevesebben hajtja a pedált, a pénisz egyre nagyobb sebességgel mozog előre-hátra. Nikoletta mostmár érti, hogy miért is hívják e pokoli szerkezetet Nyúlnak.
A lány teste csupa veríték, de hüvelye annál szárazabb, már szinte égeti a műfasz puncija belsejét. A nő lassabban kezdi hajtani a pedált, majd meg is áll. A megkínzott lányt leemelik a zsámolyról, de megpróbáltatásainak még nincs vége.

Anál anyós

Már több éve együtt vagyunk a barátnőmmel. Igazán nagy szerelem volt az elején, hatalmas érzelmekkel, és szenvedéllyel, ami mára szeretetté fakult, de még így is harmonikus és boldog a kapcsolatunk.
Nem volt mindig felhőtlen a dolog, tavaly nyáron történt meg, hogy egy hatalmas veszekedés után arra kért; tartsunk egy kis szünetet. Nem igazán voltam oda az ötletért, mondhatnám úgy is, hogy nagyon kiborultam. Másnap el is utazott a nagybátyjáékhoz, mondván, hogy így sokkal könnyebb lesz nekem is, és neki is, ha nem futunk össze, még véletlenül sem.
Mondanom sem kell teljesen kiborultam, iszonyatosan sajnáltam magam. Az este folyamán a barátaim vigasztalása mellett jólesett az a pálinka is, amit közben fogyasztottunk. Szinte már sikerült elfelejtenem a bánatomat, amikor a barátnőm anyja felhívott; mondván hallotta mi történt, és ha van kedvem beszélni róla menjek át nyugodtan.

Niki (az anyja) 38 éves, nagyon fiatalos és jó fej nő, mindig is barátként kezelt és nagyon jóban vagyunk a mai napig is. Annak ellenére, hogy nem kimondottan jó nő, mégis van benne valami kihívó. A férjétől már régen elváltak de mindig voltak pasijai, és nem egyszer voltam már fültanúja hangos szeretkezéseinek. Mindig is kívánatosnak tartottam, és sokszor vertem rá a farkamat, náluk a zuhanyzóban rá gondolva.

Este miután hazaért felhívott. Addigra már sikerült annyira eláznom, hogy nem igazán érdekelt a szerelmi bánatom. Miután fölmentem hozzájuk és kiveséztük a problémámat már elég fáradt voltam, amire lehet, hogy az alkohol is rásegített. Niki felajánlotta, hogy alhatok akár náluk is. Nem – nem – szabadkoztam – inkább hazamennék. Ahogy gondolod-hagyta rám és kiment valamiért a konyhába.
Mire visszaért természetesen sikerült elaludnom, ráadásul pont az Ő ágyán.
Innentől képszakadás. A következő dolog, amire feleszméltem, hogy iszonyatosan kell pisilnem. Meglepődve figyeltem föl rá, hogy Niki békésen alszik mellettem a hatalmas franciaágyon. Nem zavartatta magát, hiszen gigantikus ágy és akár 4 ember is kényelmesen alhat rajta.
Óvatosan lemásztam és kiosontam a vécére, igyekeztem minél halkabban megoldani, hiszen tudtam, hogy fáradt.
Visszafele gondolkoztam ugyan, hogy hazamegyek, vagy inkább a barátnőm szobájában alszom, de valamiért mégis inkább Niki mellé feküdtem vissza. Levetkőztem csak egy bokszeralsó és a pólóm maradt rajtam.

Elaludtam, és mikor fölriadtam azt láttam, hogy Niki oldalán fekve szorosan mellettem van, nagy kemény segge pedig a farkamhoz simul. Úgy láttam mélyen alszik, és nem zavarja a közelségem. Éreztem a seggét és azt is, ahogy a farkam lassan merevedik. Nem akartam mellette fekve kiverni, úgyhogy inkább elkezdtem föl-le mozogni mögötte. A faszom fájdalmasan meredt előre és hihetetlenül fölizgatott az egész helyzet. Egyszer kétszer még löktem egy picit a farkamon, aztán inkább jobb a békesség alapon hátrébb húzódtam, hogy aludni próbáljak.
Ekkor szinte mennydörgésként hatottak az Niki szájából elhangzó váratlan szavak:
– Ne hagyd abba!!
Több sem kellett. Újra mögé bújtam és elkezdtem föl-le mozogni. Egyszer csak hátranyúlt, benyúlt a bokszerembe és elkezdte masszírozni a farkam. Ezen felbátorodva Én is elkezdtem fölfedezni a testét, elsőnek a melleit. Nagyon jó érzés volt gyömöszölni hatalmas kemény melleit, miközben Ő verte a faszom. Egyszer csak megfordult levette a hálóingjét és megláthattam gyönyörű melleit, adott egy nagy nyálas csókot és a számhoz tolta a csöcseit. Falánk módon nyaltam a cicijét, harapdáltam a mellbimbóját, hihetetlenül izgató volt az egész szituáció.
– Nem akarsz kinyalni?- kérdezte, én pedig válasz helyett hátradöntöttem és lehúztam a tangáját. Elém tárult gyönyörű húsos csupasz pinája, amibe egyből belenyaltam. Nagyon élvezte a dolgot és elkezdte izgatni saját melleit. Mikor már kellően lucskos volt bevezettem az ujjamat rózsaszínű lyukába. Rángatózni, és egyre hangosabban nyögdécselni kezdett. A punci mellett nyaltam szűk popsiját is, ami nem volt ellenére, sőt tolta a seggét a számhoz.
Most már Én jövök! – mondta. Hátradöntött és lehúzta a gatyámat. Először nyalogatta a faszomat, majd elkezdett szopni úgy, ahogy még soha nem szoptak le engem. Jó tíz percig cumizott. Mikor már látta, hogy szinte felrobbanok, hatalmas csöcsei közé vette a faszom és ütemesen föl-le mozgott.
Nem sokáig élvezhettem a helyzetet, mert előrébb csúszott és lesmárolt, majd ráült a faszomra és őrületes iramban elkezdett rajtam lovagolni. Nagyon forró volt és iszonyatosan lucskos, fojt rajtam a pinalé. Amikor megelégeltem szépen lassan magamra húztam és megfordítottam Nikit a hátára. Lábait a nyakamba vettem és elkezdtem jó erősen pumpálni a punciját. Lihegve, vinnyogva élvezte a várható anyósom, miközben fél kezével a csöcseit markolászta másikkal pedig a csiklóját izgatta. Annyira izgatott a látvány hogy már majdnem elsültem. Niki szinte megérezte, és így szólt:
– Na – na! Csak lassan, még hátulról is érezni akarlak!
Engedelmeskedtem és lassítottam a tempón. Ütemesen basztam a nőt miközben Ő fura hangokat hallatva élvezett el. Mosolyogva rám nézett:
– Gyere bassz meg hátulról… – mondta, és meg sem várta hogy kihúzzam a faszom már állt is négykézlábra. Mögé álltam, és élvezettel mártottam bele a farkamat. Fantasztikus volt látni, ahogy a nagy segg megremeg minden egyes lökésnél. Jó néhány percig basztam Nikit mikor hátrapillantott és így szólt; Szeretnéd a popsimat is?
Válaszom határozott igen volt. Egy nagy adag nyálat köpött tenyerébe majd alaposan bekente az amúgy is síkos kis nyílást. Mikor alaposan bekente a seggét odaigazítottam a faszomat és egyetlen erős lökéssel betoltam a segglyukába. Szűk volt és hihetetlenül forró. Úgy tetszett még jobban élvezi, mint amikor a pináját dugtam. Kiélveztem a helyzetet és szépen lassan járattam a farkam benne, kihúztam belőle, majd ismét visszatoltam. A végére annyira kitágult hogy ugyanolyan erővel basztam a seggét, mint előtte a punciját. Megfordult ismét a hátára, nyakamba rakta a lábát és odarakta a farkam a segglyukához. Megint betoltam neki, miközben Ő a pinájával játszott. Nem hiszem, hogy valaki is így dugta volna előttem a seggét. Úgy basztam, mint egy állat, miközben Niki úgy sikított, hogy attól féltem a szomszédok kihívják a zsarukat. Mikor már nem bírtam tovább a forró segg szorítását, kirántottam a farkam és a feje mellé térdeltem. Niki mohón magába szippantotta a faszomat és engedelmesen szopni kezdett. Mikor elsültem ki sem vette a szájából a farkam, hanem nagyokat nyelve lenyelte az összes gecit. Ezután elaludtunk egymást simogatva és csókolgatva.

Rá pár napra újra összejöttünk a barátnőmmel, és tavasszal lesz az eljegyzésünk. Nikivel, ha lehetőség nyílik rá nagyon szívesen lefeküdnék még, és ki tudja mit hoz a jövő.

Így lettem biszex

18 éves voltam gondoltam elmegyek a város szélén található szoptatójukba! Imádom a büdös faszt! Az enyémet is csak minden vasárnap mosom meg hogy érezzem a szagomat!


18 éves voltam,fiú. Dominiknak hívnak. Mindig a nők felé húztam de úgy gondoltam ki kell próbálnom a másik oldalt is. Nagyon izgalomba tud hozni egy pénisz látványa. Imádom a faszt! Elmentem hát egy glory holeba! Ez egy wc ben volt szegeden. Beültem a wc be és vártam. Tudtam hogy csak melegek járnak oda. Vártam és vártam még egyszer belépett valaki! Átnyúltam a lyukon hogy rakja át a faszát! Átrakta!

Szép sötét színű dákó volt. Na mondom biztos cigány de nem érdekelt faszt akartam a számban seggemben érezni. Kicsit féltem hogy majd talán beleélvez a számba de mivel megkóstoltam a sajátomat így az ízzel nem volt gond. Na térjünk a lényegre! Elkezdtem szagolgatni isteni illata volt imádom a szagos faszt megpusziltam neki. Elkezdtem csókolózni a faszával. Bekaptam neki szoptam ahogy tudtam éreztem hogy rángatózik mindjárt beleélvez a számba mondtam neki rakja nekem be! Már jó tág viltam mindig a ec kefét dugtam magamba! Végre egy igazi faszt érezheetem a seggembe! Berakta zihált mondtam neki hogy nagyon élvezem!

Válaszolt hogy mindjárt elélvez mondom neki csak a számba élvezhet! Mondta hogy akkor szopjam elkezdtem szopni éreztem h megrándul tele nyomta a szám ízes gecijével énis a falra élveztem! Lenyeltem a spermáját felnyaltam az enyémet a falról és mentem haza imádom azt a lyukat

Anna pinája és a kutya fasz

Anna egy átlagos 15 éves kislánynak tűnik. Jól tanul,jó a magatartása, és szereti a kutyáját, Mexit a kan dogot. Édesanyával ketten élnek egy csendes, vidéki faluban, mivel édesapja pár éve meghalt egy súlyos betegségben.
Az a bizonyos délután is ugyan úgy indult ahogy az összes többi. Az édesanyja estei műszakos volt a közeli város egyik gyárában, így mire Anna hazaért, már üres volt a ház. Szerette ezeket a délutánokat, mert ilyenkor egészen nyugodtan hódolhatott a kis titkos kis szokásainak. Mielőtt azonban ennek a taglalására rátérnék, el tudnotok kell valamit Annáról. Ez a szende, jó tanuló kislány, egy igazi perverz kis dög. Kilenc éves kora óta maszturbál. Miután rájött, hogy a puncia dörzsölésével milyen boldogságot tud magának okozni, egyre csak azon van hogy ismét átélje újra és újra a gyönyört. Eleinte csak dörzsölte a nunusát, aztán egyszer véletlenül becsúszott a kis lyukába az ujjacskája. Óvatosan járt ki be az ujja a hüvelyébe, vigyázva arra hogy a szűzhártyáját ne szakítsa át. Aztán egy a maihoz hasonló magányos délután úgy döntött hogy elveszi a szüzességét, mert arra vágyott, hogy valami komolyabbat érezzem magában. Így történt, hogy 12 évesen egy üres borosüveget tolt fel magának, ezzel elvéve a saját szüzességét. Azóta rendszeresen dugja magát a legkülönfélébb tárgyakkal. Volt már benne hajkefe, gyertya, toll, és még sok minden más. Azonban az amire ma készül, valami egészen más lesz.
Felszaladta a szobájába, és levetkőzött. Odaült az íróasztalhoz, és gondosan megírta ahogy azt minden nap szokta. Szeretett tanulni, most mégis olyan izgatott volt, hogy nehezen ment neki a leckeírás. Miután nagy nehezen befejezte, lement a konyhába, hogy harapjon valamit. Gyorsan falta be az ételt, hogy minél hamarabb végezzen.
Ebéd után már nem volt más hátra. Oda hívta magához Mexit a kutyájukat. Ott a konyhakővőn kezdett el vele játszani. A nagytestű, 4 éves kan kutya szerette Annát, és szeretett vele tölteni minden percet, amit gazdája engedett neki.
A kislány simogatta a füle tövét, gyúrta a kutya pofáját, vakargatta a hátát. Addig addig dögönyözte a kutya, míg a keze a blöki nemi szervéhez nem ért. Finoman kezdte el masszírozni a kutya heréjét, aminek meg lett az eredménye, és a nagy kutyafasz elbújt a tokjából. Elérte a célját. Lágyan, finoman kezdte el verni a véreres kutyafaszt. Húzgálta a kis kezével, míg nem Mexi nyüszögés közepette el nem kezdte spriccelni a váladékát. Anna erre várt, és ahogy a filmeken látta, (amiket titokban nézegetett), egy finom mozdulattal bekapta a kutyafaszt. Ott térdelt a 15 éves eminens jó tanuló a konyhában, és mint a szivattyú, szopta a saját kutyája faszát. Nem sok kellett hogy a műveletnek meg legyen az eredménye, és Mexi párzó mozgások közepette telelőtte Anna száját. A kislány, mivel életében először szopott, és nem volt felkészülve a töménytelen mennyiség sűrű kutyagecire, nem tudta lenyeli mindet, és a felét köpte. Miután letörölte a száját Mexi ondójától, felállt, és a csaphoz ment, hogy leöblítse a maradék kutyagecit. Elégedett volt élete első szopásának eredményével. Letette a poharat, és rámosolygott a kutyára, aki elégedetten csóválta farkát.
– Még nincs vége – mondta kacér mosollyal a szája szélén, a kis dög, majd vissza ment házi kedvenchez, és ismét a szájába vette annak hímtagját, hogy keményre cumizza azt.
Rövid szopogatás után Mexi ismét harcra kész volt. A kislány nyégykézláb maradt, és várt. Várt, hogy végre egy húsvér fasz kerüljön a kis pinájába. Várt, hogy végre valaki felnyársalja, még akkor is ha az egy kutya. Várt, hogy végre a szukája legyen egy igazi kannak. Egy olyan kannak, mint amilyen Mexi volt. Nem kellett sokat várni. Mexi ösztönösen tette a dolgát, és megugrotta Annát. Amint a kislány hátára került, megpróbálta a merev faszát a helyére csúsztatni, de sajnos csak a levegőt döfködte. Így ment ez pár percig, miközben Anna egyre nedvesebb, és izgatottam lett. Aztán megtörtént. Mexi egy erőteljes mozdulattal felnyársalta az eminens tanulót, és a faszát egészen Anna méhéig tolta. Miután a kutya megérezte, hogy jó helyen van, ütemesen baszni kezdte a kislány szűk lyukát. Anna a csillagokat látta az élvezettől, és egy pillanatra el is ájult. Mikor Mexi egy határozott mozdulattal feltolta a kislány pinájába a farka végén lévő csomót, Annának beteljesült a vágya. Végre valaki szétbassza a kis punciját.
Hosszú percekig keféltek így, mialatt Anna háromszor élvezett el, de Mexi még mindig gyorsított a tempón, amíg nem megállt, faszát teljesen Anna méhébe tolva, és elkezdett pumpálni. Tele punpálta a 15 éves kis puncit, sűrű meleg kutyagecivel. Anna a fejét a földre tette, és úgy pucsított hogy minél több geci folyjon a méhébe. Azt képzelte, hogy a sok kis Mexi most termékenyíti meg éppen. Ez persze nem volt igaz, de a gondoltat miatt megint elélvezett. 5 perc is eltelt, mire Mexi megelégelte a dogot, és kihúzta vastag faszát, Anna frissen szétbaszott már nem is olyan kis punciából.
Ez volt az első ilyen kalandja a lánynak, de nem az utolsó.

Imádok idősebb nőket kefélni

Imádok neten ismerkedni. Nagyon sok nőt ismertem meg a legkülönbözőbb oldalaikon. Így ismerkedtem meg Cassandrával is, aki egy igazi öreg baszógép. Nem titkolta mire vágyik. Egy kis segítség a lakásban, és máris azt tehetek vele amit akarok. Így is lett. Felmentem hozzá, vittem egy üveg bort, és a vastag farkam. Beszélgettünk mindenféléről. Elmesélte, hogy szeret orgiákra járni, amikre régen még a férjével ment, de mióta az öreg meghallt, azóta egyedül jár. Elmesélte, hogy bajban van, mert nem rég festette ki a kisszobát, amit egy fiatal srác csinált neki, és mivel hagyta magát megbaszatni, ezért a festő fél áron csinálta meg. (Olyan is volt a munka.) A lényeg, hogy most egy két bútort vissza kéne rakni a helyére, de gyedül nem bírja. Megjegyzem nagyon jó karban volt az őréghölgy, így segítettem neki azonnal.
Miután végeztünk, megkérdezte hogy megbaszom e én is. Mondtam hogy miért ne? Azzal letoltam a gatyám, őm meg elém térdelt, és azonnal szívni kezdte. Istenem! Hát na. A rutin meg az évek megtették hatásukat, és a torkáig spricceltem. Miután kiürítettem a golyóimat, egy percre sem vette ki a szájából a farkam. Simán felszopta, ott helyben, majd közölte, hogy most kifogom nyalni, csak utána baszhatom meg. Így is lett.
Lefeküdt az ágyra, és szétrakta a lábait. A pináján látszódott, hogy már egy páran átmentek rajta. Egy igazi öreg, szétbaszott nagy luk tárult elém. Az olyan, amit igazán szeretek. Kicsit szőrös volt, amit annyira nem szeretek, de megtettem, amit megkeltet, és a nyelvemmel elrepítettem Cassandrát a mennyekig. Miután végeztem, a merev farkam, végre betolhattam a lucskos nagy pinába. Gyerekek. Járt már a farkam egy két nagy lukban, de ez mindent vitt. Akkor volt a barlang, hogy a faszom mellé, még egy fasz simán befért volna. Isteni volt, nedves, és jó meleg. A hátán fekve kezdtem el baszni a vastag farkammal a 63 éves pinát. Hatalmas nyögésekkel jelezte Cassandra hogy tényleg élvezi a szexet. Kétszer váltottunk pózt, mikor oda jutottam hogy nem bírom tovább.
-Élvezz belém, élvezz a pinámba – bíztatott a vén kurva, és meg is tettem. A fakamat jó mélyre nyomtam, és úgy lőttem tele a vénasszonyt. Miután lemásztam róla, végignéztem, hogyan folyik ki a gecim a szétbaszott pinából. Aznap még kétszer éveztem tele Cassandrát. Sajnos csak egyezer találkoztam vele ezek után, de azóta is nyitott vagyok az idősebb nőkre.

Ha van itt olyan hölgy, aki Budapesti, és gyámlistásra szorulna, szóljon csak bátran kommentben.

A feleségem pár éve elhagyott

Józsi a becsületes nevem, Kovács Józska, faluban élek. Hatvanhárom éves vagyok, elvált.

A feleségem pár éve elhagyott, mert nem tudtam kielégíteni. Hát már nekem nem nagyon áll fel a bránnerem, megmondom ahogy van.

Tegnap történt, hogy a Katika, aki hordja az ebédet, meghozta a kaját. Gömbölyű asszonyka, csinosan öltözik, szereti a kötött rövid ujjú fölsőket és a hozzáillő szoknyát. A cipője kényelmes, a harisnyája vastag. Olyan menyecskés, nekem anyámat juttatja az eszembe.

Katika bejött hozzám, én pont vécén voltam, ezért bekiáltott nekem, hogy megvan az ebéd, akkor ő megy. Mondtam neki maradjon, és igyunk egy kávét.

– Felteszem Józsim! – bekiabált nekem.

Mire kimentem már ott volt a jó meleg kávé, ittunk mind a ketten. Katinak mély kivágású volt a felsője, és én néztem milyen nagyok a dudái. Véletlenül kiesett a kezemből a csésze, és a kávé a nadrágomra ömlött.

– Vegye le, majd én kitakarítom.

Levettem, ő meg a csap alatt kimosta. Utána az alsómra nézett és lihegve azt mondta, szép a férfiasságom. Megmondom, kicsit merevedésem lett, mert a Katika olyan formás.

Egyszerre csak azt hittem a mennyekbe kerültem, Katika letérdelt elém és bevette a szájába a farkamat. A szőröm már gyér és szürkés-fehér, a golyóim ráncosak, de a Katika úgy nézte, hogy szépnek éreztem. Szívogatta, görgette a kövér tenyerei között, és addig szívta, míg el nem élveztem.

Jövő héten megint főz majd kávét, azt mondta. Várom, vettem a piacon egy új alsót is, Katikának meg egy olcsó kitűzőt, meg egy lengyel kölnit.

A hugi

A szüleimmel minden évben a Balatonnál nyaraltunk, de amikor betöltöttem a 18-at, úgy gondolták, nagykorúságom megünneplésére külföldre utazunk. Az úticél Velence volt, én pedig nem gondoltam, hogy milyen fantasztikus ajándékot fogok kapni. Velence maga volt a mennyország, bár akkoriban nem volt barátnőm, szóval nem éreztem magam felhőtlenül, ráadásul az olasz nők sem az igaziak.
Egy gyönyörű szállodában laktunk, két szobát béreltek a szüleim, egyet maguknak, egyet pedig nekem és a húgomnak. Én hamar megbarátkoztam a személyzettel, lévén olaszt tanultam többek között a középiskolában az angol mellett. Sikerült összebarátkoznom az egyik fiatal pincérlánnyal, úgy gondoltam a visszautunk előtt kapható lesz egy kis erotikára, ezért beszereztem magamnak egy csomag óvszert és síkosítót.
Kiválóan éreztük magunkat, aztán az utolsó előtti nap, a húgom kissé zaklatottan érkezett fel este a szobánkba. Nagy nehezen sikerült kiszednem belőle, hogy szakított vele a barátja, ráadásul megcsalta a legjobb barátnőjével. A húgom 16 éves és még szűz volt, a srác pedig nem bírta elviselni, hogy nem adja magát oda olyan könnyen. Megunta a várakozást, aztán gyáva módon telefonon közölte vele a “jó hírt”.
A húgom teljesen kiborult, aztán mikor kibeszélte magából az érzéseit, úgy másfél órán keresztül sírt a vállamon, mindezt állva, kínos zsibbadást okozva a lábamnak. Kis idő múltán sikerült rábeszélnem, hogy ne is gondoljon ilyen férgekre, inkább élvezze az életet, úgyis talál majd magának egy olyan srácot, akinek fontos lesz annyira, hogy várjon rá. Ő erre megnyugodott és elfogadta javaslatomat, mely egyszerű és nagyszerű volt, hogy most már feküdjünk le aludni, addig sem kell rágódni az eseten míg alszik.
A húgom bele kezdett a szokásos lefekvés előtti procedúrájába. Kibontotta hajából a gumit, hosszú, dús, fekete haja, mint egy zuhatag hullott a hátára. Kiment a fürdőszobába, egy perc múlva pedig már mindketten az ágyban voltunk. Én a hátamon feküdtem, mint mindig, ő pedig fél kezével átkarolta a felsőtestemet, fejét a mellemre hajtotta. Tudtam, hogy gyengédségre van most szüksége, hát elkezdtem a hajával babrálni, szemlátomást élvezte, pár percen belül el is aludt, ahogy én is.
Hajnali három órát mutatott az éjjeli lámpán lévő digitális óra. Már megint kezdődik – gondoltam magamban -, rendszerint felébredtem az utóbbi időben az éjszaka kellős közepén. Különös álmom lehetett, ugyanis meglepetten vettem észre, hogy míg aludtam, sokat forgolódhattam: most én karoltam át a húgomat és alkarom a mellein pihent. Fura érzés volt. A húgom mellei tökéletesek voltak. Impozáns méretük volt, de nem túl nagyok, bárki megirigyelhette volna őket. Aztán elszégyelltem magam, hogy magamban a húgom melleiről értekezem és ismét a hátamra fordultam. Pár perccel később, viszont a húgom álma untadlanságában keresztül vetette lábait a csípőmön és combja sikeresen megpihent a hajnali merevedéstől erektált állapotban lévő péniszemen. Én becsuktam a szemem és erősen koncentrálva próbáltam minél halkabban, óvatosabban kicsúszni alóla. Erre ő felnyomta magát, sóhajtott egyet, majd visszahuppant a párnájára. Felébredt. Nem mertem kinyitni a szemem. Ha most megtudja, hogy én fönn vagyok és én kicsusszanok így alóla, végig dörzsölve duzzadt férfiasságommal combját, az roppant kínos lenne. Jobb híján csukva tartottam a szemem és vártam, hogy visszaaludjon.
Minden másodperc egy emberöltőnek tűnt. Aztán mozgolódásra lettem figyelmes, majd egyik pillanatról a másikra arra lettem figyelmes, hogy combját lassan elkezdte hozzá dörzsölni a péniszemhez. Meglepettségemben leblokkoltam. Az eszem tiltakozott, a hormonjaim viszont faltól falig ütközve cikázni kezdtek bennem, felperzselve a vérem. Egy pillanat választott már csak el attól, hogy megragadjam a combját, leteperjem a húgom és szájába dugjam a nyelvem. Mintha megérezte volna szándékom, hirtelen felpattant, majd kis szöszmötölés zajai után a fürdőszoba ajtaját hallottam becsapódni. Mintha rúgón lett volna a hátamban, felültem és ziháltam. Egy izzadságcsepp folyt végig az arcomon. A másodperc tört része alatt felugrottam és a fürdőszoba ajtaja előtt álltam. Tudtam, ha lehajolok, a kulcslyukon keresztül látni fogom meztelen testét ahogy fürdik. Megtettem. Szemeim rátapadtak a lyukra. Láttam, ahogy leveszi felsőjét és fiatal mellei feszesen állnak, mellbimbója megkeményedve előre mutatnak. Láttam, ahogy pizsamanadrágját letolva megmutatkozik gyönyörű, vékony alkata ellenére is húsos, szőrtelen puncija. Aztán belépett a kádba és a zuhanyrózsát tarkójához tartva a forró vizet a nyakába zúdította. Mikor végzett és kilépett a kádból én visszaosontam az ágyba, újra alvást színlelve. Mikor kijött a fürdőszobából meglepve tapasztaltam, hogy nem érzem testét az ágyba huppani. Az öngyújtó kattanása felvilágosított. Az erkélyen dohányzott. Felkeltem, én is meggyújtottam egy cigarettát és kiálltam az erkélyre. Egy kis karosszéken ücsörgött.
– Felébresztettelek? – kérdezte bocsánatkérő ábrázattal.
– Nem – válaszoltam egykedvűen -, mostanában nem tudok aludni, már jó ideje fent vagyok.
A sötét ellenére is láttam, hogy az arca lángvörösre gyúl. Tudtam, hogy azon tanakodik, vajon milyen régóta vagyok fenn. Perverz módon élveztem a helyzetet.
– Csak kíváncsi vagy. Ez teljesen normális.
Az arca addigra már nem lehetett volna pirosabb, de egy szót se szólt. Én mögé álltam és hogy megnyugtassam, elkezdtem masszírozni a vállait. Láttam, hogy lassan megnyugszik, nekem pedig egy gondolat villant át az agyamon.
Öntudatlanul lejjebb csúszott kezem és megálltak mellein. Simogatni kezdtem őket, megcsókoltam a nyakát, aztán beleharaptam a fülcimpájába. Éreztem, ahogy mellbimbói megkeményednek. Nem tiltakozott. A szívverése felgyorsult, mellkasa vadul hullámozni kezdett. Gyengéden megfogtam az állát és magam felé fordítottam. A nyelvem szétválasztotta ajkait és vadul masszírozni kezdte övét. Aztán egyik kezemmel belenyúltam pizsamanadrágjába és lassan, finoman elkezdtem a bugyiján keresztül simogatni a punciját. Kisvártatva a fehérneműbe is becsúsztattam a kezemet, érezve benedvesedett csiklóját, még keményebb lett férfiasságom. Aztán beleharaptam a nyakába, vadul, de nem durván és szétválasztva nagyajkait simogatni kezdtem klitoriszát. Kéjes nyögést hallatott, én pedig egyre jobban beindultam. Kihúztam kezem a bugyijából, elé térdeltem, gyorsan lerángattam róla a nadrágját és a fehérneműjét. Éreztem a számban szűz puncija nedvét. Most a nyelvemmel kezdtem izgatni klitoriszát, míg középső ujjam finoman bedugtam a vaginájába. Angyali nyögés hagyta el vastag ajkait. Egyre gyorsabban nyaltam és mozgattam ujjamat benne. Aztán egyszerre csak záróizmai megmerevedtek, csípője megugrott, remegés futott át testén. Most már lihegve zihált, engem pedig bűntudattal vegyes büszkeség tölt el húgom első orgazmusa láttán.
Karjainál fogva felhúztam a székből, mögé álltam, kezeit a korlátra tettem. Csípőjét szeméremdombomhoz húztam, ő pedig szótlanul engedelmeskedett és bedöntötte felsőtestét. Elkezdtem cirógatni mindenhol. Éreztem, ahogy teste minden négyzetcentimétere libabőrős lesz. Eszembe ötlött, hogy vettem óvszert és síkosított, de önzésemben úgy döntöttem egyiket sem használom. Nem akartam, hogy egy műanyag válasszon el tőle, egyáltalán semmit nem akartam a színtiszta testén kívül. Az ő testnedvét akartam magamon és nem a síkosítót, se nem az óvszert érezni. Majd lassan hozzáérintettem makkomat a vaginájához. Megremegett. Finoman dörzsölgetni kezdtem a péniszem puncijához. Majd betoltam hüvelynyílásába irgalmatlanul megduzzadt makkomat. Újabb sikoly hallatszott, mely olyan édes volt fülemnek, mint a legszebb zene.

Aztán addig toltam benne péniszem míg a méhszáját nem éreztem férfiasságom hegyével. Egyre fokozott tempóban járt benne férfiasságom. Popsijának minden ütközése a szemérem dombommal azt a félreismerhetetlen hangot hallatta, amit annyira szerettem. Újra megremegett, záró izmai újra megfeszültek. Zihálása csiklandozta fülemet. Ahogy elöntötte ondóm tűzforró punciját, mintha megállt volna az élet. Nem voltak hangok, nem voltak gondolatok, csak a boldog tudat, hogy együtt élveztünk, és hogy az enyém. Teljesen, visszavonhatatlanul. Hosszú percekig öleltem még és csókolgattam a nyakát. Majd leültem a székbe, ő az ölembe, fejét fejem alá hajtotta, és így aludtunk el a forró velencei éjszakában.

A pornóregény

Vickie egész délelőtt egy pornóregényt olvasott az íróasztalánál, miközben úgy tett, mintha dolgozna. Bizsergést érzett a lábai között, finoman dörzsölgette punciját a vékony szoknyáján át. Bosszúsan nézett fel, amikor egy árnyék vetült a könyvére, és valaki köhhentett egyet, hogy magára vonja a lány figyelmét.

– Igen, tessék! – csattant fel, és szemügyre vette ügyfelét.

Rögtön megbánta a kemény hangnemet. Az asztalánál egy feltűnően jóképű fiatalember állt tweed kabátban. Több könyv is volt a karjai alatt, és kedvesen nézett a lányra.

– Attól tartok, egy kis segítségre lenne szükségem. Egy órája keresek egy bizonyos könyvet, de nem jártam szerencsével. Tudna segíteni?

Még jó, hogy kisegítenélek, mondta magában Vickie, és azonnal elpirult a merész gondolataitól.

– Természetesen, mit keres?

A fiatalember elmondta, és együtt kezdtek a könyvtár távoli polcainak felfedezéséhez. A lány könnyedén megtalálta, amit kerestek, de hogy elérje, fel kellett másznia egy kis létrára. Amikor megfordult, hogy megmutassa a könyvet, azon kapta a srácot, hogy őt bámulja. Vickie is végigstírölte a pasit. Igazán vonzó volt, széles vállakkal és hullámos hajjal, barátságos és szexi mosollyal. A szeme egy magasságban volt a lány ágyékával. Amikor a srác felemelte a kezét, hogy lesegítse, Vickie szorosan a kezére markolt. A lány maga is meglepődött azon, ami következett. Megfogta a pasi kezét, és a térdére helyezte, pont oda, ahol a szoknyája a combjához ért. Ránézett a srácra, nagy kék szeme megvillant a hatalmas olvasószemüveg mögött. Aztán lelépett a létrán, úgyhogy a srác tenyere több centire a harisnyakötő fölé csúszott. Mégis mit művel? Mi az ördögöt művel? A könyvtárosként eltöltött három éve alatt még csak randizni sem volt egyik ügyféllel sem, és most keringőre invitálja ezt a jóképű idegent? Biztos a könyv miatt volt. Igen, az az átkozott könyv indította be ennyire, amiatt fog bajba kerülni. De annyira jó érzés volt! Mintha csak értette volna az érzéseit, a pasi lassan feljebb tolta a kezét Vickie combján, finoman tapogatva a sima, feszes húst. A lány szemébe nézett, és nem mozdult. Egyikük sem moccant, csak a pasi keze mozdult aprókat a szoknya alatt.

– Óóóhhh – nyögött fel a lány hirtelen.

A pasi ujjai a lány lábai közé csúsztak, és rátaláltak nedves nyílására. Fel-le húzta mutatóujját, kitapintva a bugyin át a barlang nyílását.

– Köszönöm a könyvet – mondta a pasi tárgyilagosan. Kivette a kötetet a lány szoros markából, és a szemközti polcra helyezte. – Nélküled sosem találtam volna meg.

– Hát most már megvan… – suttogta a nő.

Leült a létrára, és szélesre tárta a lábát. A pasi ujjai a puncijában kezdték megőrjíteni! Eddig nem is érezte, mennyire ki volt már éhezve. A fiatalember közelebb lépett, ujjai feljebb csúsztak, a bugyi rugalmas anyaga mögé. Keze mélyebbre vájt, egészen a nedves punci rejtekébe. Szétválasztotta a nedves ajkakat, középső ujjával közéjük csusszant, és finoman belésimított.

– Óóóó…. – nyögte a lány, és szeme bezárult a gyönyörtől.

A pasi vállába markolt, magához húzta és rátámaszkodott. Lábai szélesre tárultak a szoknya alatt.

– Ez tetszik? – suttogta a pasi a fülébe, ajkával a lány bőréhez érve.

– Jó érzés a pinádban az ujjam?

– Igen! Nagyon! – nyögte a lány, és a pasihoz simult.

– Annyira jó! Mélyebbre! Dugd mélyebbre! Rohadt jó!

A pasi meglepetten figyelte. Nem várta volna tőle ezt a szenvedélyt. Széttárta a lány ajkacskáit, és félig a nedves puncijába mártotta az ujjait. Igazán furcsa számára, hogy egy egyszerű kis könyvtárosnő így viselkedik. Sötétkék szoknyája és fehér blúza szerénységről, jó ízlésről tanúskodott. Szőke haja szorosan kontyba volt kötve a fején. És szemén ott virított az a ronda szemüveg! Visszafogottnak és félénknek tűnt, mint egy tipikus könyvtárosnő. És mégis itt vonaglott a létrán széttárt lábakkal, örömmel fogadva magába az ismeretlen srác kezét, mint egy olcsó kis ribanc. A pinája szinte szívta magába az ujját, egyre mélyebbre hívogatta. Kezét meleg, sűrű folyadék öntötte el, ami a lány bugyiját is átáztatta. A lány kétségtelenül be volt indulva. Ki mondta, hogy a könyvtárosnők mind unalmasak kell legyenek? Gyorsan ígéretet tett, hogy a jövőben is sokat fog olvasni.

– Ujjazz meg! Ujjazz meg! – nyöszörögte a lány szenvedélytől elfúló hangon.

– Nyomd belém az egész ujjad! Annyira jó!

A pasi ki-be huzogatta az ujját a lány nedves lyukában, tágítgatta és kényeztette a nyílást a remélhető folytatásra. Miért is ne dughatná meg itt a könyvtárban? Elég messze voltak bármitől, egy külön emeleten. A könyv keresésével töltött húsz perc alatt nem járt erre senki. Ki találna itt rájuk? A farka a nadrágjában kezdett feszülni.

– Mélyebbre! Még mélyebbre! – nyögte a lány.Szemei becsukódtak szemüvege mögött.

– Ujjazz meg jó mélyen! Ez nagyon jó!

A pasi ki-be mozgatta az ujját. A punci nagyon mélynek bizonyult, nem is tudta végig kitapogatni. Ha teljesen ki akarja tölteni, valami mást kell majd beletolni, mondjuk húsz centi kemény faszt. Vajon az kielégítené ezt a kis nimfomán ribancot?

– Két ujjal! Most két ujjal! – könyörgött a lány, nyelve a szája egyik sarkából a másikba csúszott.

– Nyomd belém két ujjadat! Még, még, még!

A srác elmosolyodott. A lány beindult! Keményen beindult! Ha nem dugja meg itt és most, talán nem is engedi ki innen élve! Becsúsztatta a második ujját is, majd a harmadikat, előre-hátra húzogatta őket a csöpögő lyukban. A lány bugyija kezdett átázni.

– Ajjajj, három ujj! Ez nagyon jó! Tömd belém! Aaaaa… – nyögte, csinoska feje ide-oda fordult.

Elkezdett remegni a létrán, lábai vadul rárándultak a pasi kezére. A puncija mintha csak kezdett volna ráolvadni a srác ujjaira. A húsa meleg volt és nedves, egyre forróbb, szinte már gőzölgött. A srác már rég találkozott ennyire beindult csajjal. Gyorsan felidézte a lányokat, akikkel az elmúlt években dolga volt. Azok olyan lassan indultak be! Ő pedig most pár perc alatt készen is állt egy jó dugásra! Ráadásul nem is ismerték egymást!

– Mélyebbre! Mélyebbre! – nyögdécselte Vickie. Ágyéka fel-le járt a srác ujjain. Annyira jó érzés volt! Ez a srác teljesen megőrjítette! Nem akarta, hogy abbahagyják, sőt, egyre jobban élvezte.

– Kinyaljalak? – kérdezte a pasi hirtelen. A karja kezdett elfáradni a monoton fel-le mozgástól. – Akarod, hogy letépjem a bugyid és kinyaljam azt az édes kis pinádat?

Vickie átgondolta. Kinyalni? Hogy ez az ismeretlen a puncijához érintse a száját? Csodás ötlet! Már a keze is jó érzés volt, hát még a szája! Rohadt jó lesz!

– Igen! – zihálta. – Nyalj ki, kérlek! Nyald ki a pinám! Csináld!

A srác abbahagyta az ujjazást, visszahúzta a kezét. Megmarkolta és lerántotta a lány harisnyáját és bugyiját. Valami leszakadt, ahogy Vickie felrántotta a fenekét. Bugyija és harisnyája szorosan combjára tekeredett.

– Vedd le a bugyim! – bátorította a pasit, és nézte, ahogy a harisnyája egyre lejjebb és lejjebb kerül a lábán. A térde alá tolta, és le is vette az egyik lábáról.

A srác felemelte a lány szoknyáját, rátolta a derekára. Aztán szünetet tartott, hogy gyönyörködhessen kedves kis dombocskájában. Tenyerét a lány aranybarna combjaira helyezte és széttárta, majd végigmérte a punciját. A nedves nyílás éhesen tátongott.

– Tetszik? – zihálta a lány, és idegesen figyelte a pasit. Igazán kíváncsi volt a véleményére.

– Rohadt jól néz ki! Csodás kis darab! – dicsérte lelkendezve a srác. Előrehajolt, ujjaival széthúzta a lány ajkacskáit. Finom nedv csordogált belőle.

– Ez az… Nyalj ki! Nyald ki a pinám! – parancsolta a könyvtárosnő izgatott tekintettel. Mindkét kezével a szoknyájába kapaszkodott, ujjpercei kifehéredtek a feszültségtől.

– Micsoda punci! Micsoda csodás punci! – lelkendezett a srác. Aztán ráhajolt, végigcsókolgatta a kiéhezve tátongó nyílást, majd elkezdte nyalogatni.

– Óóóó…. – nyögte a lány. Nagyon élvezte a pasi száját a nedves ajkacskáin. – Ez olyan jó! Nyald csak! Nyald a puncimat! Basszus…

A pasi nyelve végigszántott a lány duzzadt ajkacskáin. Aztán becsusszant, körbeforgatta a nyelvét, szélesebbre és szélesebbre nyalta az ajkakat. A sűrű, meleg puncinedv kezdett rácsurogni a pasi állára és szájára.

– Jaj, de jó… Nyaljál! Nyaljál még! – suttogta a lány.

A hasa remegett a gyönyörtől. A puncija fokozatosan szélesre tárult a pasi előtt, így a nyelve olyan mélyen beléhatolhatott, ahogy csak tudott. A pasi be is tolta a nyelvét, mélyen a lyukba. Aztán visszavonult, megkereste a lány csiklóját, és azt szívta az ajkai közé.

– Óóóó basszus… Ez rohadt jó…. – kiáltotta a lány, szenvedéllyel telve.

A lába hirtelen felemelkedett, és a srác feje köré fonódott. A bokája összezárult a pasi válla mögött, aki széttárta ujjaival az ajkakat, és éhesen szopogatta a csiklóját. A lány kezdett megőrülni. Alteste rángatózott, majdnem lecsúszott a létráról. A srác próbálta a szájával megtámasztani.

– Olyan jó a nyelved! Teljesen bepörgök tőle! Imádom! Basszus… – nyögte a srác nyakába kapaszkodva, Tekintetét elködösítette a szenvedély.

A pasi zihálva próbált lélegezni a nedves punci ölelésében. Az arca ragyogott a lány nedveitől. Már nem sokáig bírta így, alig lapott levegőt. Ráadásul a farka már vadul ágaskodott, kezdett kényelmetlenné válni.

– Nyald a pinámat! Nyaljad! – húzta még jobban magához a lány. – Nyomd teljesen belém a nyelved! Basszus…

A srác nem bírta már folytatni, felemelkedett. De mielőtt a lány egy rossz szót szólhatott volna, a srác már ki is bontotta az övét, lehúzta a cipzárját, a padlóra tolta a nadrágját. Az alsóját is letolta a combjára; előugrott ágaskodó farka. Megmarkolta a farkát, fel-le simogatta, készült a nő forró puncijára.

– Mire készülsz? – húzta össze a lány a szemöldökét. – Nyaljál, kérlek! Nyald ki a pinám! Ne hagyd abba…

A srác a lány sarkainál fogva terpeszbe emelte a lábát. Vickie így a létrára szorult V alakban, meztelen feneke az egyik fokra nyomódott. Puncija hívogatóan tátongott a srác előtt.

– Inkább megduglak, már nem bírom tovább. Remélem, te is akarod, könyvtároslány, de ha nem akkor is megteszem. A golyóim már majdnem felrobbannak, annyira felizgattál!

Kezében szorongatva a farkát lépett előre, és a nedves lyukba merítette a makkját. Finoman beljebb tolta. A lány puncija a farkára zárult, és szégyentelenül remegni kezdett körülötte. Egymás után tűntek el a centik a tocsogó, forró punciban.

– Óóóó, belémhatoltál! Érzem magamban a farkad! – nyöszörögte a lány ragyogó szemekkel. – Olyan jó! Tömd belém az egészet! Kúrj szét azzal a csodás farkaddal!

A srác még közelebb nyomult. Most már több, mint a fél farka benn volt az ajkacskák között. Ekkor belemarkolt a lány fenekébe, és felkapta a létráról. Így a lány testének teljes súlya a farkára nehezedett, úgyhogy tövig felnyársalta az éhes puncit. A lány hátát a létrának szorította.

– Óóóóóhhh – nyögte a könyvtárosnő. Csinos arcán kezdett csillogni a veríték.

Most először került közvetlen közelre az arcuk egymáshoz. A srác most jött rá, milyen szép is a lány. Aranyos, pisze orra volt, nagy, kék szemekkel. Az arccsontjai hosszúra nyúltak, ajka vastag volt és szenvedélyes. Kevéske sminkje az izzadtságtól kezdett elkenődni és szétfolyni. Arcbőre teljesen sima volt.

– De mélyen benne vagy! Mekkora a farkad?

– Úgy huszonkét centi, kicsim – büszkélkedett a srác. Lassan körözni kezdett az ágyékával; a farka minden mozdulattal mélyen a lányba hatolt. Golyói meg-megérintették a lány fenekét.

– Akkora, mint egy lábszár! – mormolta a lány remegő hangon.

– Jókora példány! Jó nagy! Megnézném alaposabban! Megengeded? És szopni is szeretném! Megengednéd, hogy szopjam a farkad?

A pasi felnyögött, a sperma kitörni készült a golyóiból. Ezt nem kellett volna hallania. Hát nem érezte, hogy ő akármikor elélvezhet? Nem akarta, hogy sokáig nyomják? Talán nem. Elvégre egy könyvtárban keféltek, mint a tüzelő kutyák. Mi van ha valaki erre jár? A nő elveszítheti az állását.

– Bassz meg mélyen! Nagyon mélyen! – bátorította a lány, és ő is hevesen tologatta a pináját a pasira.

– Utána leszoplak majd, de tényleg. Micsoda fasz! Aaaahhh…

A pasi nagyokat lökött rajta, teljesen felnyársalta a farkával. Mélyen és keményen dugta. Teljesen szétbaszta a lány csöpögő punciját. A farka rendesen tágítgatta a nyílást, masszívan dugta a meleg barlangot.

– A melleidet is látni akarom majd – nyögte a srác.

– Jó nagyok, érzem. Hogy lehetnek egy ilyen kis csajnak ekkora mellei? – minden lökéssel a lány melleihez is simult, és érezte a kemény mellbimbókat.

– Rendben, rendben! Megnézheted a melleim, ha én megnézhetem a farkat! Óóó… óóó… – zihálta hirtelen, és a teste vadul remegett a fiú felett, aki belemarkolt Vickie fenekébe, és szilárdan tartotta. Nem akarta, hogy a lány lecsusszanjon a farkáról. Most már rendesen meg akarta dugni, és nem akarta, hogy a spermája összevissza repkedjen.

– Asszem, elélvezek! Basszus, élvezek! – hörögte a lány felfordult szemekkel. Belekapaszkodott a srác hátába, és éhesen magához húzta.

– Jó, jó… – nyugtatgatta a fiú, de közben újra meg újra felnyársalta a pináját. Ura kellett maradjon a helyzetnek.

Furcsa pozícióban voltak, egy rossz mozdulat, és a padlóra zuhanhatnak.Folyamatosan tolta ki-be a farkát, egyre gyorsabban, hogy még egy esetleges baleset előtt elélvezhessen. Felemelte a vállára a lány sarkait, mellkasát közelebb nyomta. A könyvtárosnő selymes combjai a testéhez szorultak a dugás közben.

– Hadd nézzem a melleidet! – harsant fel hirtelen a srác.

Egy kézzel szétrántotta a lány fehér blúzát,három gomb le is pattant. A lány mellei fehér melltartóban raboskodtak, de a mogyoróbarna mellbimbók simán átlátszottak a selymes anyagon. A srác a melltartót is lerántotta; a hatalmas mellek az arcába buggyantak.

– Ohhhh! Ohhhh! – nyögte a lány. Már annyira közel járt az orgazmushoz, hogy nem is igazán érzékelte, mi történik vele, csak tologatta magát a pasira, hogy minél mélyebben magába fogadhassa a farkát. Puncijából a nedv már a padlóra csepegett.

– Basszus, micsoda mellek! – nyögte a pasi, és megmarkolászta őket, ahogy csak tudta ebben a szoros pozícióban.

– Ezek hatalmasak! Ekkorákat még nem is láttam, hölgyem!

Folyamatosan kúrta a lány, farpofái vadul lengtek. A lány melleit a mellkasához szorította, úgy gyömöszölte őket. A lány forró mellbimbói perzselték a bőrét. Összefolyt a nyála, szopogatni akarta a melleket.

– Óóóó… – kántálta a lány és feje ide-oda fordult. Puncijának mélyéről az élvezet szikrái áramoltak a hasába. Szemei vadul forogtak.

– Áááá hölgyem, magának van a legjobb pinája! – jelentette ki az idegen.

– Egész nap bírnám baszni! De most már el kell élveznem! Nem bírom! Túl sok!

Követhetetlenül gyorsan pakolta a lányt. Minden irányba lökdöste, amitől a punciajkai összevissza gyűrődtek. A két nemiszerv találkozásából obszcén cuppogó hangok hallatszottak.

– Jövök! Jövök! – nyöszörögte a lány remegő ajkakkal.

– Olyan jó a farkad! Olyan jó a puncimban! Óóó…

– Beléd fogok élvezni, kis ribancom! Jó lesz? Beléd élvezhetek? Szeretnéd, ha elárasztanám a pinádat a gecimmel? Igen, ribanc?

– Igen! Istenem, igen! – nyögte a lány és az ajkába harapott.

– Élvezz belém! Gecizz tele! Lődd a puncimba a gecidet! Magamban akarom élvezni!

A pasi lökött még rajta néhányat, aztán már áramlott is a forró sperma a lány testébe. Vad lövésekkel ürült a sperma a bizsergő golyóiból. Minden lökésnél újabb adag milliónyi hímivarsejt öntötte el a lány barlangját. A szerszám vadul remegett és rángatózott, árasztotta magából a spermát.

– Unggghhh! Unggghhh! – nyögte a lány, meglepődve a puncijába érzett kilövellés erejétől. – Érzem! Te jó Isten! Érzem, ahogy belémélvezel! De forró!

– Aaaagh! Aaaagh! – nyögte a srác, és újabb és újabb mozdulatokkal lökte Vickie testét a létrának.

A lány arcába bámult; majd’ elolvadt az érzéstől, hogy ennek a gyönyörű lánynak a testébe engedheti a spermáját. És még csak nem is ismerték egymást! Egymás nevét sem tudták! És a lány mégis engedte, hogy a pasi megdugja, hogy teletöltse a spermájával!

– Unggghhh! Uggghhh! Ez de jó! Imádom a gecidet a pinámban! – nyöszörögte Vickie, és a srácra tologatta az ágyékát. Kisajkai vadul szorongatták a dákót, ami felnyársalta.

– Nyomj tele! Tölts meg! Imádom! Imádom a gecit! Abba ne hagyd!

A srác próbálta is; egymás után érkeztek sugarai a lány puncijába. Farka áthatolt a tocsogó nedveken, és ismét a punci mélyére küldte adagait, már kezdett ki is csorogni.

– Teletöltöttelek! Benned van az összes gecim, ribanc! – jelentette ki a srác, és még mindig kúrta a lányt.

Annyira benne volt, hogy egész nap tudta volna folytatni. Legszívesebben annyi spermát pumpált volna a lányba, hogy a száján jöjjön ki. Már egy hónapja nem volt dolga nővel, úgyhogy a felgyülemlett sperma most vad szenvedéllyel tört ki belőle.

– Mennyi anyag! – csodálta a lány. – És még jön! Érzem, ahogy belémnyomod! Rengeteg!

A lányból kicseppenő sperma halk csattanással érkezett a padlóra. Jutott belőle a létra alsóbb fokaira is, de még onnan is csorgott a padlóra, és kis ragacsos tócsává állt össze a pasi lábai között. A farka minden kihúzásnál több gecit rántott magából, és csurgott belőle a padlóra rendesen.

– Milyen tüzes kis ribanc is vagy te – nyögte a srác. A hangja végre csillapodott.

– Még sosem volt dolgom ilyen tüzes kis ribanccal! Minden ügyfeleddel így kefélsz? Minden pasi letépheti a bugyid és telepumpálhat gecivel? Ugye igen, te szuka? Lefogadom, hogy minden férfi kuncsaftot kifacsarsz!

Vickie majdnem igent mondott. Izgalmában mindenben egyet akart a sráccal érteni. De ez nem volt igaz. Könyvtárosként töltött évei alatt még sosem történt vele ilyen. Valójában nagyon visszafogott életet élt. Talán épp ez volt a gond. Talán ezért is viselkedett ma olyan furcsán. Természetesen a pornókönyv indította be valamennyire, de valószínűleg a régóta tartó kielégületlensége is rájátszott.

Hát, ez nem is annyira számított. Most keményen meg lett kúrva, ez a lényeg. Rendesen megkapta, és élete egyik legjobb orgazmusát élte át.

– Óóóó, basszus! Ez az, ez az! – nyögte a srác lelassulva. Az utolsó adag sperma jött ki belőle, csípője kezdte abbahagyni az őrült pumpálást. A farka lustán pihent meg a puncinedv és sperma keverékével kitöltött punciban..

– Imádom! Imádom! – motyogta a lány, és a srácba kapaszkodott. – Érzem, ahogy csorog bennem! Mennyit geci!

A srác egyre lassabban mozgott a lányban. Aztán le is vette válláról a lány bokáit, és hagyta, hogy a derekára fonódjanak. Lustán a melleibe csippentett, megcsavarta a merev bimbókat. Ujjai nyomot hagytak az aranyló bőrön.

– Micsoda cickók! Milyen remek cickók! – mormolta csodálkozva.

Vickie kezdett magához térni. A gyönyör hullámai kezdtek elcsitulni. Látása kiélesedett, és végre nyugodtan szemügyre vette a fiút. El is vörösödött. Most dugott egy teljesen ismeretlen sráccal! A puncija tele lett spermával, és ez hihetetlenül feldobta! Hogy fajulhattak idáig a dolgok? Hirtelen a fiú is félénkké vált. Egy laza mozdulattal kihúzta lanyhuló farkát a nedves punciból. A szerszáma nedvesen csillogott az alagsor félhomályában. A spermája immár akadály nélkül csorgott ki a lány puncijából a combjaira, egész a padlóig.

– Hát ez remek volt – mondta a srác végül. Felvette a nadrágját, felhúzta a sliccét.

– Nagyon élveztem…

– Én is… – mondta Vickie csöndesen. A létra alsó fokain át a padlóra lépdelt.

Lába kissé még remegett, és felemelte a bugyiját és a szoknyáját. Mindkettő nagyon lucskos volt, nem lett volna jó felvennie őket. Csak leengedte a szoknyáját, eltakarta vele nedves punciját és csillogó combjait.

– Köszi a segtíséget – mondta a fiú, és felvette a könyvet a polcról.

– Nélküled nem találtam volna meg.

A lány kissé elmosolyodott, mert eszébe jutott, hogyan nevezte őt a fiú a kefélés közben. Összehajtogatta nedves fehérneműjét, és hallgatott.

– Jól vagy? – kérdezte a fiú. Kínosan toporgott, látszott rajta, hogy szívesen odébb állna.

– Hát persze – mormolta a lány, miközben elsimította a szoknyáját a lábain.

– Akkor én megyek is – suttogta a fiú.

Végigsietett a polcok között és eltűnt a könyvtár csendjében, mielőtt a lány bármit is mondhatott volna. Vickie picire hajtogatta a bugyiját, és megpróbálta felitatni a padlóról a spermatócsát. Arca komoly volt, de aztán furán elmosolyodott. Halkan dúdolni kezdett.