Szadoszex történet

– Jó reggelt, Mr. Bonner. Bevihetem a kávéját?

Bob az íróasztalán álló órára pillantott. Az ég szerelmére, tíz percet késett!

– Reggel hatkor már behoztam magamnak a kávét. Megkérdezhetem, hogy hol a pokolban volt eddig? Nálunk hétkor kezdődik a munkaidő. Nem 7.02-kor, nem 7.03-kor és holtbiztos, hogy nem 7.10-kor!

A kirohanás hatására Nina Moran arca szemmel láthatóan megrándult, és zavarában lassan elpirult.

– Elnézést, Mr. Bonner. Forgalmi dugóba kerültem. Sajnálom – dadogta, s úgy nézett Bobra, mintha éppen el akarna szaladni.

– Az biztos, hogy fenemód sajnálhatja is. Hol van a negyedéves jelentés vázlata? – förmedt rá.

Nina visszament az irodájába, s egy perc múlva megint a küszöbön állt.

– Nem tudom, Mr. Bonner. Nincs az iratgyűjtőmben. Nyitva találtam az aktát az íróasztalomon, s a jelentés hiányzik belőle.

– Tudom, Miss Moran. Mit gondolt, ki a csoda vette ki a szekrényből az aktát? Egy gonosz boszorkány? Mertem remélni, hogy volt annyi esze, hogy eldugjon valahová egy példányt, s gyorsan rendbe hozhatjuk ezt a katasztrofális helyzetet. Bár azt hiszem, ez a csodával lenne határos. – morgott Bob. – Pusztán kíváncsiságból, mi a büdös francra gondolt, miközben ezt a szemetet gépelte? Gondolkodott egyáltalán?

– Nem tudom, miről beszél. Semmiféle szemetet sem gépeltem le. Fogalmam sincs, mire gondol – mondta szomorúan Nina.

– Hát akkor hadd mutassam meg magának, mi hozott ki a béketűrésből ma reggel – mondta mogorván Bob, miközben kezében az összegyűrt papírokkal az ijedt lány felé közeledett. – olvassa el ezt a zagyvaságot – vágta Ninához a papírokat. A lány védekezően maga elé tartotta a kezét, mintha a férfi meg akarta volna ütni. – Miben hasonlít ez arra a vázlatra, amit én adtam magának?

Nina fogta a papírnyalábot, alaposan átnézte, s megpróbálta megfejteni azokat a jeleket és firkálmányokat, melyeket Bob írt alapokra.

– Igen, uram, ez az a jelentés, amit legépeltem. – mondta csendesen Nina, s Bobra tekintett.

– Az lehet, hogy ez az a szemét, amit legépelt, de az holt biztos, hogy nem az a jelentés, amit én írtam. – tört ki Bob. – Nézze a helyesírást, a hiányzó szavakat! Az ég szerelmére, teljes mondatokat hagyott ki. Egész adatcsoportokat rakott arrébb! Még olvasni sem tud?

Nina vonásai eltorzultak, s a tenyerébe temette az arcát. A férfi kirohanása teljesen megrémítette, s Bob szavainak ütemére össze-összerándult, mintha fizikailag vernék.

– Maga, hölgyem, újra le fogja gépelni, amit sikerült helyrehoznom. Még akkor is, ha az egész hétvégéje rámegy. Választhat, vagy ezt teszi, vagy eltűnik az irodából, én pedig szerzek magamnak egy igazi titkárnőt.

– Igen, értem. Meg fogom csinálni. Bármit megteszek, amit csak akar, Mr. Bonner. Kérem, ne haragudjon rám – szipogott Nina, miközben a szemét törölgette és egyik kezét Bob felé nyújtotta.

– Az biztos, hogy meg is fog tenni mindent. El kellene nadrágolnom, amíg csak úgy ki nem pirosítom a fenekét, hogy rá sem tud ülni! Pár perc múlva itt lesz a lista azokról az aktákról, amelyekre szükségem van. Aztán értük megy, behozza őket nekem ide, és nem tűnik el valahol fél úton a forgalmi dugóban – morogta Bob. – Közben hívja fel Angelót, Felicát és Wongot, és mondja meg nekik, hogy húsz perc múlva itt akarom látni őket.

Később, mikor Bob a jelentés vázlatát írta újra, folyton azon járt az esze, amit Ninának mondott. Tényleg azt mondta volna, hogy el kellene fenekelnie őt? Pedig időben figyelmeztette magát, hogy vigyázzon, mert ma elszabadulhatnak az indulatai. Hát most megtörtént. Ha a lány hallotta a szavait, márpedig ki van zárva, hogy ne hallotta volna, akkor Bob most elég ronda testi sértési perre számíthat, vagy legalábbis egy szexuális megfélemlítési beadványra. Módot kell találnia arra, hogy enyhítse a helyzetet Ninával. Lehet, hogy a lány megérti majd, miért viselkedett így, ha elmagyarázza neki a helyzet súlyát.

Nina elnézést kért, s elment az elülső kabinba, melyről Bob korábban azt mondta, a lány szálláshelye lesz. Néhány percig ott maradt, majd visszatért, s megállt Bob széke mellett.

– Kérdezhetek valamit?

– Huh, mi az, Nina? – kérdezte Bob, s felnézett a lányra. Észrevette, hogy Nina a kezében szorongatja maga előtt a kezeslábast.

Nina a fedélzet deszkáit bámulta a lábainál, arca elpirult.

– Azt mondta, úgy el fog náspángolni, hogy nem tudok majd a fenekemre ülni, s csak azt szeretném tudni, mikorra tervezi majd a verést?

Bob rámeredt az előtte álló lányra, fel sem tudta fogni, amit hallott.

– Mi? – mondta értetlenül.

– Tudja, ez volt az egyik feltétele annak, hogy a titkárnője maradhassak, s nem tudom, mikor akar megbüntetni. – mondta csendesen, szemében könnyek csillogtak.

– Ó, Nina, sajnálom, hogy ilyet mondtam. Nem gondoltam én azt olyan komolyan, ahogy hangzott. Én nem tennék… képtelen lennék… – hebegte Bob.

– Ó, nem, kérem, Mr. Bonner. Tudom, hogy rászolgáltam – mondta Nina szipogva. – és ez volt az egyik feltétele annak, hogy továbbra is megtarthassam az állásomat, s én értem is, hogy miért, s önnél szeretnék dolgozni.

Ahogy befejezte a mondatot, Nina az asztalhoz lépett, Bob elé. Elengedte a kezeslábast, s az a földre esett. Combját az asztal széléhez nyomta, s felemelte magán az inget, épp a melle aljáig. Ráfeküdt az asztalra, alsó karjára fektetve fejét.

Bob döbbenten ült, s a lányra bámult.

– Nina… mi az ördög folyik itt? – mondta levegőért kapva.

– Verjen meg alaposan és gyorsan, úgy, ahogy a nagybátyám szokta. Akkor tudom, hogy a fájdalommal elmúlik majd a vétkem is – mondta a lány halkan szipogva.

Abból, ahogyan beszélt, Bob biztosan érezte, hogy valaha sokszor mondhatták ezt Ninának. Most mi az ördögöt csináljon?

– Nem, Nina. Nem fogom elnáspángolni. Nem… Szó sem lehet róla! – sikerült végül összeszednie magát.

Bob megfordult, és körbejárt a szinte csupasz lány körül, aki az asztalon hasalt előtte.

– Kérem, meg kell tennie. Azt mondta, rászolgáltam, s meg kell tennie, hogy megmaradjon az állásom önnél. Kérem, kérem, Mr. Bonner, könyörgök!

– Nem, nem lenne helyes, Nina. Ez… ez egyszerűen nem való… – Maga a gondolat, hogy ez a fiatal lány levetkőzik előtte, s aztán felajánlja magát neki… hogy verje meg… a fenekét!

Tudatában volt az ágyékában feszülő, kényelmetlen érzésnek. A látvány és a lány közelsége megtette a hatását.

Nézte az asztalon fekvő, szipogó kis alakot, a lány bőre aranyszínben csillogott a kerozén lámpák fényében, s miközben arra gondolt, hogy sajnálnia kellene őt, s átéreznie a helyzetét, egyre erősödő késztetést érzett, hogy kinyújtsa a kezét, s megüsse a lány hátsó felét… majd megsimogassa… és ha ő is akarja…

Istenem, gyönyörű ez a lány! – gondolta, amint elnézte a tehetetlenül és kiszolgáltatottan fekvő alakot. Fehér, sima bőrét, izmos fenek gömbölyűségét, mely combjai kecses oszlopaiban folytatódott.

A férfi jobb keze szinte magától mozdult meg, s pihent meg Nina derekán, valamivel a lány bal csípője fölött. Ujjai érezték a hús simaságát, s a telt csípő kezdetét. Tenyerével érzékelte a lány melegét. Hüvelykujját lassan mozgatva a lány puha fenekének bal oldalát simogatta, s érezte, hogy a bársonyos bőr alatt, érintésére, az izmok játékba kezdenek.

Bob keze lassan lecsúszott a lány hátsó felén, majd fel, fenekének gömbjére. Ujjai gyengéden megmasszírozták az érett testrészt, hüvelykujja a dombocskák közötti vágatba tévedt. A melegséget, a selymes simaságot, a lány formáját és vonalait tapintotta és ízlelgette, amint keze a lány testén siklott.

Nina megmozdult Bob keze alatt, s ezzel megtört a varázs. A férfi elkapta a kezét, mintha forró szénhez ért volna. Úr Isten, mit csinálok? – gondolta.

A lány felsóhajtott, és mocorgott egy kicsit, hogy testsúlyát áthelyezze.

– Meg kell büntetnie azért a sok bajért, amit okoztam. Rászolgáltam arra a beígért alapos fenekelésre.

– Nina…

– Szépen kérem, annyira szükségem van rá – jött a panaszos válasz.

Egy hosszú percre mindketten mozdulatlanná váltak. Csak a tenger hangja hallatszott a hajótest mellől, meg a vitorlázat szüntelen nyikorgása, a kronométer tiktakolása a válaszfalon, s a két ember lélegzése.

Bob az előtte lévő dús alakra bámult. Keze megint lassan a lány felé nyúlt, majd megállt a bal fenék fölött, s egy villanásnyi idő alatt felemelkedett, s éles csattanással belecsapódott a párnás puhaságba.

– Ahhhhh… – kiáltott fel a lány, s mivel az ütéstől összerándult, most újra elhelyezkedett az asztalon.

Bob elragadtatással bámult a tejfehér húsra, mely sápadt fehérségével azonnal kiadta kezének körvonalait, hogy egy pillanat múlva sötét rózsaszínűvé piruljon, amint a vér visszaáramlott az érintett területre.

Csitt-csatt, CUPP, hallatszott, amint Bob keze a lány kitárt fenekét csapkodta, s az utolsó hangot az okozta, hogy a húsos halom koronáját érte az ütés.

Bob érezte, hogy emelkedik benne a szenvedélyes tűz, miközben a lányt fenekeli. Óriásira nőtt pénisze nyomta a nadrágját, sátorszerűen kitolva az anyagot. Annyi időre, míg kényelmesebb helyzetbe rakta ezt a keménységet, abbahagyta a ténykedését, majd újból felemelte a kezét.

A gömbölyű popó belső oldala volt a sorozatos paskolás célpontja, s Nina mocorogni kezdett a kellemetlen érzéstől, amit a célba ért csapások okoztak.

Bob szünetet tartott, s elhatározta, hogy áttér a fenék másik oldalára, mely jobban kezére esett. Rátette kezét Nina fenekének jobboldali félgömbjére, s ahogy a lány mögött mozgolódott, azon kapta magát, hogy a lány nemi szervének fügéjét nézi. Keze gyorsan lejjebb csúszott, és ujjai megsimogatták az alsó ajkakat. Meglepetten érezte, hogy az ajkak nedvesek voltak, s Bob ujjai végigsiklottak rajtuk, egészen a kiálló kis gombig, mely kidugta fejét az ajkak közül. Nina levegőért kapott, mikor a férfi ujjai klitoriszához értek, s a lány hátsó fele önkéntelenül felemelkedett.

– Kérem – nyögte halkan.

Bob összeszorította a fogait, bal kezét a lány hátuljára helyezte, s jobb kezét újra felemelte.

– Maga akarta – és már kezdte is az újabb sorozatot a lány fenekének jobb oldalára.

Váltogatni kezdte az ütések közötti szünetek hosszúságát, s a művelet célpontját úgy nézte ki, hogy a domborulat legfelső pontjától a felé eső húsos terület felé haladjon. Néhány perc múlva rájött, hogy megfájdult a keze és a karja az ütésektől és a megerőltetéstől.

Mikor abbahagyta, hogy felmérje művét, látta, hogy Nina fenekének két oldala vörösen izzik, a legélénkebb színe a félgömbök koronájának volt. A lány mocorgott a fájdalmas ütésektől, de nem volt lehangolt. Ágyéka az asztal pereméhez dörgölődött, amit az is tanúsított, hogy fenekének izmai ritmikusan feszültek meg.

Bob lihegve nézte, mint aki hosszú futásból érkezett, s elfogta a vágy, szinte kéjsóváran, hogy lássa, amint Nina a fenekelés miatt úgy sír, mint egy kislány.

Tudta, hogy keze már nem engedelmeskedne, ezért valami jobb eszköz után nézett. Talált is egy háromlábnyi hosszú, félhüvelyknyi széles nejlon horgonykötelet. Tökéletes volt. Annak idején úgy választotta meg a kötél méreteit, és úgy csavarta össze a két véget, hogy a horgonyzat fékköteleként használhassa szükség esetén. Ez lesz az igazi.

Kettéhajtotta a kötelet, s a jobb keze köré csavarta, s körülbelül tizenkét hüvelyknyi kiálló hurkot hagyott. Bal kezét Nina hátára helyezte, hogy megtartsa a lányt, s nyújtott karral lecsapott az elé tárulkozó fenékre.

A hatás nem váratott magára, olyan volt, mintha áramütés érte volna a lányt. Nina boltívszerűen felemelkedett az asztaltól, levegő után kapott, lábai felcsapódtak, úgy, hogy teste hosszú másodpercekig az asztal szélén lebegett, míg a korbácsütés perzselő tüze át nem járta a testét.

– Aaaaaaaaaa… – hallatszott a sikoly, melyet a fájdalom szakított fel a lány torkából.

Karjai hátracsapódtak, kezei a megbüntetett húst keresték, hogy megvédhessék a további ütésektől, de sohasem érték el egészen. Nyilvánvalóan a gyerekkori neveltetése gátolta meg, hogy azt tegye, amit a vak ösztön követelt.

Nina feje visszahanyatlott az asztal tetejére, kezei a feje felett megkeresték, és megmarkolták az asztal szélét, térde körül a bőr fehér volt a ránehezedő nyomástól. Lába visszazuhant a fedélzet deszkáira, lábfeje, mely bokájánál a kezeslábasba gabalyodott, támaszt keresve küszködött. Combjai hullámzottak, ahogy az egyik lábáról a másikra nehezedett, hogy megpróbálja csillapítani az égő fájdalmat.

Bob nagyon meg volt elégedve az ütés hatásával, s újból rácsapott a lány gömbölyű fenekére, hasonló eredménnyel.

– Ennnnyyy… – nyögött fel Nina.

Bob egy kicsit balra húzódott, s rézsútosan sok kis ütést záporoztatott Nina popsijának alsó és combja felső részére.

– Óóó… Kérem, ne… ott ne… kérem – zihált Nina, fenekét dobálva. Bob ügyet sem vetett a könyörgésre, s áttért a lány felkínálkozó hátsó felének másik oldalára, s visszakézből korbácsolni kezdte az előbbiekhez hasonló és az azokat keresztező átlós csapásokkal.

– Ujjujj – sikította megint az elgyötört lány, teste ívben megfeszült a fájdalomtól, s szinte hisztérikus zokogásban és sírásban tört ki. – Au… au… au… aa… aaa… au… – szipogta, levegő után kapkodva, szeméből patakzottak a könnyek. Erőtlenül feküdt az asztalon, arcát karjaiba temette, úgy szipogott.

Bob megdermedt a lány sikításától, kezéből lógott a zsinór, s elragadtatott rémülettel figyelte a síró lányt és a bántalmazás nyomait. Nina fenekét skarlátvörös csíkok barázdálták ott, ahol a nejlonkötél a lány húsába mart.

Bob gondolkodás nélkül eldobta a fékkötelet, s vállánál fogva felemelte a szipogó teremtést, átölelte, magához szorította. Nina karjai önkéntelenül Bob nyakára fonódtak, s ahogy a férfihoz simult, lábát és combját fájdalmában a másikéhoz dörgölte. Ziháló szipogása sírásba fordult, ahogy megszabadult a gyötrelemtől és a fájdalomtól. Miközben zokogott, felső teste a férfiéhoz ért.

Bob magához ölelte, bal keze lesiklott a lány hátán, a megsimogatta a popsiján a felsértett húst. Keze végigsiklott rajta, tenyerébe fogta, s közelebb nyomta magához a lányt.

Nina első reakciója az volt, hogy elhúzódott a kéztől, melynek érintése fájdalommal járt, s ahogy teste Bobéhoz közeledett, újból a kéz felé mozdult, mintha menekülne az érintések elől.

Bob ráébredt, hogy szorongó érzés fogja el, amikor a lány az ágyékához simul. Ráadásul már szinte elviselhetetlenné vált testében a nyomás, melyet a fiatal lány elfenekelésének élménye váltott ki belőle. Mikor a férfi megpróbálta elmozdítani alsótestét a lányétól, Nina ágyékával újból hozzásimult, mintha nem engedné, hogy kiszakítsák abból a biztonságból, melyet Bob közelsége jelentett számára.

Amint a lány abbahagyta a sírást, és testében feloldódott a feszültség, Bob finoman megfordította, és gyengéden a székre eresztette.

A lány megfeszítette a testét, és visszatartotta a lélegzetét, amint az ülés anyaga a bőréhez ért, majd lassan teljes súlyával ráereszkedett. Bob lágyan kezébe fogta a lány arcát, s Nina odafordította a fejét, megfogta a férfi kezét, nehogy Bob elvegye az arcáról.

– Nina… Nina, én… úgy… s… – kezdte Bob.

Nina megint elfordította az arcát a férfi kezében, és csókolgatni kezdte az ujjait és a tenyerét.

– Köszönöm, hogy megbüntetett, hogy megbocsát a hibákért – mondta lágyan, szinte szeretettel a férfinak, s közben tovább csókolgatta a tenyerét, s arcát a férfi tenyeréhez dörgölte.

Mikor Nina kinyitotta a szemét, azon kapta magát, hogy a férfi nadrágjának jól látható dudorodását bámulja.

– Ó, Mr. Bonner… bocsásson meg. Csak magamra gondoltam. Engedje, hogy… – mondta, s közben elengedte Bob kezét, és a férfi nadrágjának zipzárja felé nyúlt. Lassan lehúzta a zipzárt, s másik kezével megragadta a lüktető férfiasságot, gyengéden kiszabadította a ruha alól, és előhúzta.

– Megengedi? – kérdezte Nina, a lüktető, csillogó férfiasságra meredve.

Bob tehetetlenül és megbabonázva nézte, ahogy Nina előrehajol, és ajkaival és nyelvével csókolgatni és mosdatni kezdte a péniszét. Teljes hosszában végigcsókolta, majd nyelvével körbeszaladt a merev testrészen, végül kinyitotta a száját, s olyan mélyen az ajkai közé vette, amennyire csak tudta.

Bob önkéntelenül megrázkódott a heves érzés hatására, melyet a lány nyelvének érintése keltett benne. Kéjes nyögés tört fel belőle. Egyik kezét a lány tarkójára helyezte, s finoman ki-be mozgott Nina szájában.

Érezte, hogyan mozgatja a lány a nyelvét a testén, hogyan nyalja és simogatja, hogyan öleli és dédelgeti a húsát, mikor szájával szívja… és érezte, hogy kitörni készül belőle a spermium, a megkönnyebbülést hozó robbanással.

– Nina… Nina, jobb lenne, ha… jobb lenne, ha már abbahagyná. Mindjárt… mindjárt… jön… engedjen…

Miközben Bob beszélt, Nina levette kezét a férfi nadrágja elejéről, és a lábaira fonta a karjait, hogy az ágaskodó dákóhoz szoríthassa magát. Bob csípője mozgatásával megpróbálta kihúzni magát a lány szájából, de Nina rátapadt, ajkai és nyelve szüntelenül dolgoztak.

– Ó, Istenem… jön… aaaa… – kiáltott fel Bob, s teste vad lökéseket diktált a lány meleg szájába, közben a lány hajába markolt, és magához szorította őt.

Amint ondója a lányba lövellt, érezte a magömlés szinte fájdalmas összerándulásait, egyszer… kétszer… újra meg újra, lábai remegtek a megerőltetéstől és a megkönnyebbülés tomboló mámorától, szaggatottan és zihálva lélegzett, fejét hátravetette, s szája hátrahúzódott a gyönyör grimaszával.

Utolsó hétvége

Egy extrém hétvégét töltöttem egy barátomnál,ahol több vendégével is lefeküdtem. Első nap 4-en látogattak meg,második nap ketten,a harmadikon csak a házigazda.


Másodszor,amikor Ákossal találkoztam,sokkal “sokkolóbb” élményben volt részem.
Egy évvel azután,hogy elbúcsúzott tőlem,véletlenül (?) összefutottam vele egy karácsonyi vásárban. Névjegyet kaptam tőle,hogy egy hétvégére jelentkezzem nála.

Egy fél évvel később félrészegen felhívtam,és igent mondtam egy újabb abszolút szexteljes 3 napra.
Izgultam,amikor megérkeztem a titkos házhoz,a konyhában,a szokásos wiskhyk mellett Ákos elmondta,hogy ő most csak mint figyelő vesz részt,a barátainak szeretne bemutatni.Gondoltam,ugyanolyan lesz,mint legutóbb,2 férfi és a vibrátorok,meg én 🙂
A harmadik után átmentünk az ismerős szobába,ahol az ágy a szoba közepén állt megint,a lámpákkal,kamerákkal,az asztal a vibratorokkal,sikosítókkal.
Mivel korán voltunk,az ágy közepére ültem,amíg Ákos a kamerákat állította be,majd mellém ült,kihasználva a lopott időt.
Csokolozás közben levekőztetett,csak egy bugyi volt rajtam,amikor a két kezemet a vállam fölé kötözte,hogy izgisebb legyen.Arra gondoltam,ha megjönnek a barátai,akkor más lesz a helyzet,belefér,hogy a kezemet kikösse.
A mellemet nyalogatta kéjesen,amikor csengettek,és pár perc mulva hallottam,ahogy a konyhában iszogatnak.Nem hallatszódott be sokminden,és izgatott is voltam kikötözve.Talán a második italnál tarthattak, amikor besétáltak a szobába, és nagyon le fagytam attól amit láttam: 4 ember állt Ákos mellett, akik jóval idősebbek voltak,mint amire egyaltalan számítottam: Ákos 35 év körüli lehetett,a barátai viszont erős 60-as “banda” volt. Ákos mellémült, és megitatta velem az italát,és nyugtatgatott: nem kell félnem,4 idősebb sem akar mást,mint a fiatalabbak,és hamarabb kidőlnek,hiszen a 4 barátja olyan,mint 2 húszéves. Megilletődtem,és kurtán bólintottam. Amikor elment mellőlem,kértem rá,hogy engedje el a kezeimet,de az idős urak titlakoztak ellene, és ez egyértelművé tette,hogy elkezdődött a játék.Az egyik bácsi (csak igy tudom oket nevezni,ősz hajú,ősz szőrzetű,petyhüdt,Csontos testű,szemüveges bácsik voltak,nem tudtam megkülönböztetni őket) a bugyimnál termett,lehúzta,és egyből nyalni kezdett.A 3 másik mesztelenre vetkőzött,és 2en mellémültek,és csókokozni akartak velem.Elforditottam a fejem,erre megszorították a csuklómat,ahol meg volt kötve,és közölték,hogy fájdalmat okoznak,ha nem akarok valamit megtenni.A habozásomat beleegyezésnek vették,és mohón csapott le a számra az egyik,nyalogatta azt,a másik azinte utasított,hogy nyissam ki a sajátomat,megtettem,féltem a fájdalomtól. Hirtelen abbahagyta,majd a masik papa volt előttem,es az ő nyelve is a számban volt,ezalatt a harmadik folyamatosan nyalta a puncimat,a hüvelybejáratomat,a csiklómat,emiatt nehezen kaptam levegőt csak az orromon,folytott nyögéseimet biztatásnak vették.Egyszerre is csokoloznom kellett a két papával,ezt nagyon sokáig csinálták,nagyon élvezték,majd az egyik hirtelen a mellemet vette a szájába,a bimbómat megtalálva hevesen nyalni-szívni kezdte,így csak a masik gyötörte a számat a nyelvével.A negyedik papa is odajött,muitán a nyelvével ő is bemutatkozott,a kemény farkát nyomta a számhoz,miközben az italát kortyolta,és utasított,hogy nagyon lassan szopogassam a farkát,és amikor egy kicsit eltávolodtam a farkától,a csókolózós papa egyből lecsapott a számra,és utána ujra szoptam,lassan,a másik arca nagyon közel volt az enyémhez szopás közben, és időnként elkapott csókokozni.A mellbimbóimat szivogató papa is odatartotta a farkát szopni,már mindketten próbálták a farkukat a számba nyomni,hol egyiket,hol masikat szoptam,az öreg farkaik ki-be jártak a számban.Majd ketten a melleimhez húzodtak,a bimbóimmal játszottak kézzel és szájjal,borzasztóan fájtak már,kis érintésre is nyogtem,de ezt csak biztatásnak vették,szinte könyörtelenül élvezték,hogy a szájukban vannak.A harmadik ismét csokra nyújtotta száját,szinte bekapta az enyémet,türelmetlenül nyomta a nyelvét az enyémhez,és ha abbahagyta,nekem kellett őt ugyanilyen hévvel csókolom az öreg száját.
Az egyik mellemnél lévő papa helyet kért a puncimnál,a folyamat nyalogató bácsi helyére ment,és megemelte a csipőmet,kipárnázott alulról,és terpeszbe rakta a lábamat.Aki eddig csak nyalt,az asztalról dolgokat adogatott a lábam közöttinek,és türelmetlenül az arcomba hajolt,a számat is akarta a puncim után,az ujjait a számhoz dugdozva nyalta a szàmat,nyelvemet,és viszonoztam.Aki a puncimnál volt,a csiklómat gyötörte,amíg el nem élveztem,majd sikosítóval kente be a kezét,és a fenekemet,majd magához hívta az egyik barátját (gondolom a leglelkesebb nyalót,állandoan helyet cseréltek a mellemnél/számnál),aki a hasam felől közelített a puncimhoz,az ujjaival szétnyitotta a szeméremajkaimat,hogy jobban elérje a csiklómat,majd elmondta neki,hogyan nyaljon,és hol,hogy elélvezzek.Amint elkezdte a csiklómat a nyelvével stimulálni,a masik száraz,csontos,görbe ujjait éreztem lejjebb ,ahogy vizslatóan szét húz,majd mindenhova hűvös sikosítót kent,aztan az ujja a hüvelyembe nyomul,teljesen tövig,ahogy kihúzta,már egy második is nyomult mellé,és hamar már 3 ujját nyomogatja belém,és utasítja a nyaló bácsit,mikor élvezzek el,aki szinte rögtön beindul,és elvezesig “kínoz”.Az ujjait megunva egy vibrátort helyezett belém,nagyon lassan,folyamatosan a barátját a nyalásra biztatja,majd ki be huzkodta,forgatta bennem,nagyon lassan csinálta,időnként a méreteket növelte.a végén a legnagyobbat dugta belém,és ugy is elélveztetett a masik papával.Utána “magamra” hagyott a vibrivel a puncimban,a puninyalo is pihenőt tartott,a masik kettő pedig a számat használta: egy faszt kellett nyalogatnom a masik pápával közösen,majd csokoloznom vele a fasszal a szánkban,és a mellemre élveztek így mindketten.Aki letörölte rólam a spermát,vazelint kent a melleimre,és a keze csúszkált rajtuk,csipkedett, amig a barátjával iszogatott,majd őt is szopnom kellett élvezésig.Valaki közben a puncimhoz ment,és mozgatni kezdte a vibrátort,másvalaki pedig fenekemnél matatott az ujjával,és lassanként tövig nyomta belém,ki-be huzigálta,majd teljesen belémnyomta és bent mozgatta az ujját,és élvezésig csinálták,majd két ujjal ugyanezt ismételték meg,majd hirtelen hasra fordítottak,pucsitva feküdtem,és valaki a fenekemhez is vibrátort illesztett,lassan csorgatta a sikosítót mindenhova,finoman ki-be dugdozta a hegyét,így belém is kent belőle,majd mélyebbre nyomta,fokozatosan,míg teljesen be nem tudtam fogadni. Aztán elvezesig nyalatott a barátjával,míg a masik kettő a mellem alatt feküdt,a bimbóim pont a szájukhoz értek,és folyamatosan nyalták,harapdálták,ha kedvük tartotta. Az élvezés utan tovább lett a csiklóm is kínozva,igaz egy egy nyelvcsapás is hangos nyögéseket okozott nekem,és valaki(k)a vibrátorokat is mozgásba lenditette: a fenekemben lévőt csavargatta,a puncimban lévőt ki be mozgatta,egy ütemre,egyre gyorsabban.Hangosan kiabálva élveztem el sokadjára.
A fenekem üres lett es valaki az ölébe húzott hátulról úgy,hogy egybol a vazelintől tocsogó farka a seggembe csuszott.Felkiáltottam,erre egy bácsi szája elnémított,míg térdelve,hátulról egy 60 éves seggbegaszott,elölről egy masik a vibrátort huzogatta a puncimban. A fenekemet felváltva mindannyian megdugták,úgy hogy a punimban a vibri volt,de valaki mindig előttem is volt,valakinek a nyelve mindig a mellemre és/vagy a számra tapadt,majd az egyikük kihúzta belőlem a vibrátort,és a farkát nyomta a helyére,két öregember farka járt ritmusosan be-ki bennem,az egyik a fülembe lihetett,a masik a melleimhez fúrta a fejét.Miután elélveztek,hanyattfektettek,és italért mentek,az egyikük már a punimat piszkálta,szárazra törölt,és a fenekem nyílását kezdte nyalni hatalmas terpeszben,az orra szinte a huvelyembe merült közben,majd a hüvelyemet kostolgatta,a nyelvét is beledugta,majd nagy nyelvcsapásokkal elkezdte az egész puncimat,a fenekem lyukától a csiklómig végignyaltni egy nyalással,a végén a csiklómat mindig megnyomta a nyelvével,ez újra beintított engem és két papa már a bimbóimon csüngtek,amik már nagyon fájtak,és bozasztóan duzzadtak voltak,mégis a nyelvükkel vagy keményen izgatták,szivogatták,összenyomták őket egy szájba,vagy csak lusták nyalták,nem hagyták abba. Valamelyik az ujját szopatta velem,miközben ő is nyalta azt.
Majd ismét egy farok volt a számban,amit egy bácsival nyalogattam,csókolt ahogy tudott szopás közben,majd a mellem szabadon maradt,ugyanis már 2 öreg is a punim felé fordult: ketten nyálaztak alul,habzsolva keresték a szeméremajkaim alatt a lyukamat a nyelvükkel,majd az egyikük elvezésig nyalt,a masik alulról dorgolte magát hozzám,kenegetve sikositóval midkettőnket,majd oldalról egybol tövig seggembe nyomta magát,aztan széthuzta ujjaival a punim,hogy a masik nyelve elérjen.Fent is és lent is egy öreg fasz és egy bácsi szája volt “bennem”. A seggemben lèvő alig mozgott bennem,mert a aki nyalt,még nagyobbra nyitotta a lábam,és egy nagy vibrátorral a puncimban ingerelte a barátja farkát.Egy idő után nem tudtam,kinek a keze van bennem,kiknek a szája tartja fogva a mellbimbóimat,ki az aki vibrátort tol a seggembe,miközben (másvalaki?) nyal. A 4 öreg teljesen birtokba vett,mind a négyen egyszerre voltak bennem és rajtam,az egész testemet elborította a vén ujjak és nyelvek.
Majd eltűntek a mufaszok,és ismét a szájukkal,nyelvükkel értek hozzám: vagy kettejükkel csokoloztam,néha faszt is dugtak a szánkhoz,néha két bácsi farkát nyalogattam egyszerre egy másikkal együtt (váltakozva ), vagy egymás utan csokoloztam velük,szinte szájból szájba fordultam. Aztán a melleim jöttek,mint a négyen egyesével,kedve szerint izgatta magát velük: a bimbókat a szájukkal húzkodták,sokáig szívták,az ujjaik közé véve “nyúzták”,ketten egyszerre nyaltak egyet,vagy úgy rácuppant a szája,hogy teljesen eltűnt a bimbóm,és úgy játszott vele.
A punimhoz csak ketten fértek egyszerre hozzá,megis itt időztek a legtöbbet: mindig elvezesig nyalták a csiklóm,míg valaki más nyelve a hüvelyemben,vagy fenekemben volt,ha elélveztem,egyszerre nyaltak mindenhol,aztán két nyelv nyalta a csiklómat egyszerre,amig egy harmadik minden más helyet ízlelt,ezt is élvezesig csinálták,hogy utana egyszerre tisztára nyalhassanak.
Majd az én szám következett: mindannyiuk mellbimbóit kellett nyalnom,volt hogy egy masik bácsival együtt (aki közben inkabb a nyelvemet nyalta), rányomták a fejem mindannyiuk mellére,hogy szívjam úgy,ahogyan ők tették velem. Aztán a farkaik jöttek,egyesével,kettesével szoptam őket,valaki néha az arcomhoz hajolt,mondta mit csináljak,hol nyaljam és szopjam a ráncos farkukat és golyoikat,a végén a négy farkon siklott a nyelvem,egymás után kellett bekapnom őket,valaki kihúzta a számból,egy másvalaki már nyomta is be.
Aztán közölték,hogy lassan vége a mókának,örültem,hogy végre elmennek és elenged az Ákos (aki végig kamerával a kezében rögzített mindent), de ekkor még egy papa a lábam közé jött,lendülettel terpeszbe rántott,odafeküdt,a fejet a puncimhoz fúrta, és már nyalt is,mondván míg a többiek öltöznek,isznak még egyet,ő igy “készülődik”.Ettől egy masik a melleimet kínozta ismét,azt hittem sosem fejezik be,ugyanolyan mohosaggal nyaltak mindenhol,mint az elején,ha elélveztem,a bimbónyaló is a nedves puncimhoz fordult,tisztára nyaltak ketten,majd ujrakezdték.
De egy ido utan egyedül feküdtem az ágyon,sajgott mindenem,a szám akkora volt,mintha deszkával rácsaptak volna,a nyelvem annyira be volt dagadva,hogy nem tudtam beszelni,a mellbimbóim a sok nyáltól és nyalástól felrepedeztek,a csiklóm pedig huvelykujjkorom nagyságúra duzzadt.
Ákos,miután elengedett,megfürdetett és ágyba fektetett.
Másnap delutan ébredtem fel,kiadósat estebédeltem,majd wiskhyztünk Ákossal,amikor beinvitált a szexszobába.
Azt hittem,a sajat “bucsúszámát” akarja,de kérdezte,hogy készen állok-e a második napra.
Egy hasonlóan idős ember volt a szobában,egy nálam (én 19 voltam) idősebb (talan 30 körüli) nővel,mindketten iszogattak. Még sosem voltam nővel,de öreggel már igen (bár nem hinném,hogy a tegnapiak közül volt), és félszeg lettem.Kérték,hogy vetkőzzek le:a szám és a mellem duzzadt volt még,a bimbóim alapálapotban úgy álltak,minta valaki régóta kényeztette volna őket,a punim a sok dugástól még szétnyílt volt,a csiklóm láthatóan nagyobb volt még.Az öreg magához intett,a csuklójára csavarta a lófarkamat,megmarkolta azt,és magához rántott csókokozni.Utána közölte,hogy én leszek a játékszerük erre az estére,és a mellemet kezdte a szájával felfedezni.A nő is levetkőzzött,az ágyra feküdt,nézte,ahogy a párja kéjesen nyalogat,Ákos pedig megint bekapcsolta a rögzítőket.
Az idős ferfi is levetkőzzött,a mellét izgatnom kellett a számmal,majd az ágyhoz mentünk,ahol a hajamat markolva a nő melléhez nyomta a szám,és utasított,hogy lassan,látványosan nyalogassam,ahol csak mondta. Majd felrántott, és ő tapadt a mellemre,mohón nyalta( ahogy gondoltam) mindenhol, és a bimbóimat külön figyelemben részesítette,a nő pedig a kezével csinálta ugyanezt. Hangosan nyogdécseltem,erre a papa csókolni kezdtett,a mellem csak a nőé lett,aki a szájával is felém fordult:erősebben szívta,harapdálta őket,az ujjaival a bimbóimat huzkodta,csavargatta.A bácsi élvezte a látványt,mert hátrébb húzódott,és a nő tovabb gyötört,a nyálával sikositotta a bimbóimat,ha kellett. Amikor abbahagyta,a bácsi folytatta,míg a nő fölém hajolt,a mellét a számhoz nyomta,és finom nyalogatásra “kért”.Az öreg már közben is a kezével a duzzadt puncimat simogatta,és lefelé indult ott is felfedezni,a nő közben kényeztette magát,a szabadon maradt melleimet a kezébe vette,és nyomkodta,markolta őket.
A ferfi ra bukott a csiklómra,nagyon durván,gyorsan nyalta,az érzékenység miatt szinte azonnal nedvesség tört elő belőlem,és el is élveztem.Mivel nem hagyta utána abba a nyalást,folyamatosan vergödtem alatta,alig éreztem,hogy az ujjait is belém nyomta,mindenhova egyet,ki be mozogtak bennem ezalatt. A nő is odafordult, és már ő kezdte izgatni a csiklómat,és ebben is keményebb volt,mint a papa:feszesre széthúzta a szeméremajkaimat, simogatás helyett ütögette,durván húzta csikómon az ujját fel-le,nyalás közben a fogai közé szívta,és úgy izgatta a nyelvével.
Ezalatt a papa a farkát nyomta belém,dugott egy darabig,majd vibrit adott a nőnek,és az arcomhoz mászott;a nő az oldalamnál volt,most viszont széles terpeszbe rakta lábát,és ő is közelebb került az arcomhoz.
A nő tovabb kínzott odalent,a vibrátort is belémnyomta,de csak a hüvelyembe,a csiklómat folyamatosan keményen izgatta,a papa pedig odatolta az arcom az ő puncijához,és nyalnom kellett.Eloszor finom puszikat kellet adnom mindenhova,a bácsi ujjai mutatták az utat,a csiklojára,a kis es nagyajkaira,huvelybejáratához,mindenhova,majd ugyanezeket a helyeket nyelves csókokkal kellett érintenem,aztán már csak a huvelyét,vagy a csiklóját kellett utasítás szerint ízlelnem,csokolnom,nyalogatnom hogy gyorsan,fürge nyelvvel,hol lustán,kéjesen,közben néha a mellemet markolta.
A nő megunhatta a dolgot,elfordult tőlünk és kérte a párját,hogy fordítsanak meg:négykézláb kellett állnom,közepes terpeszben.Ez tetszett neki,egybol elkezdte a fenekemet paskolni,míg a bácsi farkát szopnom kellett.Ezt meglátta,odafordult,a bimbóimat huzkodta közben,hogy nyögdécselve szopjak,és a szamba élvezett a papa. Utana a hátam mögé mentek mindketten, és a nő (mivel erősebben izgatott,gondoltam ő volt),elkezdett ujjazni,míg a bácsi a csiklómra tapadt,majd vibrátort dugott belém és elvezesig csinaltak,majd a vibrátort bennem hagyva a nő elkezdte a fenekemet bekenni sikosítóval,és ujjait egybol tövig belém nyomta,nem húzta ki,bennem mozgatta őket,a bácsi szája pedig könyörtelenül cuppogott,sikoltottam amikor elélveztem így is.Innen már csak a dugásé volt a főszerep: farok vagy vibri mindenemet mindig kitöltötte,össze-vissz megdugtak mindketten,amivel csak tudtak,egyszerre is és “magányosan is”,a nő ahogy elérte bármelyik póznál a kezével vagy a szájával a mellbimbóimat,vagy a csiklómat,keményen nyalta,szívta,harapdálta,vagy a kezével,az ujjai köze csippentette,és húzta,csavarta őket.Ha ő dugott,a papa szája/keze ugyanezt tette. Pihenésképpen a nőt kellett többször élvezésig nyalnom,mialatt az öreg folyamatosan seggbegaszott.
Miután végeztek velem,felöltöztek,megköszönték Ákosnak a kellemes estét, és távoztak. Ugyanug segítségre szorultam a fürdésnél és az ágyba mászásnál,mint előző este.
Amikor felébredtem,erőm sem volt lemenni enni, de Ákos megelőzött,felhozta a délutáni reggelimet.Miutan megettem,beszélgettünk az előző két napról,majd hirtelen a paplan alá nyúlt,és kért hogy menjünk le. Nem volt erőm felkelni,így a fejem ráztam,és inkabb kirakartam magam,terpeszben felhuztam a lábam,várva,hogy Ákos “bucsuszexe” elkezdődjön.Fölémmászott,rövid csók utan a melleimre bukott,meglepően kedves volt a sok öreg (meg a nő) után,szinte azonnal beindultam.Sokaig,lustán szivogatta a bimbókat,majd a lábam közé telepedett,és többször elvezesig nyalt,mielőtt a seggembe vibrit nyomott,azzal dugott,majd a farkát a huvelyembe nyomva vadul megbaszott. Hasra fordított,kutya pózban,és amig a farka ki be járt bennem,a vibrit a seggemben csavargatta,vagy a farka nyomult a seggembe,a punimba pedig mast nyomott.Szinte ellenkezni sem volt erőm.Miutan kifáradt,a lábam köze feküdt,és nagyon sokáig nyalt,de csak finoman a szájával,nyelvével simogatott lent mindenhol,de még igy is elélveztem párszor.

Ezután a hétvége utan többet nem láttam őt.

Szegény nejem mindent megtett

42 éves vagyok most, feleségem 36 éves. 15 éve házasodtunk össze, 2 gyerek, jó házasság, mindig szerettük egymást. A szex tökéletes volt köztünk, mindig megbeszéltük egymással a dolgokat és nagyon jól éreztük magunkat. Egyikünknek sem jutott eszébe, hogy megcsalja a másikat, inkább egymást “fárasztottuk” le, ha felizgultunk.

Aztán úgy két éve jelentkeztek a problémák. Egyre nehezebben ment a szeretkezés. Tetszett a nejem, de egyre több és keményebb előjáték kellett, hogy a szerszámom megkeményedjen, és harcra kész legyen. És utána is hamar elmentem. Természetesen elmentem orvoshoz, jött a Viagra, először tökéletes volt, de aztán maradt minden a régiben, hamar lekonyultam és pillanatok alatt elélveztem. Szegény nejem mindent megtett, amint érezte, hogy baj van, rögtön szopni kezdte keményen, de hiába. Mára úgy alakult, hogy gyakorlatilag impotens vagyok, csak orálisan tud kielégíteni. Én viszont őt sehogyan sem. Persze mindent megpróbáltam, kézzel, szájjal de az nem volt az igazi. Oda jutottunk, hogy a nejem ugyan nem szólt semmit, de ha szeretkeznie kellett velem, csak beletörődve hagyta, aztán pár perc és vége is volt. Ez volt a helyzet jó egy éve már. Feleségem 36 évesen is jó nő volt, a két szülés csak a mellein látszott, mert nagy 100-as körtemellei voltak óriási bimbóval a végén. Rendszeresen járt tornázni, alakja jó volt.

Egy hétvégén történt, hogy a szomszédunk (panel lépcsőház) aki a nejem barátnője volt áthívott a szülinapi bulijába. Voltunk vagy 10-en, gyakorlatilag rajta és a férjén kívül senkit sem ismertünk. Persze bemutatták őket, de nem jegyeztem meg a nevüket. A szokásos menetrend volt, ajándékozás, pia, kis kaja, megint pia és közben tánc. Táncoltam a nejemmel is, mással is, jó hangulat volt. A zene az egész lakásban szólt, így minden helyiségben táncolt valaki. Én is táncoltam egy nővel lassú tánc volt élveztem. Mikor befejeztük átmentem az egyik szobába ahol éppen nem volt senki.

Lerogytam a sarokba egy fotelbe, mikor lassút táncolva beringott a feleségem meg egy 35 körüli férfi. Nem láttak engem én a félhomályban voltam, nem volt villany felkapcsolva. Bejött egy másik férfi is, Zolinak hívták 30 körüli volt, mikor meglátta a párt, leült az ágyra. A táncoló férfit Zsoltnak hívták és Zoli haverja volt. Zoli beszélgetni akart, de Zsolt rászólt:”Maradj már, nem látod, hogy egy szuper nővel táncolok?”

Így Zoli csak bámulta őket. Először elő akartam jönni, de aztán maradtam. Zsolt és a nejem szorosan táncoltak a lassú számra és megdöbbenve vettem észre, hogy a férfi a feleségem nyakát csókolja, közben egyik kezével simán megmarkolja feleségem fenekét. És nem engedi el, hanem erősen fogdossa. Legnagyobb megdöbbenésemre a nejem nem szólt semmit se, hagyta. Zsolt persze merész lett és most kezével lejjebb nyúlt, felhúzta szoknyáját, így nejem feneke teljesen előkerült, leszámítva a kis bugyit. Zsolt immár meztelen fenekét fogdosta nejemnek, aki ezt hagyta. Zoli nyíltan bámulta őket. Zsolt ekkor nem habozott tovább, elengedte nejem fenekét és elmarta melleit. Mikor nejem ezt is hagyta, blúzát teljesen felhúzta egészen melle fölé és előkerülő hatalmas melleit gyorsan elmarta. Nejem a falnak dőlt és szótlanul tűrte, hogy Zsolt egyik mellét markolássza, másik mellét harapdálja, nyalogassa. Rémülten láttam, hogy hatalmas mellbimbói keményen állnak, amiből tudtam, hogy teljesen fel van izgulva. Hányszor de hányszor figyeltem meg ezt nála, amiből tudtam, hogy engem akar, ki akar elégülni. Most egy idegen férfi markolta és nyalta őket és én majd megőrültem a gondolatra, de megkövülve mozdulni sem bírtam. Zoli nem bírt tovább ülni, micsoda csöcsök sóhajtott és odament hozzájuk. Zsolt elengedte egyik mellét nejemnek, mire Zoli megmarkolta és szájába vette bimbóit. Zsolt közben másik mellét harapdálta, de közben lenyúlva felhúzta szoknyáját és benyúlt bugyijába, a mozdulataiból láttam, hogy ujjazza.

Megkövülten bámultam. Két idegen fogdossa nyalja nejem, aki mindig hű volt hozzám, most meg élvezi ezt.
Ekkor zaj hallatszott és nyílt az ajtó. A barátnője lépett be. Mikor meglátta mi történt, mosolyogva kiment. A nejem ekkor összeszedte magát és eltolta magától a két férfit.
– Hagyjatok, nem szabad, nekem férjem van.
– Miért nem volt jó?
– Dehogynem, nagyon jó volt, sőt régen nem volt ilyen jó.
– Hát akkor?
– Megígértem a férjemnek, hogy nem csalom meg.
– De látom, hogy te is akarod!
– Akarom, de nem lehet.

És megdöbbenve láttam, hogy sírni kezd és kiszalad a szobából.

– Most meg mi van ezzel?
– Fogalmam sincs mindenesetre nem semmi nő.
– Ilyen csöcsökkel még nem találkoztam, és nedves is volt már, biztos hogy élvezte.
– Akkor meg mi a fene baja volt?
– Mit tudom én, jó lett volna pedig.
Kimentek. Én is összeszedtem magam és kimentem. Kavarogtak az érzések bennem. Dühös voltam, hogy megcsal. Kinn észrevettem nejem. Odamentem hozzá, ő nyakamba borult és sírt. Nem volt hajlandó elmondani miért, de én már tudtam miért. Gyakorlatilag mellettem vagy két éve nem elégült ki és most a két férfi mellett újra nőnek érezte magát.

Kérte menjünk haza. Hazakísértem. Elment fürödni, én pedig már tudtam mit kell tennem.

Visszamentem a szomszédba és szóltam a két férfinak, hogy beszélni akarok velük. Mondtam láttam mit csináltak a feleségemmel és ha akarják négyesben folytathatnánk nálunk. Felcsillant a szemük és azonnal igent mondtak. Átkísértem őket és leültettem a nappaliban. Bementem a feleségemhez, aki a zuhanyban volt, láttam az ajtón keresztül, hogy maszturbál. Nem vártam rányitottam az ajtót, ő ijedten abbahagyta. Elmondtam neki, hogy az én hibám, hogy évekig nem élvezett és ne haragudjon érte. És elmondtam, hogy láttam a szomszédban mit csinált. Megijedt, de mondom neki nyugi semmi baj, én vagyok mindenért a hibás és jóvá akarom tenni. Kérdi hogy?

Nem szóltam semmit, csak kézen fogtam és úgy ahogy volt meztelenül bevezettem a szobába, ahol a két férfi ült.
A nejem mikor meglátta a férfiakat felsikoltott és ki akart szaladni, de megfogtam.
– Drágám, te is akarod, én is.

A feleségem nem szólt semmit, egy fél percig csak állt, de aztán szó nélkül az asztalhoz lépett.

– Sziasztok, nem kell eltakarnom magam ugye, láttátok a melleim meg fogtátok is elvégre.

A két férfi eddig szótlanul nézte a fejleményeket, de most mikor a nejem teljesen meztelenül eléjük állt, elégedetten mosolyogtak és felállva vetkőzni kezdtek. Én leültem a fotelba és néztem őket. Mikor meztelenek voltak már odamentek a nejemhez. Zsolt a szájára hajolt és csókolózni kezdtek. Láttam, hogy ez nem csak puszi, nyelvük a másik szájában járt, közben Zsolt nem bírva tovább megmarkolta nejem mellét és folyamatosan tapogatta,gyúrta őket. Zoli is odament, letérdelt és nejem combjait kezdte csókolgatni egyre beljebb, míg nejem terpeszbe nem állt és így Zoli odafért puncijához. Persze így állva nem sokáig ment a dolog, a nejem lefeküdt az ágyra, Zsolt ráborult a melleire, Zoli pedig széthúzva combjait kitárulkozó punciját nyalta.

Én zavartan néztem a dolgokat. Életemben először láttam nejem más férfival, mindjárt kettővel, amint meztelenül van és testét tapogatják, ami eddig csak az enyém volt. De a zavar mellett izgalom is rám tört.
Zsolt ezután nejem fölé térdelt és durván szájába nyomta farkát, ami ekkorra már kemény volt. Nejem óriási lelkesedéssel szopta, amit Zsolt nagy sóhajjal vett tudomásul. Közben Zoli széthúzva nejem combjait lassan benyomta farkát és ütemesen dugni kezdte nejem. Feleségem egyre jobban ugrált és nyöszörgött, mellei vad táncot jártak. Pár perc telt el és egy sikoly kíséretében elélvezett. Évek óta először.
A férfiak nem vették ki farkukat tovább dugtak. A nejem ekkor jelezte váltani akar. Négykézláb állt és Zsolt kezdte hátulról dugni. Zoli pedig elé térdelve szopatta. Én sem bírtam tovább és levetkőztem meztelenre farkam huzigáltam.
Később Zoli lefeküdt és a nejem Zoli arca felé fordulva beleült farkába. Először lassan mozgatta fenekét, körözött rajta majd egyre gyorsabban ugrált rajta. Zoli felnyúlva markolta két hatalmas mellét, melyek himbálóztak, ugráltak felette.
Zsolt egy ideig csak nézte őket, de aztán nem bírta tovább és a nejem mögé állt. Nejemet előredöntötte, aki így már négykézláb állt Zoli felett, annak farka továbbra is puncijában volt, mellei teljesen Zoli fejéhez közel kerültek, aki kihasználva ezt markolászta őket. Zsolt viszont hátulról nyalni kezdte nejem fenekét, de csak addig míg nedves nem lett aztán odatéve farkát lassan kezdte popójába benyomni.
Szólni akartam, hogy ezt ne, hiszen ott a nejem még szűz volt, de legnagyobb megdöbbenésemre a nejem szó nélkül hagyta a dolgot. Zsolt lassan benyomta farkát és dugni kezdte hátul őt egyre gyorsabban és meglepetésemre egy idő után tövig beverte. Közben Zoli is alulról dugta nejem, aki így harapófogóba kerülve nem tudott mozdulni. Hirtelen felém nézett, elmosolyodott és szemével intett, gyere kedves. Odamentem, letérdeltem és a nejem szopni kezdte farkam. A helyzet új volt, de engem is óriási kéj öntött el. Feleségem mindkét lukában egy idegen farok dolgozik, melleit egy férfi markolássza és az én farkam szopja.

Éreztem hogy farkam megkeményedik és nagy örömömre nem lanyhult le. Ezt nejem is észrevette és örömmel szopott tovább.
A két férfi kezdett csúcson lenni. Nejem ekkor megpróbált kiszabadulni, nehezen de sikerült. Hátára feküdt és széttárva combjait intett nekem, hogy rakjam be. Elöntött a pesszimizmus, hogy a szokásos menetrend szerint fél perc és összemegy, de most a nejem parancsolt, így odaálltam és lassan benyomtam farkam hüvelyébe. Örömmel éreztem milyen forró és milyen nedves, mondhatni előkészített. Nejem hátamon összekulcsolta lábait és teljesen kitárva ölét fogadta magába farkam. A két férfi két oldalról fejéhez térdelt és a nejem kezével megfogva farkukat felváltva szopta őket. Közbe persze mindketten lenyúlva markolászták nejem melleit. A látvány nagyon izgatott, így fel sem tűnt, hogy percek óta dugom nejem és még kemény farkam. Sőt mikor Zsolt farka elsült és beterítette nejem arcát, száját én is csúcson éreztem magam. Zoli tovább szopatta nejem, aki arcán ondóval csíkosan tovább szopta és nemsokára Zoli is elment nejem mellét gecizve össze. Ezt már én sem bírtam és nejemmel együtt élveztünk el csodás puncijába ürítve magom.

Ezután a két férfi felöltözött és elment, mi meztelenül feküdtünk egymás mellett és csókolóztunk mint a tinik. Hálás voltam nejemnek a csodálatos élményért és ő is nekem. Megállapítottuk, hogy a jövőben tovább folytatjuk ezt a dolgot, azért hogy neki is jó legyen.

Andi szex kalandjai

A lakás üresen állt. Semmi sem moccant a konyhaablakon és a szobák ablakain át beszűrődő árnyakon kívül, melyeket a derengő holdfény rajzolt a helyiségekbe. Az este félhomályba burkolta a lakást, és csak annyi fényt engedett be amennyit az utcai lámpák nyújtottak a függönyözetlen szobákba. Az egyik helyiségben azonban le volt eresztve a reluxa. Egy közepes nagyságú szoba volt, kétségkívül egy lány szobája. A szekrénysoron néhány plüss állat ült, az íróasztalon sárga zselés toll hevert, a szék karfáján pedig néhány női ruhadarab volt. Nem is egy lány, hanem egy fiatal nő szobája volt inkább, a maga lágy stílusában, hangulatos berendezésében. A szekrénysort követő pipereasztal is kifejezetten nőiesnek hatott. Halk neszek szűrődtek be valahonnan. A csendet halkan csobogó víz hangja váltotta fel; a nő a fürdőszobában volt. A vizeshelyiségből kiszűrődő fények az előszobában lassan elvesztek az est leple alatt. De a nőt ez odabent cseppet sem zavarta. Kezével végigsimította a víz felületét, majd a csaphoz nyúlt és több meleget engedett meg. A kád lassan megtelt forró, habos fürdővízzel. Finom fenyőillatú habfürdőolaj került bele melytől még kellemesebbnek tűnt.

A nő ekkor felkelt a kád széléről és levetette köntösét. Teljes női mivoltát feltárta ezzel a laza mozdulattal, de hát magában volt csak, kíváncsi szemektől rejtve. Finom fehér bőre volt, mely most végborzongott a rajta végigsimuló hűvös szellő hatására. Arányos teste szinte tündöklött a sárga izzó fénye alatt. Finom lábfeje… hosszú combjai… mintha csak egy meséből lépett volna elő melyben ő volt a meseszép hercegnő. Aztán megfordult a tükör előtt, és rápillantott az ott megjelenő formás fenekére. Magában nyugtázta, hogy egész jó, bár lehetne jobb is. De teljesen más szemmel nézte a saját testét, mint egy kívülálló, aki csupán annyit vett volna észre belőle, hogy mily fenséges formák alkotják eme puha, ám mégis feszes hátsót. Derekának karcsú vonulata végül hajfürtjeibe veszett, melyeket akkor néhány gyakorlott mozdulattal felkötött, hogy ne legyenek vizesek. Aztán a kád felé fordult. Már eléggé hűvösnek érezte a levegőt, úgy döntött megmártózik az áhított fürdővízben. Belépett a kádba és nyugodtan alámerült a kellemes vízbe. Fejét hátrahajtotta a kád peremének, éppen a lámpa fényével szemben. Kék szemei visszatükrözték az izzó fényét, orra teljesen arcához illő volt, ajkai is ennek a szép összhangnak voltak a részesei. Lehunyta a szemét, majd egészen nyakig merült a forró vízben.

Andi nem túl gyakran tudott ilyen jól ellazulni. A rohanó hétköznapok, az egyetem szinte minden szabadidejét elrabolta, amikor pedig hétvége volt, akkor főleg a bulikat látogatta, egyedül töltött órákból nem maradt sok. Ma este egyedül volt. A party még később kezdődött. Éppen arra készült, és ha már senki sem zavarja magányában, akkor szép nyugodtan látott neki a teendőinek. Jól esett neki a víz. Kezével vizet fröcskölt a vállára, majd végig is simította azokat. Ezután keze lejjebb csúszott… finom kézfeje a mellei között haladt át, mire Andi halkan és lassan kifújta a levegőt résnyire nyitott ajkai között. Aztán egyik kezével megsimította formás, telt combjait, a másik kezével pedig melleit tapintotta meg. Jól eső érzés volt számára, hogy senki sem zavarhatja meg. Lágyéka felforrósodott, és bár vízben feküdt, nedvessége mégis fokozódott. Kezével masszírozni kezdte csiklóját. Ujjai körkörös mozdulatokkal mozogtak nőiességén, közben másik kezével a megkeményedett mellbimbóit cirógatta. Halkan nyögött és sóhajtozott miközben eleget tett felfokozódó vágyhullámainak. Keze egyre hevesebben játszott a lüktető csiklóval, majd középső ujját belenyomta egyre nedvesebb hüvelyébe. Kéjes lihegések kísérték az aktust, és Andi teljesen önfeledten élvezkedett.

Azt sem vette észre, hogy nyílik a bejárati ajtó. Elfelejtette ráfordítani a kulcsot. Dia lépett be az előszobába.
– Hahó! Van itt valaki? – kérdezte hangosan.
De semmilyen választ nem kapott. Furcsállta a dolgot, de aztán eszébe jutott, hogy csak Andi van itthon egyedül, akár a mellékhelyiségben is lehet. Elindult hát befelé a sötét előszobán keresztül, és mikor balra fordult halványan derengő fényt vett észre a fürdőszobából kiszűrődni. Ahogy közelebb ért meghallotta barátnője nyögéseit. Önkéntelenül is elmosolyodott. Andi nem vette észre, hogy ő megérkezett. Fülét a vizeshelyiség ajtajára tapasztotta és úgy hallgatta tovább barátnője lihegéseit. Eleinte nagyon viccesnek találta, kezével takarta el a száját, nehogy túl hangosan nevessen. Ám percek múltán a hallott nyögések kellemes érzést váltottak ki nála. Lelkében, testében… az egész lényében egyaránt. Aztán Dia egy hirtelen ötlettől vezérelve benyitott a fürdőszobába. Andi rögtön zavarba jött, felhagyott előbbi tevékenységével és szúrós pillantásokat vetett barátnőjére.
– Jaj de hülye vagy! Úgy megijedtem! – szólt rá mérgesen.
– Megzavartalak? – mosolygott rá Dia.
– Jajj… – erre Andi nem is tudott mit válaszolni, arcát kezeibe temette és nem lehetett tudni pontosan mit érez. Dühöt vagy szégyent?

De Dia ekkor közelebb lépett hozzá és leült a kád szélére. Megsimogatta barátnője finom barna haját, közben másik kezét a meleg vízbe mártotta. Andi lassan ráemelte tekintetét. Nem szóltak egymáshoz egy szót sem, de valamiképpen mind a ketten ugyanarra gondoltak. Talán ez lenne a testbeszéd? Vagy a gondolatátvitel? Tökéletes harmónia jött létre köztük abban a minutumban, Andi mélyen Dia szemébe nézett, melyben valami fellángolni látszott. Aztán Dia felállt a kád széléről és levetette világoszöld pulóverét. Andi gyönyörködve nézte, ahogy barátnője egyre inkább felmelegszik, egyre jobban kiütközik rajta a szín tiszta vágy. Fehér pólóját gömbölyded mellei alakították ily formássá. Andi vágyakozva nézte ezeket domborulatokat, és önkéntelenül is, de újra a csiklójához nyúlt.

Dia levette a felsőjét, aztán a fehér melltartóját is, feltárva ezzel kecsesen álló olajbarna melleit. Ébenfekete haja hosszan vállára hullott, hasa pedig egyenesen kívánatos volt. Aztán kioldotta vastag, fehér övét is, így könnyen le tudta vetni farmerját. Ekkor már csak egy szál fehér tangában állt a kád előtt, melyben Andi élvezkedett. Egyre harsányabb nyögései Dia bugyiját is megnedvesítették. A lány mélyen Andi szemébe nézett. A kéken csillogó ékkövek viszonozták a pillantást, majd lassan kéjesen letévedtek Dia napsütötte testére. Úgy nézett ki mintha csak egy film forgatáson lett volna, tökéletes sminkje szinte megelevenítette minden egyes nőies arcvonását. Levette narancssárga karkötőjét is, majd bal lábát feltette a kád szélére. Kezével kiszámított erotikus mozdulattal nyúlt a bokája után, és levette róla az ezüstláncot. Andi ekkor felült a kádban és arcával Dia lábához hajolt. Nyelvével megnyalogatta azt, majd egyik kezével megsimogatta barátnője feszes combjait. Diát átjárta a kellemesen borzongató érzés; lábát enyhén megfeszítette, hogy még tökéletesebb látványt okozzon. Andi reakciója a vártnál is megnyugtatóbb volt, hangosan nyögött és minden porcikájában megremegett…
– Annyira kívánlak! – mondta suttogva.

Dia tudta, hogy barátnője teljesen beindult a látványára, így amennyire csak lehetett még jobban rájátszott a rögtönzött sztriptízre. Táncolva ringatta csípőjét, és így fordult háttal Andi felé, ritmusosan körözött fenekével párat, majd szép nyugodtan lehúzta átnedvesedett bugyiját, amit Andi felé dobott. Barátnője elkapta az illatozó fehérneműt és mélyet szippantott belőle, majd közel húzta magához a lányt. Nyelvük játékosan összeért, aztán forró csókot lehelltek egymás ajkára. Dia a víz alá nyúlt és Andi nedves hüvelyébe mártotta ujjait. A két lány érzékien fűszeres illata megtöltötte a fürdőszoba párás levegőjét.
Mialatt ők ketten odabent élvezkedtek még valaki érkezett! Dia barátja volt az! Ám hiába csengetett és kopogott, senki sem nyitott neki ajtót. Teljesen véletlenül próbálta meg lenyomni a kilincset, és legnagyobb meglepetésére az engedett. Ugyanolyan értetlenül állt az események előtt mint korábban barátnője, ő is óvatosan lépett be, közben kérdezgette, hogy van e itthon valaki? A sötét előszoba láttán rögtön a villanykapcsolót kereste. Rövid keresgélés után meglelte azt.
– Hé? Hol vagytok?? – kérdezte még hangosabban.
Andi éppen Dia csiklóját izgatta nyelvével, amikor meghallották a fiút. Andi szégyellősen abbahagyta, amit csinált és dadogva felelt a fiúnak, hogy bent vannak.
– Dia is bent van? – kérdezte a fiú.
– I-Igen..ő..ő is…épp itt van!
– Okés! – válaszolta a fiú, majd sarkon fordult és a nagyszobába ment. Leheveredett az első fotelbe amit megpillantott.
Andi sietősen elkérte a törülközőt, és igyekezett minél hamarabb kikászálódni a kádból.
– Dia! Mozdulj már! – rivallt rá barátnőjére.

De Dia kéjesen nézett rá, és megnyalta a száját. Andi pontosan megértette, hogy folytatni szeretné, hogy nem lehet ezt annyiban hagyni, de ahogy végiggondolt mindent, nem igazán tartotta jó ötletnek befejezni azt amit elkezdtek! Mi lesz, ha Dia barátja rájön, hogy mit is csináltak itt? Ám Dia arckifejezése valami mást tükrözött. Andi kérdőn nézett barátnőjére.
– Mi van?
– Totál… felhevültem! És pont itt van… – mosolygott.
Andi most már világosan látta miről is van szó. Arra azonban nem számított amit Dia ezután kért tőle.
– Gyere te is! Lécci! Letámadjuk! – nevetett halkan, majd megragadta barátnőjét és úgy meztelenül ahogy a fürdőben voltak kiléptek az előszobába.
Andi hevesen tiltakozott, de valahol legbelül izgatta is a dolog. Olyan tettre készültek, amit eddig még egyikük sem csinált… az új, kalandos események mindig is kíváncsiságot váltottak ki az emberekből, akik a helyett, hogy megtagadták volna azokat, inkább belementek a játékba. A lányok is így tettek.

Dia óvatosan odalopózott kedveséhez és annak legnagyobb meglepetésére teljes meztelenségében az ölébe ült. A fiú lélegzete is elállt a gyönyörtől, majd mikor Andit is megpillantotta, arcára egyszerre ült ki a csodálkozás és a mérhetetlen öröm. Ideje sem maradt rá, hogy megkérdezze mi folyik itt…Dia hevesen lesmárolta. Andi félénken nézte kettejük csókparádéját. De Dia nem feledkezett meg barátnőjéről, ha már hármasban csinálják, legyen mindenki számára emlékezetes. Közelebb tessékelte Andit és átadta a terepet. A fiú megcsókolta őt is, ajkuk játéka még a leglehangolóbb, legunalmasabb szürke hétköznapból is varázslatos éjszakát kovácsolt volna! Ez is kezdett hasonlítani valamiféle egzotikus háremhez ahol éjszakába nyúló szex folyik. A fiú megmarkolta barátnője formás, gömbölyű melleit, közben azt vette észre, hogy Andi lehúzza a nadrágját. Alóla büszkén bukkant elő megmerevedett férfiassága, melyet Andi azonnal kezelésbe is vett. Eleinte csak lágy kezével húzogatta a hímvesszőjét, majd ajkai közé csúsztatta a méretes szerszámot, és ügyes mozdulatokkal kényeztette.

Dia pasija arcához dörgölte melleit, majd ő maga is leguggolt előtte és megfogta a meredező vesszejét. Andi átment az ágyhoz és négykézláb ereszkedett rajta. Hátsóját kecsesen megringatta mintegy felhívásként. Miután Dia befejezte a hímtag szájjal történő izgatását, átengedte barátját az ágyon várakozó Andihoz. A fiú felhúzott egy óvszert, majd a lány mögé állt és becsúsztatta szerszámát. Andi hangos nyögések közepette élvezte amint a vastag hímvessző gyöngyöző nőiességében mozgott. Alteste felforrósodott, ahogy lábai közé fúródott a merev hímtag.

Ezután Dia is felfeküdt az ágyra, lábait széttárta. Barátja finom rózsaszirom-csókokkal borította testét. Először melleit cirógatta meg nyelvével, majd haladt egyre lejjebb. Andi a hasát nyalogatta meg, amikor a fiú a combjai belső feléhez ért. Aztán közel hajolt a lány nőiességéhez és nyelve az ánusz és a nemi szerv közti érzékeny területre tévedt. Dia teljesen felforrósodott, még jobban beindult a kellemes érzés hatására. Andi a mellbimbóit nyalogatta. Úgy érezte minden olyan tökéletes. Mindenki csak ő rá figyelt abban az élvezetes pillanatban! Aztán a fiúval helyet cseréltek és Andi került illatos csiklójához. Ujjait belenyomta az elé tárulkozó hüvelybe, nyelvével pedig csiklóját nyalogatta. Dia hangosan nyögött, majd magához húzta a barátját, és bekapta annak merev hímvesszőjét. Ez után végre maga is megérezhette a férfiasságot, mikor is az behatolt nedvességtől elöntött, rózsaszínű vaginájába. Kéjes nyögések, élvezettől átitatott lihegések hangja töltötte meg a teret a padlótól a mennyezetig.

Andi az oldalára feküdt, lábait összezárta és úgy várta a merev tagot. Dia barátja mögé került és annak hátsóját simogatta, miközben az egyre keményebben lökte. Andi eleinte lassan indult el a csúcs felé vezető úton, de ügyes ujjai segítségével mire a fiú a lehető legintenzívebben csinálta vad táncát már teljes lényét elöntötte az orgazmus hevesen áradó offenzívája. Teste beleremegett a katarzis émelyítő érzésébe, miközben lelke megmagyarázhatatlan magasságokban szárnyalt. Az ezt követő helycsere után már Diának tette be ismét a barátja, amikor is a lány most négykézláb helyezkedett, pompás fenekét jól kitolta, ugyanakkor fejét az ágyra helyezte, egyik kezével klitoriszát izgatta másik kezével pedig belemarkolt a takaróba. A fiú pedig hevesen befúrta hímvesszejét a lány lábai közé. Az egyre hevesedő aktusban Dia is sikeresen elérte az örömmámor andalító érzését, csodaszép teste vonaglott a rátörő orgazmustól. Kisvártatva barátja is az orgazmus közeledtét sejtette, de mindezek előtt a fiú kivette a nemi szervét és lehúzta róla az óvszert. Andi és Dia egymás mellé ültek, nyelvüket kitolták és várták, hogy a fiú elélvezzen. Nem kellett rá sokat várni, néhány rántás után a forró ondó elborította mindkettejük arcát. Kéjesen nyögdécseltek a jóleső zuhatag után, a fiú pedig hangos kiáltással jelezte, hogy elment.

És abban a pillanatban nyílott a nappali ajtaja. A három fiatal egyszerre kapta oda a fejét az ajtóban álló párra. Móni és Ágó igencsak meglepett arccal meredtek a többiekre. Ágó nevetésben tört ki, Móni pedig mosolyogva kérdezte, hogy mit művelnek itt hárman. Ha lett volna idő magyarázkodásra, bizonyára Andi meg is tette volna, de kintről hangos sípszó jelezte, hogy valaki aktiválta a kocsi-riasztóját. Nem is akármelyik kocsiét. Andi az ablakhoz rohant és kilesett. Arca falfehérré változott amikor megpillantotta szüleit amint éppen befelé igyekeznek!
– Jééézusom!! Megjöttek!! A szüleim hazajöttek!
– Ilyenkor? Te viccelsz? – nézett az órájára Móni. – Nem úgy volt hogy holnap délben jönnek csak?
– Mi a fenét csináljak most ezzel? – kérdezte Dia barátja, miközben felmutatta a négy használt óvszert!

Ágó jót röhögött a kotonok láttán, majd visszazökkent a valóságba. A lányok sikoltozva vették tudomásul, hogy egy szál semmiben állnak és néhány másodperc múlva rajtakapják őket itt! Nem volt party megbeszélve… nem volt semmi olyan, hogy ide jönnek a többiek is piálni a buli előtt!
Andi hirtelen ötlettől vezérelve kitalálta, hogy mindenki bújjon el!
– Mégis hova a picsába? – méltatlankodott Ágó.
De mielőtt tovább káromkodhatott volna Móni megragadta a karját és a hálószoba felé vonszolta. Dia is hirtelen rohanásba kezdett, Andi szobája felé vette az irányt. Már csak Dia barátja állt ott lassan lekonyuló hímtaggal értetlenül, kezében 4 használt óvszerrel.
– Mit állsz itt? Gyorsan!!! Tűnnééés! – szólt rá Andi könyörgő hangon.

Egy fél pillanattal később már nyílott is az ajtó és beléptek Andi szülei.
– Édesem, mit csinálsz itt meztelenül? – kérdezte az anyja meglepetten.
– Szerinted? Épp öltözöm, most zuhanyoztam! – vetette oda Andi ösztönösen.
– Még nem szívódott be a krém az arcodon! – szólt rá az anyja, majd eltessékelte az útból a lányát és a nappali felé indult.
Andi ekkor döbbent rá, hogy az ondó az arcán… de szerencséjére nem tűnt fel az anyjának. Ezt megúszta, jobb lesz visszavonulni. Gyorsan maga köré tekerte az első útjába akadó törülközőt és a fürdő felé indult.
– Jaj! Dénes, nem tudod hová tetted a nyakkendőd? Itt sehol sincs! – mondta odabentről a nő.
– Azt hiszem talán a hálóban lehet felakasztva! – válaszolt a férje az előszobából.

Andi anyukája el is indult a hálószoba felé, de a lánya hirtelen eléje toppant és:
– Áh majd én kihozom! Úgyis arra megyek!
– Inkább öltözz fel végre Drágám, még a végén megfázol! – morogta az anyja és bement a hálószobába.
Andi az ajkába harapott és csukott szemmel várta, hogy mikor fog nagy csetepaté kitörni. E helyett azonban semmi sem történt. Nagyon jó helyre bújhattak – gondolta.
Az anyja kinyitotta az egyik magas szekrényt és kutakodni kezdett benne.
– Hol a fenében lehet már az a fránya nyakkendő!
Andi lassan belépett a szobába, tekintete körüljárta azt. Móniék ott lehetnek hátul a tv-szekrény mögött… Dia pedig a hálóban állt az ajtónál. És…akkor…hol van…
– ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ! – sikított fel Andi anyukája.

Andi odaszaladt hozzá, de akkor már nem tudott segíteni; az anyja az imént véletlenül meragadta a szekrényben álló fiú elernyedt hímtagját! Kiáltozva, sikoltozva eleresztette azt, majd megdöbbenve meredt a ruhák közül kilépő anyaszült meztelen fiúra.
– Mi az Isten?? – kérdezte még mindig sikoltozva.
– Várj, Anya, megmagyarázom… – szólt Andi bátortalanul, de az anyja ott hagyott csapot papot és elrohant.
A férje röhögve vette tudomásul az eseményeket, és azt mondta a fiúnak, hogy legközelebb legyen férfi és jöjjön elő, nem harapnak ők. Azt hitték ő Andi barátja. Az apja kezet is fogott a meztelen fiúval, aztán pedig a nyakkendővel együtt továbbálltak valamiféle összejövetelre.
A többiek eszeveszett kacagással, a röhögéstől fetrengve jöttek elő rejtekhelyükről. Hiába mesélte el huszadjára is Dia pasija miként ragadta meg Andi anyukája a farkát, akkor is határtalan nevetésbe kezdtek mindannyian. Ilyen jókedvvel indultak bulizni a Dokkba, amely egy ilyen emlékezetes este után már önmagában is hihetetlen jónak ígérkezett.

A gyilkos prosti

– Felügyelő úr. Uram, – rázta az orvos a felügyelő vállát, aki a korház várakozó szobájában aludt.

– Mi van? – riadt fel a férfi.

– Fel ébredt a betegünk. Kihallgatható – a felügyelő feltápászkodott a műbőrheverőről, megdörzsölte a fáradtságtól vörös szemeit, aztán elindult az orvos után. Már vagy három órája aludt a heverőn, és teljesen elzsibbadt a nyaka, de így is hálás volt a kis pihenésért a sorsnak.

Az orvos megállt a folyosó végén egy ajtónál.

– Kérem, csak addig beszélgessen a beteggel, amíg az nem mutatja, hogy már terhes neki. Hál’ Istennek nincs nagyobb baja, csak a vállát érte a lövés, de sok vért vesztett.

– Tudja, hogy ő az egyetlen tanú, fontos a vallomása.

– De azért jobb, ha vigyáz vele. Ha nincs koronatanú, tárgyalás sincs.

– Ez igaz – nevetett a felügyelő, és belépett az ajtón.

A kórterem világos volt, és makulátlanul tiszta. A férfi szinte elveszett a fehér ágynemű között, arca majdnem olyan színű volt, mint a huzat. Karjába infúzió csöpögött, és egy szívritmust ellenőrző készülék pityegett mellette.

– Jobb napot, barátom – köszöntötte a felügyelő.

– Jó napot! – mosolyodott el a beteg.

– Ne haragudjon, hogy egyből a lényegre térek, de a doki azt mondta, hogy ne fárasszam ki túlságosan. Elmondaná, hogy mi történt?

– Igen, csak adjon egy kis teát. – a felügyelő odatartotta a beteg szájához a poharat, mire a férfi mohón inni kezdett.

– Ne olyan mohón, mert még félre szalad – szólt rá a felügyelő, mire a férfi lassabban kezdte nyelni az italt. Mikor befejezte az ivást, az ágy melletti székre mutatott, majd mikor a felügyelő leült lassan beszélni kezdett.

– Gilbert Leblanch a nevem. Húsz éve végeztem a párizsi St. German gimnáziumban. Barátaimmal, volt osztálytársaimmal tartottuk a kapcsolatot, ötévenként pedig mindig eltöltöttünk egy hétvégét a Palasba.

Már régóta tervezgettük, hogy egyszer beszervezünk egy prostit, és rendezünk, egy szexhétvégét, de eddig még sosem volt merszünk rá. Végül Pierre barátomnak jött az az ötlete, hogy keressünk partnert az Internetről. Találtunk is egy lányt az egyik sextárskeresőben, aki a “Fekete özvegy” jeligét használta. A kérése csak az volt, hogy harmincas évek béli ruhákba menjünk a találkára. Leleveleztük az időpontot, beszereztük a ruhákat, majd beültünk a szállodai lakosztályunkba, és vártuk a hölgyet. Pontosan érkezett. Harmincas évek béli fekete gyászruhát visel, olyan kis fekete kalappal, amin fátyol van. Gyönyörű volt. O is elismeréssel nézett végig rajtunk. Mi pezsgővel és kaviárral kínáltuk, amit ő nagy élvezettel fogyasztott.

– Melegem van – közölte és érzékien vetkőzni kezdett. Egy perc múlva ott állt harisnyakötőben, és kalapban. Mi négyen odaléptünk hozzá és simogatni, csókolgatni kezdtük, ő pedig kis kéjes nyögésekkel élvezte. Én a csiklóját ingereltem, ő pedig szerelmes pillantásával viszonozta. Hamarosan lehúzta nadrágunk zipzárját és elővette már ágaskodó szerszámunkat. Végig nyalogatta őket, húzogatta, becézgette a kesztyűs kezével. Végül kikötött Pierrenél, bekapta a szerszámát, és dolgozni kezdett rajta. Kezével közben fenekét masszírozta. Barátunk arca egyre nagyobb gyönyört tükrözött. Irigykedve néztük, a lány pedig nyelvével kis köröket írt le a kemény dákón, aztán pedig a heréket szopta, majd ismét tövig nyelte. Keze most már saját csiklóján volt. Szeme könnyezett, és feneke meg, meg remegett a vágytól.

Aztán én következtem. Leültem a kanapéra, mire ő otthagyta a teljesen begerjedt Pierret, és föltérdelt mellém. Fenekét felkínálva nekem, dőlt a farkamra. Érezve teljes beindulásomat, lassan kezdett hozzá. Kesztyűjének érintése olyan volt, mintha ezer fokkal égettek volna. Szeme kékjében őrült vágyak lobbantak. Nyakában a gyöngysor heréimet simogatta, és ettől teljesen elszállt a maradék józan eszem is. Hátravetettem a fejemet, és élveztem, amit csinál velem. Végül fölállt és beleült ágaskodó farkamba. Majdnem elélveztem tőle. Széthúztam nedves puniját és társaim is, odajöttek. Körülálltak minket, és maszturbáltak. Élveztem a szűk lyukat, a lány pedig ügyesen mozgott. Úrrá tudtam lenni kielégülési késztetésemen, így örömmel élveztem tovább az aktust. Pierre viszont az előbbi szopástól felhevülve a lány arcára, szájába engedte magját. Most a lány kezdett el zihálni.

– Még! – nyögte, és vad iramban kezdett el rajtam ugrálni, aztán fejét hátravetve elélvezett.

Ott pihegett a mellemen széttárt lábbal. Fenekéből kicsúszott a farkam. Mindenki simogatta, ki a haját, ki a mellét, ki a csiklóját. Végül megfordult, és most punijával ült belém. Meglepődtem, hogy milyen nedves lett megint. Fickándozott rajtam, és közben nyakamat, hajamat csókolgatta, simogatta. Egyre jobban élveztem, szinte már majdnem eldurrantam. A lány is egyre hangosabban zihált. Éreztem a testén a kis hullámokat. Közben oldalra fordul és barátom Michael szerszámát, kezdte el szopni. Szememet tágra nyitva élveztem a látványt. Barátom arca is átszellemült, a lány pedig hisztérikusan, a gyönyörtől, kacarászott. Öle egyre nedvesebb lett, leve ráfolyt combomra. Másik két barátom a kerevet mögül néztek minket. Egyre jobban ziháltam, aztán beleélveztem, hatalmas üvöltéssel, Michel pedig szinte ugyan abban az időben a száját rakta tele.

Ezután én és Michel leültünk a keveretre és a lány is egy székre.

– Kérhetek egy pohárpezsgőt? – lihegte. A két pihentebb fiú pedig rohant a poharakkal. Jól esett a hideg ital. Negyedik barátunk Alain az egyik széken ült. A lány letette az üres poharát, és odament hozzá. Neki még kielégítetlenül ágaskodott a férfiassága. A lány beleült, és mohó szemmel ittuk az ismerős mozdulatokat. Pierre ismét beindult és a lány mögé lépett, és a fenekébe dugta a szerszámát. A lány gyönyörűségében felsikított. Már ketten baszták. Ekkor én is odamentem, és a szájába adtam, Michael pedig a kezébe. Mind a négyünket szinte egyszerre elégített ki, kivéve Michaelt. Ot a kanapéra hívta és belült neki. Közben mi ismét sorban odajárultunk és ő felállította ismét, majd hanyatt dőlt a kereveten és mi ismét sorra dugtuk. Én voltam az utolsó, egyszerre elégültünk ki. Aztán lihegve föláll. – Jaj, fiúk ez csodálatos volt. Merre van a fürdőszoba? Szeretném egy kicsit rendbe rakni magamat – megmutattuk, ő pedig fogta a ridiküljét, és kiment.

Néhány másodperc után hallottuk a víz csobogását. Izgatottan beszéltük meg az élményeket, és reménykedtünk, hogy még vár ránk egy pár, ám egy tíz perc múlva nyílt az ajtó, és belépett rajta a lány, kezében hangtompítós pisztollyal.

– Adieu – mondta, és lőni kezdett. Engem a karomon ért egy golyó, és ösztönösen halottnak tettetem magamat. A lány kilőtte a tárat, vette a ruháját, és elment. Nem vette észre, hogy élek. Nagy nehezen elvánszorogtam a telefonhoz, meg – megy csúszva barátaim vérén, leemeltem a kagylót, aztán elájultam.

A felügyelő erőt vett magán, miután hosszasan maga elé nézett, és megkérdezte:

– Pontosan hogyan nézett ki ez a bestia?

– Magas, sötétbarna, szeme kék, feltűnően csinos.

– Volt valami ismertető jegye?

– Egy tetoválás a bal vállán. Várjon csak mi is? Andreas. Tudja olyan szép gótikus betűkkel. Mi van a barátaimmal?

– Kettő kómában, egy meghalt.

– Ki a halott?

– Pierre. – mondta a felügyelő, és tudta, hogy mennie kell. Gilbert becsukta a szemét, és csöndben sírt. A felügyelő pedig halkan kiment. Közben azon járt a feje, hogy miként is kaphatná el ezt a démont. Ez már a harmadik társaság volt, akit kiirtott.

Leticia Allemand

Vivien könnyes szemmel

A két férfi épp az utcát kémlelte. Életük nagy dobására készültek, már hetek óta tervezgették ezt az éjszakát. A terv egyszerű volt: felfeszítik a zárat, kirámolják a lakást, aztán megpattannak. Pofonegyszerű. A házaspár még egy hétig Németországban, a lányuk meg szombat este révén már biztosan elment a kedvenc klubjába, mint a múlt héten vagy akár azelőtt. Az ablakok sötétek, az utca kihalt, minden ideális a nagy estéhez.

Joe (mert így hívták az egyik férfit) óvatosan odament a bejárathoz és intett Dereknek hogy jöjjön. Derek előkotorta zárnyitó készletét és pillanatok műve volt csupán, hogy kitáruljon előttük az ajtó. Még halkan fel is nevetett, mint aki túl könnyű prédát ejtett el. Halkan belopóztak, betették maguk mögött az ajtót és útjuk egyenesen a nappali felé vezetett. Zseblámpájuk fényénél eléjük tárult a zsákmány: TV, video, hi-fi, számítógép és apró csecsebecsék, mint például az asztalon felejtett arany karkötő. Jól felszerelkezve, hátitáskával és sporttáskával; pár perc és már itt se vannak. Lázas munkába fogtak, még azzal sem törődtek, hogy csendben tevékenykedjenek. Már épp a zipzárakat húzták össze a táskáikon, amikor lépteket hallottak a lépcső felől, ami a felső szintre vezetett. – Hát nem azt mondtad, hogy nincs itthon senki? -kérdezte suttogva Joe Derektől. -Kussolj, és tünés az ajtó mögé! -felelte Derek és miközben elbújt egy szekrény mögé, elővette a pisztolyát. Feszült csend következett, aztán egy fehér ruhás alakot láttak belibbenni az ajtón. Az alak hirtelen tétován megállt, körbenézett, majd a villanykapcsolóért nyúlt. Fény borult a szobára, és a két férfi felismerte a lányt. Derek hirtelen a lány mögé ugrott, majd egyik kezével a lány hátának nyomta a pisztolyt, míg a másikkal erősen befogta a száját. – Húzd el a függönyt, te pedig kisanyám meg se mukkanj, mert keresztüllőlek!

Joe szó nélkül engedelmeskedett, a lány pedig annyira megdermedt a félelemtől, hogy ha a férfi nem szól rá, akkor sem tudott volna kinyögni egy szót sem. – Szóval leskelődünk, mi? Ha fennmaradtál volna, akkor most nem lennél ekkora szarban! – mondta Derek. A lány tekintetében a rémület egyre fokozódott, főleg amint látta, hogy Joe szinte felfalja a szemével. – Hmmm, milyen csinos aranyhalat fogtunk ki, talán még teljesíti is három kívánságunkat. – mondta Joe, miközben valóban élvezettel mustrálta az újdonsült jövevényt, aki most teljesen ki volt szolgáltatva nekik. Beszólását mindketten nagy röhögéssel nyugtázták. A lány tényleg feltűnő jelenség volt. Festett szőke haja éles ellentétben volt barna szemével, mégis gyönyörű kontrasztot mutatott helyes arcával. Törékeny testét csak combközépig érő fehér, derékig gombos hálóing takarta, mely alatt a mell és a (valószínűleg az ijedtség és a szoba hűvöse miatt megkeményedett) mellbimbó tisztán kirajzolódott. – Mi a neved kislány? Úgy válaszolj, hogy ha hangoskodsz, abban a pillanatban véged van! – kérdezte Derek, miközben leengedte a kezét a lány szájáról. -Vivien, Viviennek hívnak. felelte a lány. – És hány éves a mi kis Vivienünk? -kérdezte Joe, miközben egy lépést tett a lány felé, le sem véve szemeit, annak melleiről. -19. – hangzott a válasz. – Nos, mi a véleményed, mivel érdemelje ki az életét? -kérdezte társától Joe, miközben kezét a lány nyakára tette. -Tudja azt ő nagyon jól, ugye szivi? – felelte Derek, és kezével hátrafordította a lány fejét és száját rátapasztotta a lány szájára. A lány megpróbálta zárva tartani a száját, de Derek nem az a fajta ember volt, akivel szórakozni lehet. Egy hatalmas pofon csattant és a második próba sikeres volt.

Vivien könnyes szemmel szájába fogadta a férfi nyelvét, amely mohón csapkodott ide-oda. Míg a lány hátrafordulva ‘csókolózott’ Derekkel, teste mindinkább megfeszült, köszönhetően még a hátának nyomódó pisztolycsőnek is. Ezt kihasználva Joe, elengedve a lány nyakát, kezével gombolni kezdte a hálóinget, majd bebújtatta kezét a kigombolt nyíláson. Vivien ösztönösen megfeszült az idegen kéz érintésétől, de tudta: ha megint ellenkezne, nem úszná meg egy pofonnal. Csak tűrte, ahogy a matató kezek fogdossák, simogatják és markolásszák mellét és mellbimbóját. Joe az első ‘sikeren’ felbuzdulva félrehajtotta a hálóinget, és szájával vette kezelésbe célpontját. Kezével szorosan fogta a lány mellét, miközben nyelvével körkörösen nyalta, szívta és harapta a mellbimbót. És mintha ez nem lenne elég; Derek kezei is vándorútra indultak és megállapodtak a feszes, kerek fenéken. Vivien, a kissé előredőlt helyzetben valósággal ‘C’ betűt írt le testével. Csak arra tudott gondolni, hogy nemsokára megszabadul abból a megalázott helyzetből és talán a két betörő megelégszik a simogatásokkal. Erre cáfolt rá Derek keze, ami szép lassan a fenékről az első testtájakra tévedt. Becsúsztatta kezét a hálóing alá és nekikezdett a lány szeméremajkainak masszírozásához, míg Joe még mindig a lány melleit nyaldosta azzal a különbséggel, hogy az egyik keze a fenekét kezdte markolászni. Vivien ekkor kezdte érezni, hogy szeméremajkai nedvesednek, jelezve ezzel ösztöne megjelenését. Miközben Derek nyelve még mindig a szájában kutakodott, remélte hogy nem veszti el teste felett az irányítást, hiszen undorodott és rettegett is a két alaktól. Ekkor szokatlanul puha nedvességet érzett a lába között és gyorsan föleszmélt, hogy az egyik férfi nyelve nyalni kezdte combjának belső részét. Lábát a háta mögött lévő férfi már rég szétfeszítette kezeivel, így nem okozna nagy nehézséget a másiknak, hogy közéjük hatoljon. De reményei szertefoszlottak, amikor a nyelv egyre feljebb és feljebb haladt, megtalálva a borsó nagyságú érzékeny pontot, mohón nyalogatva azt.

A kéj cseppjei egyre jobban jelezték neki, hogy a lány lassan eléri azt a pontot, amikor készen áll és ezt szóvá is tette társának. – Gyere szépségem, csapunk egy kis murit! -mondta Derek és egy asztal felé vezette a lányt, még mindig hátának nyomva a fegyvert. – Hagyjanak békén, vigyék ami kell, és takarodjanak innen! – fakadt ki a lány sírva. Egy írtóztatóan nagy pofon volt a válasz Derektől. Vivien keservesen zokogni kezdett, de nem tudta megakadályozni, hogy a két férfi ráfektesse az asztalra. Derek arra az oldalra ment, ahol a lány feje volt és félrehúzta a hálóinget. – Gyönyörű melleid vannak, baby. Ugye megengeded, hogy megkóstoljam Őket? – kérdezte, ráhajolt a lányra, majd mindkét kezével és a nyelvével cirógatni és izgatni kezdte a feszes, telt kebleket és a mellbimbókat, melyek az ébredező izgalom hatására kőkeményen ágaskodtak. Ezalatt Joe az asztal másik végén terpeszbe feszítette a lábakat és egyre gyorsabban nyalni kezdte a kiszolgáltatott lányt, akiből ennek hatására halk sóhajok törtek elő. Egy-két perc múlva a két férfi szinte varázsütésre gombolni kezdte a nadrágját. – Na, ki legyen az első? – tudakolta Joe. – Legyen tiéd a megtiszteltetés. -vigyorgott Derek. – Addig mi nagyszerűen elleszünk itt a túl végen ugye, kislány? És eszedbe ne jusson semmi trükk, mert úgy éljek, kinyírlak, ha bármi gikszer lesz! – üvöltötte a lány arcába.

Vivien már tudta, hogy semmi értelme az ellenállásnak. Becsukta a szemét és igyekezett másra gondolni akkor is, amikor megérezte magában Joe hatalmas szerszámát, aki egyre gyorsabban és erősebben döfte mind mélyebbre a lányba. Hirtelen megcsapta orrát a hímszag és csak azt vette észre hogy Derek a szájába rakja óriási farkát. Vivien még jobban összepréselte szemhéjait, de ellenkezés nélkül befogadta a férfi igencsak méretes hímtagját, amelyről ránézés nélkül is tudta, hogy nagyobb, mint amekkorát az ő puncija befog tudni fogadni. Ezért elhatározta, hogy bármennyire is viszolyog a gondolattól, megpróbálja minél jobban leszopni, hogy a férfinak ne legyen már vágya arra hogy betegye a puncijába. Hevesen nyalni kezdte a makkot és egyre erősebben szopogatta a hatalmas szerszám végét, mialatt össze-össze rándult Joe ügyködése miatt, aki tiszta erőből nyomta a lányba a falloszát. A két férfi szinte egyszerre ment el. Vivien érezte amint megtelik a szája Derek ondójával és a puncija Joe-éval. – Nyeld le te kis ribanc, vagy felnyalatom veled! – utasította Derek, így kénytelen-kelletlen szót fogadott. De vége. Megállta orgazmus nélkül (amit szégyellt volna a két férfi előtt, bár magának sem vallta be, hogy alig bírta visszafogni magát). Mindjárt elmennek és ő végre egyedül maradhat, hívhatja a rendőrséget és vége ennek a borzalomnak. De csalódnia kellett. Szinte öntudatlan állapotban volt, amikor a két rabló ráhasaltatta az asztalra úgy, hogy míg deréktól felfelé az asztalon feküdt, lábaival a földön állt, fölkínálva hátsó felét. -Kérem, ne csinálják! Bármit, csak ezt ne! Ígérem nem szólok a rendőröknek, csak ne tegyék ezt velem! – könyörgött elfúló hangon de nyöszörgésére hangos röhögés volt a felelet. – Most párcsere kislány, lássuk milyen szűk a segged! – vihogott Derek. – És hogy tudsz szopni, te kis kurva! – kontrázott Joe, aki felfeszítette a lány száját és egész a torkáig nyomta péniszét. – Micsoda pazar segg, és csak az enyém! – mondta Derek és akkora terpeszbe állította a lányt, amekkorába csak tudta. Felnézett Joe-ra és látta, hogy keményen kezelésbe vette a lány száját, majd lehajolt és elkezdte harapdálni és nyalogatni az eléje táruló fenséges testrészt, miközben kezét a lábak közé csúsztatta, ujjai között morzsolva a csiklót. A lány felsikoltott volna, de ezúttal a gyönyörtől, ha nem tölti ki száját Joe pénisze, így csak egy halk nyögés lett a dologból, de Derek ezt is meghallotta: – Na mi van baby, élvezed?

Meglátjuk ezt is élvezed-e. És méretes farkát a felkínált fenékhez tette. Először csak lassan tolta be, majd kissé kijjebb húzta és teljes erőből tövig beledöfte a lányba. Joe szerszáma kicsúszott Vivien szájából, ahogy az megvonaglott és hatalmasat sikított. Aztán a hajánál fogva húzta vissza magához, hogy befejezze amit elkezdett. Vivien érezte, hogy az első fájdalom után, amely Derek akcióját követte, mindinkább kezdenek rajta eluralkodni az ösztönök és a kéj. Hihetetlennek tűnt számára, hogy a férfi hatalmas farka nem szakította szét sehol, sőt mintha épp teljesen kitöltené, mint a kulcs a zárat. Már észre sem vette, hogy csípőjét Derekhez igazítva ritmusra mozgatja, csak várta a beteljesülést. Joe farka közben óriásira duzzadt a szájában és nem győzte szívni, bár egyre kevésbé tudott figyelni rá, mert egész testét a hátul vadul belemelegedett Derek ténykedése hozta lázba. Az ismeretlen érzés amivel találkozott, miszerint análisan beléhatoltak, teljesen új dimenziókat nyitottak meg számára. Kezdeti tiltakozása szertefoszlott és nem tudta kivonni magát a gyönyör alól, amit Derek okozott neki. Már szinte nem is vette észre, ahogy Joe a szájába spriccelt, önkéntelenül lenyelte, hiszen minden érzékét hátulról mozgatták. Most, hogy felszabadult a szája, kéjes nyögések és sóhajok hagyták el ajkait. Egy-egy pillanatra átcikázott az agyán, hogy szégyellnie kellene magát, de nem volt tudatánál, nem volt energiája, sem pedig akarata, hogy véget vessen a rázúduló gyönyörnek. Mámorosan felsikoltott, amikor elérte a csúcspontot és teste annyira megfeszült, hogy néhány pillanattal később megérezte Derek ondóját magában, ahogy jóleső melegséggel borítja el lüktető bensejét.

Magatehetetlenül, zihálva feküdt az asztalon, szótlanul nézve, ahogy a két férfi összeszedelőzködik. – Príma voltál kislány, lehet hogy megint meglátogatunk majd. – mondta Derek röhögve. – Ja, jól mondod, egy kis dugásért bármikor visszajövök ehhez a ribanchoz. -helyeselt Joe. – Aztán vigyázz magadra, nehogy aztán egyszer tényleg benézzünk újra! -vigyorgott Derek és elindult kifelé. Kiérve az éjszakába egymásra néztek: – Hú, ez volt aztán a csaj, öregem. Mit is mondtál, mikor jönnek vissza az ősei Németországból? – kérdezte Joe. Ha jól tudom a jövő héten. Csak nem arra gondolsz, amire én? – Miért ne? Tutira élvezte a kicsike. – Majd meglátjuk, óvatosnak kell lennünk. Holnap eljövünk és megnézzük mennyire tiszta a levegő zsaru ügyileg. Biztosra veszem, hogy elmondja a fakabátoknak, hogy megígértük a másodi menetet. – mondta Derek. – Oké, majd holnap reggel erre sétálok, persze csak tisztes távolból és kifigyelem, hogy éjszakára marad-e felügyelet a kiscsajon, és ha nem, akkor csapunk egy újabb görbe estét, esetleg holnapután. – válaszolta Joe és befordultak a sarkon.

Vivien nagy sokára magához tért a kábulatból és leszállt az asztalról. Megpróbálta végiggondolni az egészet, de nem jutott dülöre. Felvette a telefont és tárcsázta a rendőrséget, akik ígérték, hogy negyedórán belül kint vannak. Gyorsan magára kapott valamit, bereteszelte az ajtót és gyorsan lezuhanyozott. Mire végzett, már csöngettek is a rendőrök, élükön egy zord és mogorva felügyelővel, aki nem is teketóriázott sokat a kérdésekkel. – Kisasszony mondja el mi történt! – Nos, nem sokra emlékszem, fentről zajt hallottam, lejöttem és megláttam a két rablót. – Bántották magát? Mi az ott az arcán? – mutatott rá a felügyelő. -Amint beléptem, egyből leütöttek, sötét volt, még az arcukat sem láttam. Mire magamhoz tértem, már elmentek. – Különös. – mondta a felügyelő. – Ha megengedi, kicsit körbenézek. -Persze, tessék csak. – felelte Vivien. Míg a felügyelő és a rendőrök körbevizslatták a lakást, Vivien arra gondolt, hogy vajon látszik e rajta, hogy milyen ‘izgalmakat’ élt át és, hogy nem az ellopott cuccok miatt idegeskedik, hanem minden idegszálával a másnap éjjelt várja…

Mindenki mindenkivel

16 éves voltam, barátom megismerkedett egy 18 éves lánnyal. Nekem nem jutott aznap este nő.

Na, szóval vége a bulinak, kocsim nekem volt. Elvittem a havert meg a lányt a lány lakására. Felmentünk, teljesen világos volt, hogy valami furcsa van az egészében. Én tv-t nézek, 2 óra felé, barátom a másik szobában élénken beudvarolt a lánynak, alaposan megbarátkozta.

Indulnánk el, azt mondja a lány: maradjunk még. Hát az az igazság, hogy ránéztem a cimborára, ő intett, akkor szabad a pálya. Elkezdtem fogdosni a lányt. Eszméletlen módon élvezte. Szétcsíkozta a hátamat. /műköröm/. Éppen a végkifejletnél járok, amikor csöngetnek. Aki volt ilyen helyzetben, az tudja milyen érzés. A lány viszont nyugodt és fekszik meztelen tovább. Izgató, izgató, de nagyon izgató, de bakker csöngettek, mi a fenét csináljak?

Ekkor kulcs a zárban és egy pillanat alatt bent a lakásban egy 40 év körüli oltárian kefélnivaló nő. Helyzetkép: a lány fekszik meztelen, félreérthetetlen pózban. Én állok, álló farokkal, 20 cm, a cimborám pedig ekkor dugja ki a fejét a másik szobából. Na, azt mondja erre az idősebb nő:

– Szia mindenkinek, ne zavartassátok magatokat.

Ez hülye, gondolom én, hát nem volt az. Táska röpül a fotelbe és odajön hozzám. Én őszinte vagyok, reszketek, de a lényeg azért meredezik. Ott áll a nő előttem, akkora mint én és néz a szemembe. Istenem, gondolom, ilyet még sosem húztam föl, de jó is lenne! Szinte megérzi.

– Éva vagyok és te vitézem?

– Joe.

– És a haverod?

– Ő a Ricsi.

– Na, fiúk, mit csináltok az én kislányommal?

Sakkozunk bazdmeg, gondolom, de mondani nem merem, csak állok és pirulok. A “kislány” elkezd erre nevetni.

– Ha elkezdted, jó lenne, ha befejeznéd. – mondja.

Ja, persze. Anyád előtt duglak meg – gondolom.

Az anya erre megfogja éppen lankadásnak indult farkamat és gyengéden megszorította. Hát azonnal az eget verdeste.

És erre mit csinál? Lassan elkezd húzni a lánya felé a farkamnál fogva és én megyek, mint egy báb.

Szinte nem is vagyok magamnál. Odaérünk a lányához, hozzáérteti a puncihoz a farkamat és azt mondja: dugjad.

Hát én csak állok ott, a lány egyet mozdul és beugrik neki. Ekkor eszmélek. A saját anyja előtt dugom ezt a bomba nőt. Ilyen nincs, ilyen nincs vagy álmodok vagy meghülyültem. Ekkor már ütemesen mozgok. Irgalmatlan jó a nő. Úgy csúszik, mint az álom és isteni illata van a puncijának.

Az anya azt mondja:

– Lassan, nekem is maradjon.

Marad gondolom én, marad neked is bőven!

Azt is mondja:

– A barátod nem jön?

Szólítanak, mondom neki, én is. Erre kijön, reszkető lábakkal és rám sem mer nézni. Az anyát nézi. Az anya ekkor elkezdi fogdosni az én haveromat, hát neki sincs kicsi az biztos, ki is szabadul rögtön a barlangból. Erre a nő bekapja és lassú mozdulatokkal elkezdi szopni. Én hátulról látom: a lába szétrakva, a miniszoknya felhúzva és guggolás közben lassan hintázva mozog jobbra balra.

Eddig a pontig bírtam és elmentem. Mindegy volt minden, ilyen intenzív élményben sosem volt még részem. Gondolom a cimborám is végzett, mert felállt a nő:

– Mindjárt jövünk, várjatok meg fiúkák.

Ezzel anya és lánya, elviharzott a fürdőbe. Egymásra sem mertünk nézni, csak álltunk és bambán rágtuk az eseményeket. Eltelt vagy 5 perc. Semmi nesz, ekkor ébredeztünk. Mondom a cimbinek:

– Ezek? Mi a fenét csinálnak ?

– Nézzük meg! – mondja.

Szép csendben megnéztük. Magam részéről, amint megláttam kiugrott egy bazdmeg, pedig nem beszélek csúnyán. Helyzetkép: a lány félig fekvő helyzetben a kádon, az anya előtte térdel és nyalja. Na, mindig én voltam a bátrabb, én bizony bementem és egyszerűen benyomtam a kedves mamának. Hát, ha lánya jó volt, akkor ez istennő. Ilyet még sosem éreztem, óriási puncija volt, de tudta használni. Úgy mozgott alattam, hogy bizony figyelnem kellett minden mozdulatra, hogy megint el ne menjek. Csak csúszott ki, be, ki, be és lágy volt a belseje, szinte éreztem a redőket a hüvely falán. Itt már kialakult egy elég érdekes póz, én nyomtam a mamzelt, ő nyalta a lányát, a lány meg közben elkezdte szopni a haveromat.

Pár perc után azt mondja a mama:

– Megfürdök, sietek.

Ekkor a lány ráfarol a haveromra és elkezd engem szopni, a mama közben fürdik.

Végzett. A felállás még az 1 perccel ezelőtti. Szobába int, menjünk már ugyan be. Hát itt minden volt. Gyakorlatilag mindkét nő, minden testnyílásában voltunk és közben nyalták, ujjazták, stb. egymást. 5-re végeztünk. Mindenki összeesett. Este 6-ig aludtunk. Amikor felébredtünk, a mama már nem volt otthon, csak a lány. Újabb kísérletünket gyengéden hárította, mindkettőnket leszopott, de kefélni már nem akart. Felöltöztünk, eljöttünk.

Ez tíz éve volt, életem legnagyobb kefélése.

Szexkupleráj az irodában

Nagyon fontos értekezletre készültünk. Megkértem Caitee-t, a titkárnőmet, hogy foglalja le a este nyolcra a konferenciatermet. Arra számítottam, hogy cégünk partnerei a hivatalos munkaidő után valamivel nyugodtabbak lesznek, és hajlamosabbak lesznek aláírni a szerződést. Mindketten megígérték, hogy eljönnek: Mr. James, a bank elnöke, és Mr. Roberts, a cég főjogásza is.Már hónapok óta azon dolgoztam, hogy ezt összehozzam. Ez volt az utolsó esélyem.

Megkértem Caitee-t, hogy segítsen a lebonyolításban.

– Rendben, Mr. B, semmi gond – nézett fel az asztaláról. – Tudom, hogy ez a szerződés mit jelent Önnek. Ott leszek, és segítek, amiben csak tudok.

– Nagyszerű, ez igazán kedves magától – feleltem. Caitee mintha egy pillanatra elvörösödött volna. Néha úgy éreztem, hogy flörtöl velem, mondjuk kihívóan tette keresztbe a lábát, vagy mikor mosolygott, közvetlenül a szemembe nézett. Persze ezt nem bántam, Caitee nemcsak kiváló asszitens volt, hanem kivételesen vonzó nő is: körülbelül száznyolcvan magas, nagyon formás testű, vállig érő barna hajú, ezenkívül okos, sőt, humoros! Többször álmodoztam már róla, hogy lebontom róla csinos kis kosztümjét.

7:45-kor értem vissza az irodába. Szürke, halszálkamintás öltöny volt rajtam, rózsaszín ing, és egy barna nyakkendő, amit Caitee-től kaptam szülinapomra. A hölgyike már ott volt, előkészítette a dolgokat. Nagyszerűen nézett ki: tengerészkék szoknyát viselt és hófehér, csipkés blúzt. A haját elegánsan hátrafogta.

A konferenciaterem készenállt a találkozóra. Az ovális mahagóniasztal körül hasított bőrülések álltak, a padlón drága keleti szőnyeg, az ablakon vastag függöny. A város fényei a nagy ablakon át bevilágították az asztal végét. A szobában valamiféle komolyság lengett, pont, ahogy elterveztem.

Mr. James és Mr. Roberts egyszerre érkezett. James 50 év körül járhatott, a haja már szürkült, és egy kis bajusza is volt. Roberts fiatalabb volt, valamivel alacsonyabb, frissen borotvált, sőt, a haja is rövidre volt nyírva. Mindketten elegánsan voltak felöltözve: sötét öltönyt, fehér inget és nyakkendőt viseltek.

– Uraim, ismerkedjenek meg az asszisztensemmel, Caitee-vel – mondtam, miközben a nő lesegítette róluk a kabátjukat. Észrevettem, hogy ujjai a kelleténél kissé hosszabban értek ügyfeleim karjához.

– Nos – válaszolta Roberts -, Ön szerencsés, hogy ilyen nagyszerű segítsége van. Lehet, hogy el fogom lopni magától – mosolygott a nőre, aki a szemébe nézett. Meglepetésemre egy kis féltékenység futott át rajtam. Caitee rámpillantott, mintha biztosítani akarna róla, hogy nem megy sehová, aztán leült az asztal mellé, hogy jegyzeteljen.

Végigtárgyaltunk egy órát, de semmire sem haladtunk. A szünetben Caitee odajött hozzám:

– Uram, azt hiszem, ha ezek az urak ellazulnának, nyélbe lehetne ütni a dolgot. – Egészen elémállt, az arca szinte hozzám ért. – Megengedi, hogy felpörgessem egy kicsit a dolgokat? Esetleg felbonthatnék egy üveg bort is.

– Hát… Egy próbát megér.

Mostmár bármit megtettem volna, hogy lezárhassuk ezt az üzletet.

Pár perc múlva visszatért James és Roberts.

– Uraim – mondtam. – Későre jár már, talán jobban menne a munka, ha el tudnánk engedni magunkat. Caitee mindjárt hoz egy kis bort. Megkínálhatom Önöket?

Ahogy kimondtam, Caitee be is jött, a kezében egy tálca volt, rajta egy üveg, és négy pohár. Caitee kiengedhette a haját, mert most szabadon hullott az arca köré. Sőt, a zakója sem volt már rajta, és a blúzát is kigombolta. Amikor előrehajolt, hogy töltsön nekem, megpillantottam a melltartója pántját. A többieknek is töltött, és ők is részesülhettek a látványban.

Caitee odahajolt hozzám, úgy suttogta:

– Minden rendben, Mr. B? Mit kíván, mit tegyek?

– Minden nagyszerű, Caitee – feleltem. – És mindent meg is teszünk, hogy lezárjuk ezt az üzletet.

Caitee szélesen elmosolyodott.

– Örülök, hogy segíthetek, uram.

Töltött magának egy jó nagy pohárral, aztán egy kissé elhúzta a székét az asztaltól. Ahogy leült, keresztbe tette a lábát, a szoknyája pedig pár centivel a térde fölé csúszott.

A beszélgetés kezdett oldódni, és el-elkanyarodott az üzletről. Mindenki felhörpintette a borát, és Mr. James megszólalt:

– Ez nagyon finom volt. Van még? Meg kell mondanom, hozzá tudnék ehhez szokni, Mr. B.

– Ennek örülök, Mr. James – búgta Caitee, és újratöltötte a férfi poharát. – Tudja, jó lenne, ha mind ellazulnánk egy kicsit. Kérem, engedje meg, hogy meglazítsam a nyakkendőjét…

Hátulról James-hez hajolt, a melle a férfi vállához szorult. Kioldotta a férfi nyakkendőjét, aztán kigombolta az ing legfelső gombját.

– Ugye így már jobb? – kérdezte, és megpaskolta James arcát.

Ezután Roberts-hez fordult. Éreztem, hogy vele nem szikrázott úgy, mint James-szel. Töltött neki egy kis bort, és segített neki a nyakkendőjével, de nem ereszkedett a vállára, és az arcához sem ért hozzá. Ezután odalépett hozzám.

– Azt hiszem, tetszik nekik a személyes varázsom. Igaz, uram? – suttogta, miközben az ujjai a nyakkendőmmel babráltak. – Lezárhatjuk az üzletet? – kacsintott.

– Szerintem igen, hölgyem – suttogtam én is. Aztán hangosabban folytatta, hogy a többiek is hallják. – És maga, Caitee, nem akar jobban ellazulni? Miért nem gombolja ki jobban a blúzát?

Caitee felénk fordult. Mindenki őt nézte.

– Igen, ez jó ötlet – mondta, és a saját poharát is teletöltötte. Jó nagyot kortyolt, aztán viszatette a tálcára. Az ujjai a gombjaihoz tévedtek, és lassan kibontották.

– Csak egy gombot? – nézett rám játékosan. Egy pillanatig habozott, de aztán kibontotta a következőt is. A blúza mostmár a melltartójáig nyitva volt. Egy kissé széttárta, és kivillantotta dekoltázsát. – Ez így sokkal lazább, nem igaz?

Caitee visszaült, és megint keresztbe tette a lábát. Ezúttal a szoknyája jobban felcsúszott a combján. Észrevettem, hogy James keze az asztal alá csusszan, mintha csak meg akarná igazítani a nadrágját. A hangulat hirtelen megváltozott, szexuális vonzással töltődött fel.

– Mr. B – mondta James -, tudja, hogy a titkárnőjének nagyon szép a lába? Bátoríthatná, hogy többet is mutasson belőle.

Caitee-re néztem, aki finoman bólintott.

– Caitee, Mr. James többet is szeretne látni a lábából. Megmutatná neki?

– Örülök, hogy tetszik, uram – mondta Caitee egyszerre nekem és James-nek. Felállt a székből, és az asztal végéhez lépett. Egyenként a férfiak szemébe nézett, és közben a combjáig húzta föl a szoknyáját. Tekintetünk Caitee-re szegeződött, ahogy előbb a térde, aztán a combja is szabaddá vált. Aztán abbahagyta, és megint végignézett rajtunk:

– Jól látták, uraim? Meg vannak elégedve?

– Nagyon is elégedettek vagyunk – – nyeltem egy nagyot. – Mr. James-nek igaza van, magának gyönyörű lábai vannak. Mutasson még belőle egy kicsit!

Caitee körözni kezdett a csípőjével, mintha táncolna. Mosolyogva összecsippentette a ruhájának anyagát, és feljebbhúzta a combján, míg a harisnyája csíkja láthatóvá nem vált. Meglepődve láttam, hogy harisnyakötőt viselt. Caitee kezdett belemelegedni, és mindhárman a műsorát figyeltük. Azon kaptam magam, hogy az ágyékomhoz nyúlok. Láttam, hogy az asztal túloldalán Mr. James ugyanezt teszi.

– Tudják, uraim – vörösödött el Caitee, és egy kis szünetet tarott -, eléggé szégyellem magam, mert elfelejtettem ma bugyit felvenni.

Ezután közvetlenül hozzám fordult:

– Remélem, nem bánja, uram?

– Dehogy, semmi gond, Caitee. Rajta, emelje csak kissé feljebb a szoknyáját.

Caitee megfordult, és előredőlt. A szoknyája visszahullt a combjára. Terpeszbe állt, és visszanézett ránk. Megint felhúzta a szoknyája szélét, és csak valahol félúton állt meg. Pár percig így táncolt és vonaglott előttünk, aztán visszaengedte a szoknyáját.

– Hát kedves hölgyem, ön aztán jól tudja szórakoztatni a vendégeinket – vigyorogtam. Aztán a fülébe súgtam: – James teljesen ellazult. Maga teljesen elvarázsolja.

– Csak segíteni próbálok, uram – válaszolta. – Gondolja, hogy készenáll az üzletre?

– Nem hinném, hogy ezek a pasasok most az üzletre gondolnának, kedvesem – még sosem hívtam így ezelőtt, de Caitee vidáman elmosolyodott. – Mutassunk nekik valami igazán izgalmasat?

– Én készenállok rá… ha maga is… – mondta, és legnagyobb meglepetésemre az ágyékomba markolt, sőt, meg is rázta egy kicsit. – És óóóóó… azt hiszem, nagyon is készenáll!

Vendégeinkhez fordultunk, akik mereven bámulták Caitee-t.

– Uraim – kezdtem bele -, önök is úgy gondolják, hogy a titkárnőm kivételesen figyelemreméltó hölgy? Annyira tehetséges, annyira szép…

A férfiak bólintottak, és James szólalt meg kiszáradt torokkal:

– Mr. B., maga tényleg szerencsés, hogy ilyen belevaló titkárnője van. Ön szerint másfajta képességeiről is meggyőződhetünk?

– Azt hiszem, ez nem lesz gond – mondtam. Caitee-hez fordultam, mögéálltam és átkaroltam. Mélyen beszívtam az illatát, egyszerűen a csontjaimig hatolt.

– Mmmmmm, ez nagyon finom, kedvesem – suttogtam a fülébe. Aztán a két férfire néztem. – Nagyon is figyelemreméltó képességei vannak, uraim. Nézzék csak!

Ujjaim Caitee blúzára tévedtek, és kigomboltam a negyedik gombot is, aztán a következőt, míg blúza szét nem tárult. James és Roberts jól hallhatóan nyelt egy nagyot, ahogy a nő fekete melltartója teljesen láthatóvá vált. Gömbölyded mellei szinte kibuggyantak belőle.

– Mr. James, lenne szíves segíteni? – kérdeztem.

James felállt a székéből, és előrelépett.

– Segítene a melltartómmal, Mr. James? – kérdezte Caitee. – Itt elöl kell kikapcsolni…

A férfi gyorsan megtalálta a kapcsot. Egy pillanatig tétovázott, és kérdően nézett rám. Nyilvánvalóan keményen állt már a cerkája, és ha jól láttam, Caitee is az ágyékát nézte. James kikapcsolta a kapcsot, széttárta Caitee melltartóját, és a finom húsba mélyesztette a kezét.

Roberts felnyögött a székében, az asztal alá nyúlt, és kioldotta a nadrágját. James és én Caitee melleit bámultuk. A titkárnő egy kicsit előredőlt:

– Hát… Kezd itt egy kicsit meleg lenni, nem igaz?

Visszaültem a székembe, Caitee bal oldalára. James ugyanígy tett a másik oldalon, és vágyakozva néztük a nő finom, fehér gömbjeit. Megnyaltam az ajkamat, és a titkárnőm szemébe néztem, aki egy kicsit előrelépett. Rózsaszín mellbimbója pár centire volt az arcomtól. Nem bírtam ellenállni, előrehajoltam, és megnyalintottam.

– Ez nagyon kellemes, uram – búgta Caitee. – Ön is megkóstolja, Mr. James?

James nem habozott, előrehajolt, és szájába vette a nő másik bimbóját. Egyszerre nyaltuk, szoptuk és cirógattuk a cickókat, a nő meg sóhajtozva állt előttünk. Aztán lehúzta vállairól a blúzt, az asztalra lökte, és rádobta a melltartóját is. Megfogta a melleit, és az arcunkhoz nyomta. James és én pár percig még elidőztünk rajtuk, úgyhogy a bimbók környéke teljesen nyálas lett. Caitee hátraengedte a fejét, és nyögdécselve, sóhajtozva élvezte a melleinek szentelt figyelmet.

Roberts még mindig ott ült az asztal túloldalán, és csak markolászta magát. Az farkam már nagyon feszült a nadrágomban, és gondoltam, hogy James is így van ezzel. Caitee kezdett zihálni, mostmár nyilvánvalóan felizgult. Megfogtam az államat, és felállított, akárcsak James-t, aztán letérdelt közénk. Felnézett rám, és mosolyogva a nadrágszíjamhoz nyúlt:

– Azt hiszem, uram, hogy elkél itt a segítség… Ugye? – kérdezte, és kibontotta a sliccemet. A farkam jól láthatóan dudorodott a selyemboxerem mögött.

– Ejnye, főnök, ezt nem is gondoltam volna… Ejnye-bejnye…

Ujjai a derekamra szaladtak, és lerántotta az alsómat, s így a szerszámom vidáman az arca elé ugrott. Egy finom sóhajjal előrehajolt, és megcsökolta lüktető makkomat. Az ajka rászorult, egy darabig ízlelgette, aztán nagyra tátotta, és felig a szájába küldte a szerszámomat. Nagyon forró volt, és hihetetlenül jó érzés. Előrenyomultam, és még benyomtam neki egy kicsit.

– Figyelj csak, Caitee – nyögtem fel – , nem feledkezhetünk meg a vendégeinkről. Talán Mr. James is szeretne egy kis törődést.

Caitee elengedett, és kérdően nézett fel James-re. A férfi is éppen őt nézte.

– Igen, Caitee. Kérem.

– Ez csak természetes, uram – felelte a nő, és rögtön megragadta az orra előtt dudorodó nadrágot. James kiengedte az övét; Caitee kigombolta a nadrág egyetlen gombját, és lassan lehúzta a cipzárt. A férfin egyszerű fehér alsó volt, a farka ott elöl szinte kilyukasztotta. – Hát ez meg itt micsoda? – suttogta izgatottan a titkárnőm, és lehúzta James nadrágját és az alsóját.

Amilyen vastag volt a farkam, olyan hosszú volt James szerszáma — legalább húsz centi, de lehet, hogy több is. Caitee szeme felragyogott, mikor meglátta. Egy pillanatig habozott, de aztán megnyalta az ajkát, megfogta James szerszámát, és a szájába vette. Közben a másik kezével végig az én farkamat fogta. James finoman felnyögött, amitől Caitee még jobban beszívta a dákót. Már a fél farok eltűnt a szájában, aztán kiengedte, majd újra vissza. Jól láttam, ahogy a makk belülről a nő szájához simul, mert jól kidudorodott az arca.

Caitee felémfordult, és bekapta vastag farkamat. Egész végig a szájába vette, az orra már a hasamhoz ért. A keze finoman táncolt a golyóimon, én meg kibontottam az ingemet, levettem, és lehajítottam a padlóra. A titkárnőm úgy szopott, hogy a csípőm az arcához ért. Közben láttam, hogy James-t is simogatja, sőt, közelebb húzta, és megint őt kezdte szopni. A nő ajkán ott fénylett az előváladékunk, a mi farkunk pedig jó nedves volt az ő nyálától.

Ámultan figyeltem, ahogy Caitee felváltva szopott minket: három-négy mozdulat után mindig váltott, ide-oda forgatta a fejét. Azt hiszem, még soha életemben nem állt ílyen keményen a farkam.

Nem sokáig bírtam már.

– Zárjuk le ezt az üzletet, uraim – mondtam, és felállítottam Caitee-t. – Drága hölgyem, álljon az asztalhoz, és hajoljon rá!

A nő engedelmesen az asztalhoz lépett, és a könyökére dőlt. Gyönyörű hátsó része kiemelkedett előttünk, meztelen mellei a sima, hűvös asztalhoz értek. Micsoda gyönyörű látvány!

Mostmár James és én is ledobtuk a nadrágunkat, bár James-en még rajta volt az inge. Feljebb emeltem Caitee szoknyájának szélét, és örömmel bámultam szabaddá váló combját és fenekét. A nő hívogatóan rázta meg a hátsóját:

– Kérem, uram… engedje belém… nagyon vágyok már rá… – dorombolta. Mögéléptem, kezembe fogtam a farkam, és a lába közé nyomtam. Ahogy a makkom a puncijába csúszott, a titkárnőm hangosan felnyögött. Kicsit keményebben nyomultam, Caitee pedig hátrafelé mozdult, hogy jobban beléhatolhassak.

– Óóóó iggennnnn…

Nagyon nedves volt, a farkam könnyedén beléhatolt, teljesen szétnyitotta. Újra és újra jó mélyen belédöftem kőkemény, vastag farkamat, finom húsa újra és újra megremegett, mikor a golyóim a combjához csapódtak. Mostmár teljesen az asztalra dőlt, a melle rászorult, karját széttárta, hogy megtartsa az egyensúlyát.

Roberts hátradőlt. Mostmár teljesen nyíltan verte a farkát, fel-le járt keze a kőkemény szerszámán, és kiszáradt szájjal figyelte a menetet. Hirtelen megszólalt mögöttem James:

– Mr. B… nem bánná, ha…?

Caitee válaszolt helyettem.

– Ez az, Mr. James…. Kérem, uram…. Szeretném magamban érezni a farkát… Kérem, keféljen meg…

Nagyot nyeltem, és átadtam a helyem James-nek. Caitee egy kissé feljebb emelte a fenekét, hogy a férfi jobban hozzáférhessen. A pasas egy kicsit szerencsétlenkedett, aztán mind a húsz centijét a titkárnőm csöpögő puncijába küldte.

– Óóóóóóóó jaaaaaaajjj – dorombolta Caitee – ez igeeennnnn…

A férfi szerszáma teljesen kitöltötte.

Megkerültem az asztalt, és Caitee arcához tartottam a farkam. A nő vette a lapot, oldalra fordította a fejét, és éhesen, mohón kapta be a szerszámom.

– Caitee… ez az… szopjál csak….. – nyögdécseltem. Ő csak hörögni tudott, de azárt a szája fel-le járt a farkamon. James tovább baszta hátulról, a nő pedig ide-oda mozgott, hogy felváltva töltsük ki a száját és a punciját.

– Élvezzen, uram… kérem, élvezzen el… – próbálta kinyögni, de tele volt a farkammal a szája. Még keményebben löktem neki, erre, ajkai rászorultak a dákómra. Olyan mélyen magába fogadott, hogy szerintem a makkom már a torkát érte. Azt is hallottam, ahogy James combja ütemesen a nő fenekéhez csapódik.

Az orgazmus kezdett feltörni az ereimből, úgyhogy nem volt megállás. Megfogtam Caitee fejét, magamhoz húztam, és a tövéig benyomtam neki a szerszámomat.

– Aghhhhhhh… Caitee…… – kiáltottam fel, és a nyelvére és a torkára lőttem a spermámat. Egymás után engedtem a sugarakat a szájába, ő meg jól láthatóan nyelte le mindet.

Ekkor James is megmerevedett, és felnyögött:

– El… elélvezek… ááááá…

Ő is tövig nyomta magát a titkárnőmbe, és mindent a puncijába engedett. Roberts is a markába élvezett. Caitee teste megremegett, ahogy rajta is végigszaladt az orgazmus. És ezzel vége is volt az egésznek.

Roberts visszagombolta a nadrágját. James és én is újra felöltöztünk. Caitee visszavette a blúzát, és kimerülten az egyik nagy bőrszékbe rogyott.

– Hűha, uram, ez fantasztikus volt – suttogta. – De ön szerint meggyőztem Mr. James-t?

Nem is kellett megkérdeznünk a férfit. Ahogy begombolta a nadrágját és magára vette a zakóját, benyúlt a belső zsebébe, elővett egy tollat, és aláírta a szerződést.

– Köszönöm a segítséget, Caitee – kacsintott rá a férfi. Roberts is aláírta a papírt, és mindketten elhagyták az irodát.

Caitee boldogan fogta meg a kezemet:

– Ez sokkal jobban ment, mint ahogy vártam – mondtam neki. – Maga egyszerűen lenyűgöző!

– Igen uram… Azt hiszem, jó csapat vagyunk – mondta. Felnyúlt és megcsókolt, és én tudtam, hogy a titkárnőmhöz fűződő kapcsolatom örökre megváltozott.

A fasztréning

Ági vagyok. Ez az én történetem. Az egyetemi csoportomból voltunk 8-an (4 fiú és 4 lány), egy magot alkottunk. Sok mindent csináltunk mi együtt, sok mindenről beszélgettünk, szinte mindent tudtunk a másikról, és a történetből fakadóan természetesen csak a szexre gondolok. Tudtuk, ki mikor kivel van, ki a barátja, barátnője, mikor és hogy feküdtek le egymással. Sőt, volt 2 pár, Tomi és Szandra, valamint Gergő és Jázmin, akik már együtt is csinálták négyesben. Névileg még velünk volt Feri, akihez nagyon vonzódtam, mint férfi, valamint Tamara és Dénes.

Elmentünk közösen egy kirándulásra a Mátra szívébe, kibéreltünk egy apartmant. Már első este komoly szexuális élményben volt részem. Természetesen az estére bevásároltunk, főleg piából. Volt pálinka, amit én hoztam, sör, bor, vodka. Kellően ellazultunk és hamar elhagytuk a gátlásainkat. Nyári időszak volt, nappali forróság után sem akart enyhülni melegség-érzetünk, a faházban eléggé befülledt a levegő, valamennyi enyhülést a megnyitott ablakok között járó szellő adott. De így is hamar lekerültek azok a textilek, amik nélkül még mindig takarva voltak a fontosabb testrészek. A pasikon már póló sem volt, csak rövidgatya, Szandrán és Jázminon hosszú póló, ami elég hosszú volt ahhoz, hogy épp takarja a bugyijukat, valaint melltartó. Tamarán egy kis rövidgatya, amiből formás fenekének alja így is kilátszott, felül pedig egy póló takarta méretes melleit, a melltartót hanyagolta. Rajtam pedig egy hálóing melltartó nélkül, ami elég szellős volt, az erősebb szeműek megláthatták, amit megakartak. Természetesen szóba jött a szex témája is, mindenki 1-1 történettel állt elő az életéből, ami felejthetetlen élményeket nyújtott számára. Itt szóba jött a már említett 4-es kaland, de volt autós szex, swinger party, lány-lánnyal (ez én volnék). Ezenkívül vittem az én kedvenc játékomat, ami egy erotikus kártyajáték volt.

Fel is vetettem, hogy akkor elkezdhetnénk, mivel kellő mértékű alkohol van bennünk és elég szenvedély volt már a forró levegőben. Én már a történetektől benedvesedtem, és bizony a lányok testén igen sokszor megakadtak a férfi szemek is. A játék lényege, hogy volt egy pakli kártya, amin szexuális feladatok voltak (két különböző fokú), és ezen kívül fel kellett írni mindenkinek a nevét egy-egy papírra. Sorba mentünk, mindenkinek kellett húzni és azt teljesíteni azzal a személlyel, akit kihúzott. Ha nem akarja, akkor akit kihúzott, kérhet attól a személytől egy olyan dolgot, ami annak a kártyának az erőségével megegyezik. Fontos volt előtte tisztázni, hogy ebben a játékban bárki bárkivel összekeveredhet, illetve mindenki tudta, hogy kinek van bi-hajlama. Természetesen a pasiknak nem volt, de mi lányok 4-es bevállalósak vagyunk. Illetve minden lány szedett gyógyszert, így gumira sem volt szükségünk, mindenki kénye kedve szerint használhatja majd a farkát. Miután nem volt semmilyen ellenvetés, elkezdtük. Előbb a kevésbé merész kártyákkal.

Én voltam a házigazda, enyém volt a megtiszteltetés. Kártya neve: Vetkőzés, vetkőztetés. Egyéb megjegyzés: kéz nélkül, legalább két ruhadarabot. Akit kihúztam, Tamás. Egyből Szandrára néztem, mivel az ő párja volt, hogy milyen reakciója lesz erre, de inkább kíváncsiságot láttam a szemeibe, és mintha fel is izgult volna a gondolattól, hogy más nő fogja leöltöztetni a kedvesét. Na essünk neki, nekem nem volt nehéz dolgom választani, amit le kellett vegyek róla, az a gatya és boxer. Én kezdtem. A kör közepére állt, és elétérdeltem, kezeimet hátratettem, és a fogammal megfogtam a gatyája alsó szárát és szépen elkezdtem lefelé húzni róla. Hol az egyik, hol a másik szárat, majd egy idő után szépen le is csúszott róla. Felemelte a bal lábát, elhúztam onnan a gatyaszárat, majd felemelte a jobb lábát, és hasonlóképpen tettem azzal is. Ezt a testet Szandra ismerte a legjobban, illetve Jázmin, mivel már neki volt dolga vele. Boxerén egyből látszott a játék okozta hatás, merevedő farka annyira kinyomta a boxerét, hogy szinte a hasától el is tolta azt, kis rést hagyva, amit ki is tudtam használni a 2. ruhadarab leszedésénél. Szóval odahajoltam, szép kis méretes farkának hegyét meg is láttam, át is futott az agyamon, hogy ezzel akarva-akaratlanul találkozni fogok. És így is lett, mihelyst elkezdtem számmal lehúzni, egyből odanyomódott a fejemhez, az arcomhoz, éreztem illatát. Volt bennem egy késztetés, hogy mindjárt mást is csinálok, csak úgy, mert jól esett volna bekapni, de folytattam feladatom. Szépen lehámoztam róla, és szegény Tamás volt az, aki először állt a társaság előtt meztelen, ég felé álló farkával. Nem panaszkodhat, a lányok kuncogással vették tudomásul, hogy valószínű, ez valamilyen formában bennük lesz, vagy épp szopni fogják, vagy épp mindkettő. Szóval Tamás meztelen, én következtem. Neki nem lesz egyszerű dolga, mivel a hálóinget kellett leszednie rólam a szájával. Szóval maradtam térdepelve a földön, ő felémhajolt. Enyhén behajoltam, hogy láthassa gyönyörű melleimet, ami pont tenyérre való volt. Nem volt igazán kemény és ágaskodó, de azért nem is lógott, tökéletes volt számomra, ráadásul nagyon érzékeny bimbóim vannak. Ismét Szandrára néztem, de továbbra sem láttam féltékenység jeleit. Felemeltem a két kezem, hogy könnyebben le tudja szedni rólam, előbb a bal, majd a jobb karomról húzta le, végül pedig a nyak részénél fogta meg, ő húzta, én pedig bújtam kifelé. És lent is volt, már mindenki láthatta meztelen felső testem, bár szinte minden fiú megcsodálhatta már a társaságból, a lányok meg pláne. Csak a kis tangám takarta a testem, körbe is fordultam, hogy mindenki láthassa a testemet. Formás kis fenekem meg is fogta Tamara:

– Jó anyag – tette hozzá.

– Örülök, hogy tetszik – feleltem neki.

– Nektek tetszik ez srácok? – kérdeztem a fiúktól, de nem igazán kaptam választ tőlük. Kicsit el voltak merengve, főleg a szemük állt elég meredtem, de Tamás nem:

– Folytathatjuk? – tette fel a kérdést. – Mert most jön az izgibb rész.

– Persze. – adtam neki röptében a választ, majd hanyatt feküdtem. – Így kell megoldd – mondtam neki, miközben el is helyeztem magam.

A fiúk már helyezkedtek, hogy jól lássanak majd mindent, de Tamás lesz kedvező helyzetben, ő fogja először meglátni, megérezni illatos rózsámat.

– Úgy látom, hogy már nálad beindultak a hormonok – hajolt a fülemhez, és súgta bele halkan, hogy a többiek véletlenül se hallják meg.

– Igen, és te lehetsz az első, aki megízlelheti, rajtad áll – feleltem.

Ez annyira felizgatott, alig vártam, hogy valóban valaki lefetyelje a puncimat, vagy épp széjjeldugja azt. Tamás lehúzódott a csípőmhöz, és a teljesen átnedvesedett bugyim szárába beleharapott és elkezdte lefelé húzni rólam. Én enyhén megemeltem a csípőmet, így segítve neki. Mikor már sikerült a fenekem alól kihúzni, megpillanthatta meztelenre borotvált puncimat, szeméremajkaim már enyhén megnyíltak az izgalmi állapotom miatt, nedvességemen pedig megtört a lámpa fénye. Egyből éreztem kedvenc testrészem illatát, szinte azonnal vártam, hogy Tamás valamilyen cselekvést eszközöljön vele, és meg is kaptam, amit akartam. Odahajolt a vénuszdombomhoz, és ajkaival egy kisebb cuppanóst irányzott a csiklómra, ami belőlem olyan felizgulást váltott ki, hogy legszívesebben a fejét egyből beletoltam volna a pinámba. De még nem ez volt a feladat, így engedtem, hogy befejezze a bugyim lehúzását, felálltam, szájából kezembe engedte a fehérneműm, és leült Szandra mellé. A lány pedig szájon csókolta barátját, majd ezt mondta neki:

– Ügyes voltál szívem, de láttam … és teljesen benedvesedtem a látványtól. Ezt mindenki hallotta, ez így viszont elég izgató is volt. Természetesen körbefordultam, mindenki megcsodálhatta testem, és leültem a helyemre.

A következő kártyát fiúnak kellett húzni, aki még nem szerepelt a produkciókban, tehát Gergő, Feri és Dénes. Gergő önként jelentkezett. Előbb a nevet akarta kihúzni. A mi nevünket kivettük, így Gergőn kívül maradt 5 név. Előbb kihúzta Ferit, de ő nem lehetett, majd pedig Jázmint. Mivel a szabály azt mondja, hogy a feladatokat párok egymáson nem végezhetik, így újabb húzás következett, ami már Tamarát eredményezte. Kártya neve: Csókot kell adni … egy 3. társ által megnevezett 2 helyre. Sikeres csókok után a csókot adó megnevezi azt a ruhadarabot, amit le kell vennie annak, aki kapta a csókot. Egyszerű feladat, a névkártyákat összedobták, és kihúzták azt a 2 személyt, aki majd megnevezi a testrészt. Tamara testrészeit pont én mondtam ki: szájon csókolás szigorúan nyelv nélkül. Gergő odament Tamarához. Szép arca volt Tamarának, kis ajkai voltak, de annál édesebben lehetett csókolni, hamar nekilendült Gergő ennek a feladatnak, hosszú másodperceken át csókolta az ajkait, akit teljesen lázba hozott ez a dolog. De Gergőt is, mert rövidgatyáján is látható volt ennek az eredménye. Rendes dudor alakult ki neki, amin megakadtak a lányok szemei. Izgalommal vártuk, milyen ruhadarabot mond Gergő:

– Szerintem itt az ideje, hogy újabb melleket csodálhassunk meg. Szóval le a pólóval.

Így ez következett, sok miliőt nem adott ennek a dolognak Tamara, szépen levette magáról. Mondjuk úgy, aranyos kis cicije volt, az enyémtől kisebb, de így is nagyon formás, melludvara kicsi, de a bimbók kecsesen az ég felé álltak. Kétlem, hogy ez a normál állapota, de engem beindított eme női mellek látványa. Még inkább igaz volt ez a pasikra. Meredten bámulták Tamara pucér felső testét, és alig várták, hogy további ruha tűnjön el róla.

Tamara jött, a testrészeket pedig pont Jázminnak kellett mondania.

– Ez van, mi van akkor? Legyen a feneke.

Tamara Gergő mögé állt, letérdelt, és fél percen keresztül csókolta a fiú izmos farát. Gergő rendszeres sportoló, kiváló fizikuma van, így mi lányok nagyon vártuk, hogy lássuk meztelen. Mivel csak két ruha van rajta, így adódott, hogy ez perceken belül meg is fog valósulni. Nagyon nem lehetett más a kérés, le kellett vennie a rövidgatyát, és a dudorodó farka még látványosabb lett így, hogy csak a boxere takarta. Tamara még így is adott egy puszit a farára, és várta a következő testrész megnevezését.

– Legyen akkor Tami bal melle, nyelvesen – adtam ki az ukászt.

Na ez már erotikus feladat lesz a javából, Még Jázmin is izgatottan várta, Gergőben meg biztos is voltam, de arra senki nem számított, hogy Tamara szinte odatolta a pasi fejét a melléhez és el sem engedte onnan fél percig. Addig tartott az élvezet, Gergő odaadóan kapta be a mellbimbót, szopogatta, szívta, miközben nyelvének hegyével igen szaporán adott plusz élvezetet Tamarának. Aki annyira belejött az élvezésbe, hogy Gergő egyik kezét megfogta és a másik melléhez emelte, hogy közben azt is cirógassa. Fél perc után szabadult a mell bűvöletéből Gergő, Tamara pedig már dobta is le a textilt. A falatnyi gatyó is lekerült, és egy szál szürke színű bugyi takarta fenekének kis részét és vénuszdombját. Nagyon felizgult, mindenki láthatta a foltot a bugyin, amit puncija nedvesített át, húzott is egy kicsit a tangán, hogy picit az ajkak közé bevágva enyhítsen szexuális étvágyán, avagy épp ellenkezője történt. Szinte minden pasi megmozgatta a farkát, Tamás meg húzott vagy kettőt rajta, elkaptam szemem sarkából ezt a látványt. Jött Jázmin, aki megnevezte párja megcsókolandó részét, a fülére esett a választás. Csodálkozásunkat hamar megnyugtatta válasza:

– A legerogénebb zónája a srácnak, a faszán kívül persze.

Szóval odahajolt Tamara és oly szenvedélyes nyelves csókot adott a fülére, hogy még jázmin is felsikoltott, hogy ez biztos beindítja a pasiját. Egyből le is került az utolsó ruha is róla, pici feneke feszesen állt a hölgyek szeme előtt, farka pedig még Tamara bimbójánál is meredtebben állt, pont ideális faszmérethez két jókora golyó társult. Élvezet lesz majd vele játszani, gondoltam magamban. Na erre a csajok is megsimogatták magukat, én is végigsimítottam a puncimat, szinte már tocsogtam, annyira fel voltam izgulva, kis kényeztetés után próbáltam magam nyugtatni egy sör belekezdésébe. Tamara is cirógatta peckesen állt melleit, a pasik pedig akarva-akaratlanul minket bámultak. alakult a hangulat.

Szóval négyen maradtak, lánynak kellett következni, aki Jázmin lett. Kártyahúzás, melyen ez állt: a kihúzott partner nevezzen meg két testrészt, amiről le kell kerüljön a ruha (egyszerre csak egy ruha kerülhet le), majd azt kényeztesse egy harmadik, általa megnevezett társ. Komplex feladat, a partnere pedig Feri. Megadta az első testrészét Jázminnak, póló. Szóval Jázmin levette a pólóját, és előbukkant a nagyméretű melltartója, mely két csodás, nagyméretű mell tartását hivatott szolgálni. A látvány beindította a pasikat, a meztelen pasik rá-rárántottak a farkukra, még Tami is végigsimította bugyiján keresztül punciját, ami már láthatóan teljesen átázott a nedvességtől. Na de ki lesz a szerencsés, aki kényeztetheti ezeket a dudákat, Ferinek kellett választani, és a pasik legnagyobb bánatára nem egy férfit választott, hanem egy nőt, nevezetesen a házigazdát. Na egye fene, már így is totál vagyok, szóval szépen odamentem, szemmagasságban álltam két méretes didkójával, amit ezen a melltartón keresztül elég lesz kényeztetni. De amennyire csak tudtam kezembe fogtam őket, gyömöszköltem, próbáltam izgatni. Szerencsére a méretei miatt felül könnyen hozzáfértem mással is, szóval kértem, hogy kicsit ereszkedjen lentebb, és nyelvemmel, amit elértem, kényeztettem neki. Még ezek a cickók is tudtak nőni, láthatóan megduzzadtak az élvezettől és szinte már kikívánkoztak a kosárból. Na de túl vagyunk az első részen. Ez egynek jó volt. Szépen végigmérték Jázmin egyéb részeit is, főleg a pasik. Szerencsések voltak a lány fenekével szembenállók, kis fehér alapon piros pöttyös bugyija nem sokat takart markolászni való fenekéből. Szeméremtájéki testrészét pedig csak akkor csodálhatták meg, amikor elléptem előle. Jött Jázmin, aki Feri ruháját nevezte meg. Mit ad Isten, rövidgatya. Itt is hamar lekerült a ruha, és mindenki láthatta, hogy működnek a hormonok nála is. Ez neki elég jó lesz, mert alulról került le a gatya, tehát biztosnak vélt dolog volt farkának kényeztetése, a boxeren keresztül. Jázmin pedig megnevezte a még kevésbé aktív Szandrát, hogy ugyan legyen kedves odafáradni, és okozzon kellemes percet Ferinek. Oda is baktatott szegényem, talán mindannyiunk közül ő volt a legprűdebb, még nem is volt sok pasival, de a pia szerencsére feloldotta az ő gátlását is. Szóval odalépett, letérdelt, körbe fogta Feri fenekét, majd odahúzta az arcához. Felhevült a levegő, szinte érezni lehetett a hormonok csábító illatát, Szandra odanyomta arcát, végigdörzsölte a gatyából majd kirobbanó faszon. Majd kézzel simogatta, amennyire tudta, végül pedig szájjal elkapta a jól kivehető hengerformát, és ajkaival harapdálta. Feri nehezen bírt magával, mi lesz akkor a következő foknál?! Felállt a padlóról, majd visszament Szandra a helyére. Második kör, jöhetett egy következő ruhadarab, amitől Jázminnak meg kell válnia. Gergő vizslatta a legjobban barátnője testét, és persze a többieket, hogy vajon mit fognak szólni a látványhoz. – Legyen a melltartó, fokozzuk a vágyat Jázmin puncija után. A lány fogta, kigombolta, és nagy hálájára a földre huppant a textil és előbukkant két csodás görögdinnye. Gyönyörű, telt mellek voltak, szép nagy udvarral, és meredten álló bimbói kényeztetésre vártak. Jött is a név, legyen Dénes, a másik alig aktív tag, aki nagy elánnal lépett oda a lány testéhez, Szemügyre vette Jázmin felső testét, végigcirógatta keze hegyével a lány hasát, majd átkarolva a hátát, amitől felizgult a lány. Majd kezébe vette az egyik mellét, megsimogatta, alátartott és nyelvével körbenyalta. Végül pedig eltűnt a szájában a mellbimbója, szívta, szopta, amitől Jázmin már lábujjhegyre állt, muszáj volt mozgást vinni a dologba, mert nem bírta egy álltában az ingereket. Láthatóan élvezte ezt a pasija is, mivel Gergő elkezdte húzogatni a bőrt a farkán, de szinte mindenkit feldobott a látvány, mert legyen lányról vagy fiúról szó, mindenki simogatta valami testrészét. Jó magam a cickóimat. Na de vissza a feladathoz, a másik mellet is kezelésbe vette, de nem bírt magával Dénes, mivel az egyik kezével lenyúlt Jázmin domborulatához, és végigsimította a bugyin keresztül a csaj punciját, aki beleremegett az élvezetbe. De úrrá lett élvezetén, elvette onnan Dénes kezét, majd odahajolt a füléhez és azt súgta neki:

– Majd később drágaság.

Ő pedig engedelmesen helyére fáradt. Jöhetett Jázmin a ruhadarabbal, nem volt nehéz dolga választani, csak a boxer maradt. De egyből kérte Tamarát a pódiumra, hogy az előkerül falloszt egyből kényeztetni tudja. Tamara belső combján is megjelent már a nedvesség, ami az átázott bugyin is tovahaladt, nagy lendülettel térdepelt le Feri farka elé, és nem is engedte, hogy ő vegye le azt. Szép óvatosan a fiú fenekéhez nyúlt, onnan kezdte el letolni, majd pedig szép lassan lehúzta azt a földig. Mikor felegyenesedett, bele is ütközött fejével a szerszámba, amit egyszerű volt kényeztetni, szép méretes darab, olyan 20 centi is lehetett, Tami megfogta kezével a golyóit, azt kezdte el morzsolni, nyelvével pedig a faroktőtől elindult a makk felé. Végignyalta a 20 centit, majd a tetejére érve leheletével adott puszit rá, majd a jobb keze ráragadt a farkára, ütemesen húzogatni kezdte rajta, szájával pedig bekapta a fasz tetejét, éppen csak eltűnt a szájában, de olyat szívott rajta, hogy majdnem földre küldte a pácienst attól az érzéstől, ami hatalmába kerítette ekkor. Ennyi volt a hadművelet, felállt a földről, visszament mindenki a helyére. De szép egy farok volt, mindenki megcsodálta enyhén borostás dákóját. Ezzel vége a 3. körnek, és még mindig volt egy. De már senki nem bírt magával.

Nehéz nem kitalálni, férfi következett a húzással, Dénes megragadta a maradék 3 kártya közül az egyiket, amin ez állt. Helyezkedjen el kényelmesen, majd nevezzen meg egy társat, akinek le kell vetkőztetnie magát. Nehézségként bekötött szemmel, és csak egy kézzel lehet dolgozni. Mivel csak ő, illetve Szandra maradt hátra. Így a pár hamar kialakult. Szóval kezdődjön a mulatság. Odaléptem Tamáshoz és Gergőhöz, elkértem a boxerüket, összekötöttem azokat egymással, odaléptem Szandrához, és bekötöttem vele a szemét. Dénes lefeküdt a földre, háttal volt a társnak, így végig kell majd tapogatnia őt ahhoz, hogy le tudja venni róla a ruhadarabokat. Odavezettem a csajt, és jobb kezével elkezdte keresni a pasi középső testrészét. A hátát érte el először szépen végigsimította azt, hogy érezze, merre kell elindulni. Dénesen nem voltak nagy izomkötegek, volt egy kisebb hasa is, szőr borította mellkasát, elég borostás volt az arca is. Ezt a testet tapizta végig, előbb a feje felé indult, hamar észrevette, és egyből letért a másik irányba. Mikor elérte fenekét, elkezdte lehúzni a rövidgatyát róla. Segítségül kicsit megemelte a csípőjét Dénes, hogy könnyen le tudja róla húzni, ez sikerült is. Megvolt az első ruha. Látható volt a srác farkán is, hogy milyen játékot is űztünk mi, nem tűnt túl méretesnek, de biztos annál érzékenyebb lesz a kicsike. Aztán Szandra már előröl próbálkozott lehúzni a boxert, előbb elérte a farkát, azt szépen végigsimította, többször is.

– Jajj, nem találom a boxer végét – mondta nevetve, ezzel is izgatva Dénest, és minket is jobban izzított.

De végül csak megtalálta, ugyanazzal a mozdulattal lehúzta róla, mint a gatyát. Előbukkant a farka, valóban nem volt túl méretes neki, de azért nem panaszkodhat. Jó, Gergő faszához képest kicsi. Ez is szőrös volt, na, nem vagyunk egyformák, talán a szeméremnél volt kicsit megvágva szőr. De kit érdeke, főleg ennyi pia után. Szandra még visszanyúlt.

– Nincs több ruha rajtad? – kérdezte. Persze tudta a választ, csak kekeckedett az alannyal.

Marokra fogta farkát, húzott rajta vagy kettőt. Elöntötte a melegség, de nem csak Dénest, még Szandrát is. Következhetett ő.

Helyet foglalt, rajta még 3 ruhadarab is volt. Én felvettem az én melltartómat, rátette a szeméhez, és a már megszáradt tangával odaerősítettem a tarkójához. Majd odavezettem a testhez. Hozzá is látott egyből. Persze Szandra is háttal fordult felé. De szinte egyből a fenekét fogta meg így is Dénes. Végigsimította szép kis popsiját, feltűrte a pólót, és felső teste is elénk tárult. Nem beszélve az alsó részről, szép kecses formája volt a lábának. Tűzpiros tanga borította punciját. Szandi egyből hátra vágta magát, így Dénes keze beszorult, felhúzta térdét és tárulkozott egyet combtájékon, hogy mindenki szemügyre vehesse az ő kicsi büszkeségét. Szinte alig takart valamit a szeméremdombból, a rózsaszirmok szinte kitüremkedtek a bugyi alól, épp még ne bukkantak elő. De a felizgulás jelei puncija nedvességén tükröződött, akárcsak a többieknél. Szóval Dénes húzott egy váratlant, és ha már a keze a feneke alatt volt, megfogta a bugyit, és még mielőtt csodálhattuk volna tovább az izgatóan ható alig takarom a pinát látványt, már le is rántotta róla. Meglepődött Szandra is, halk kacajjal tudata Dénessel, hogy meglepte. De nem bánta. Csodás rózsaszín puncit láthattunk, tényleg szinte már tocsogott a pinanedvtől. Szeméremajkai hatalmasra voltak duzzadva, csiklója is megerősödött, láthatóan kész volt egy hatalmas dugásra. Ezt tudatva lenyúlt a kezével, végigsimította punciját, hogy aztán középső ujját megmártsa mély járatában. Na ez sok mindenkinél betette a kaput, szinte mindenki rögtön megfogta a farkát, a csajok simogatták mellüket és pinájukat, Szandra pedig a puncitól illatozó ujját odatartotta Dénesnek, aki azt szájával bekapta és lenyalta róla a nedvet. Na, itt már elkezdődött a buli, Dénes gyorsan megfogta a pólót is, megemelte felső testét Szandra és már lent is volt a ruhadarab. Szóval ott volt melltartóban, gyorsan hasra fordult, hogy oda tudjon férni a csatthoz Dénes, végigsimította a csaj hátát, majd egy mozdulattal le is került a melltartó. Míg a földön volt, szépen összenyomódott formás cicije, majd feltérdelt, és odanyomta azokat Dénes fejéhez, aki szájával próbálta a lehető legtöbb helyen megnyalni, vagy épp a bimbót bekapva azt szopogatni. De nem hagyta sokáig ezt, felállt Szandra és visszament a helyére. Körülbelül olyan mellei voltak, mint nekem, szépen, kecsesen álltak, formás fenekéről a pasik is alig tudták levenni a szemüket. Szóval Dénes is megszabadult a fehérnemű-szemtakarótól, és a helyére állt.

– Kész vagyunk az első körrel. De figyelem, még egy feladat hátra van. Mivel nem mindenki meztelen, így muszáj nektek is megválni a ruháitoktól. Fordult oda Jázminhoz és Tamihoz.

Fiúk közül mindenki pucér volt, én és Szandra is túladtunk ruháinkon, csak rajtuk maradt még meg a bugyijuk. Ehhez szintén kártyát kellett húzni, amin ez állt: Vegyétek le a másik ruháját, erotikusan túlfűtve. Bi-hajlamok okozta probléma esetén válasszatok partnert. De itt szó sem volt gondról. Egymással szembe álltak. Tami, a kis kecses mellével, a teljesen átázott szürke bugyijával, míg Jázmin méretes dudáival és kis falatnyi tangájával. Nem kellett sokat várni, szinte minden pasi kezébe fogta farkát, hogy itt biztos jó műsor lesz. Én is kényelembe helyeztem magam egy széken és bizony pinámhoz nyúltam, míg Szandra csak simán állt és nézte, hogy mit hoznak ki a csajok ebből. Szóval egymással szembe fordultak átölelték egymást. Meztelen felső testük összetapadt, kezükkel végigsimították egymás hátát, majd szép lassan lecsúszott mindenkinek a keze a másik fenekéhez. Mintha előre megtervezett produkció lett volna, simogatták egymást, lassan már leszbishow-t láthatott a nagyközönség, azaz mi. Ekkor lehajolt Jázmin, kérte Tamit, hogy kicsit pucsítson be a fiúk felé fordulva, és lehúzta a fenekéről a bugyit. Előbukkant az a csodás látvány, felálltam én is a székből, mindannyian egy oldalra álltunk, hogy lássuk a műsort. Azok a formás farpofák, jaj, elkezdtem körkörösen izgatni a csiklómat és nagyon közel jártam ahhoz, hogy én legyek az első, aki a játék közben először átadja magát az orgazmus csodás érzésének. Ezt már Szandra sem bírta tétlenül nézni, egyszerű mozdulattal helyezte fel ujját tocsogó hüvelyébe, és ki-be mozdulatokkal tette élvezetesebbé a látványt. A fiúk pedig folyamatosan markolták a faszukat, amit megrántottak hevesebb pillanatokban. Szépen lekerült a bugyi. Jázmin kezeit ráhelyezte Tami fenekére, ezzel csökkentve a látványt, míg szájával odafordult a puncijához. Most új kérdés irányult Tami felé, a bedőlést mellőzte, helyette enyhén terpeszbe állt, ezzel utat nyitva Jázmin felé, hogy gyümölcskelyhével valamit kezdjen. Kezdett is, perceken keresztül csókokat hintett szeméremdombjára, majd hirtelen nyelvével próbálta megkeresni Tami csiklóját, hogy azt izgassa kellő fokra, aminek hatására ő sem maradt tétlen. Jázmint lefektette a hátára, fölé hajolt, még ekkor sem láthattuk Tami punciját, mert szemmel fordult felénk. Egyik kezével megfogta Jázmin fenekét, megemelte, majd a másik kezével egy mozdulattal lehámozta a bugyit róla. Ekkor felhúzta térdeit, szétnyitotta a lábait, és belecsókolt, megízlelte Tami is a társ punciját. Nekünk se kellett több, mindenki helyezkedett, mert semmit nem láttunk, két oldalon foglalt helyet 3-3 ember, és láthattuk, amint kezeivel szétnyitja szeméremajkait Jázmin, hogy Tamara könnyebben beletudja nyomni nyelvét hüvelyébe. Vagy akármit is akar. Szóval így is történt, gyönyörű telt ajkai széjjeltárulkoztak, odahajolt Tami, hatalmas nyelves csókkal kényeztette Jázmint, szinte azonnal remegés fogta át a testét, alig bírta visszatartani magát, hogy ne élvezzen el. Mi pedig láthattuk azt a csodás pinát, Gergő például hátralépett, hogy Tamit is megcsodálja, ahogy térdepelve emeli az égbe azt a feneket, szólt is a többi srácnak, így Dénes, Feri és Tamás is odalépett. Szinte mindenki meg akarta fogni azt a csodást farat, ami gyönyörűen kiemelte pináját is. Szinte magától volt szétnyílva, láthattuk kisebb mélyedését hüvelyének, láthattuk, ahogy a tocsogó pinából a combján folyik végig az a nedvesség, amit olyannyira kóstolt volna valamennyi fiú. Mindenki vágyakozott arra, hogy belerakja dorongját és kellőképpen szétkúrja, de nem csak azt a pinát, hanem minden lányét.

De közben felállta a két lányt és így szóltak:

– Folytassuk a játékot.

Szóval kellőképpen kiéhezett 8 ember várta a 2. szintű kártyák húzását. Ezek már csoportos feladatok voltak, egyszerre kellett ezeket végrehajtani. Házigazdaként húztam először, remélve, hogy végre faszt kapok a pinámba. “Alkossatok egy kört, mindenki feküdjön hanyatt és 3 percen keresztül izgassátok kezetekkel a mellettetek lévőt.” Egyszerű, párok egymás mellett nem lehetnek. Kezdtem a sort. Mellém került Dénes, majd Jázmin, Tamás, Szandra, Feri, Tami, és végül zárta a sort Gergő. Mindenki a kezét a mellette lévő nemi szervéhez helyezte. Szóval én megmarkoltam jobbomon Dénes kisebb, és balomon Gergő szép farkát. Jó lesz így, mert mindenkit két ember fog kényeztetni, tehát be kell majd osztani, ki mit csinál. Gergő egyből a puncimhoz nyúlt, Dénes pedig melleimet fogta meg. Én pedig éreztem, ahogy Gergő farkán még Tami keze landol, Dénes esetén pedig Jázminnak kellett osztozkodjak. Szóval mindenki megtalálta a helyét, mindenki keze elhelyezkedett kényeztetésre vágyó szomszédján és kezdődött a műsor. Mindenki felfelé nézett, szóval nem nagyon láttuk, hogy ki kivel mit csinál. Én még a szemem is becsuktam, hogy jobban élvezzem, ahogy két pasi is széttapizza a testemet. A többiek élvezkedéséből fakadó hangrobbanás pedig tovább izzította a vágyaimat az orgazmus beteljesedése után. Szóval csak magamat mesélem most, ahogy megosztozkodtam Dénesen Jázminnal, Gergőn meg Tamival. Én Dénes farkának tetejét fogtam meg, tenyeremet összezártam, marokra fogtam, és csak ki-be csúsztatgattam tenyeremből a makkját, láthatóan élvezte, ezt is. Teljesen spermás volt már a kicsike, könnyen mozgott a bőr a faszán, közben pedig Jázmin a golyóit markolászta, néha pedig még fenekéhez is odaért, amit simogatott, de a lyuk közelébe semmiképp nem helyezte ujjait. Eközben Gergő méretesebb dákójánál pont alulról indítottam, bal kezem ügyetlenebb, de így sem panaszkodhat szerintem, amit tőlünk kapott Tamival. Gyengéden és puhán próbáltam izgatni golyóit, herezacskóját, olykor gátját, míg Tami egyből belevágott a lecsóba, és elkezdte neki verni. Néha alábbhagyott a lendülete, olyankor csak a makkot izgatta neki, a másik keze pedig Feri farkát csapkodta. Na de mit kaptam én? Gergő a csiklómat kezdte el izgatni, körkörös mozdulatokkal, ahogy azt kell. Kenés nem nagyon kellett, mivel tocsogtam a pinalében, olykor pedig azt vettem észre, hogy végigsimítja szeméremajkaimat, összedörzsöli egy kicsit őket, ami pont annyira fájt, hogy még élveztem, majd egyszer csak az egyik ujja, majd két ujj is elveszett a hüvelyemben. Szinte görcsbe rándult az egész testem, remegtem az élvezetektől és tényleg nem kellett volna sok, hogy elélvezzek. Mindeközben annyira élvezetes volt, amit Dénes a két mellemmel művelt, hogy olykor-olykor erősebben ráhúztam a farkára, tudtára adván, hogy nagyon élvezem, amit nyújt, meg amit nyújtanak. Szerencsére jött a ring-ring, azaz lejárt a megadott idő. Mindenkinek fel kellett állnia a helyéről. Nagyon érdekes volt látni, hogy szinte mindenki bánta ezt a dolgot, mindenki folytatta volna, de miért is ne tegyük? Na mindegy, haladjunk a feladat szerint.

Magamról tudtam, hogy nekem nem kell sok, de most már szívesebben éreztem volna mást is, befogadásra várt egy, vagy akár több hímtag is, amik egyszerre kényeztetnének, hol a pinámat baszva, vagy akkor a számat gyömöszkölve, de szívesen segítek egy 3. embernek is. A 2. kártyának húzására Tamás vállalkozott: 3-as vagy 4-es csoportba kell rendeződni, lehetőleg egyenlő nemelosztásban, majd a csoporttagoknak vagy orális, vagy rendes aktusban kell a másik csoport megnevezett tagját kényeztetni, 2 percig. Előkerültek a régi kártyát, külön szedtük a nemeket.

– Kinek van kedve csoportosítani? – tettem fel a kérdést. Két lányt választottam, Jázmint és Szandrát.

Mindkettő zihált még az előző feladat élvezetitől, de gyorsan akartak cselekedni, hogy ne lankadjon élvezetük. Jázmin húzta a férfiakat, elsőnek Dénest, 1. csoport. Ennek választott Szandra női tagot, saját magát. 2. csoport első férfi tagja Gergő lett, hölgytagja pedig Jázmin. 1. csoport utolsó két tagja a férfiak oldaláról Tamás, női tagról pedig én. A fennmaradt két személy pedig a kettes csapathoz csatlakozott, Tamara és Feri. szóval szemben álltak egymással a csoporttagok, nem lehetett egymással szemben két pár. De mivel két párunk van, és mindketten egy csapatban, így egymással biztos nem tudtak pajzánkodni. Következett annak kiválasztása, hogy ki kit mivel kényeztet. Nekem Gergő jutott, kölcsönös baszással. Nagyon köszönöm, szerencse, végre megdughatnak. Ránéztem azért Jázminra, csak bennem mártja meg faszát a pasija, na de kit érdekel. Mindenkinek végig kellett nézni mindenkit, nem egyszerre történtek az események. Két perc kevés idő, de annyira fel voltam izgulva, ha elég intenzív lesz, el fogok élvezni. Gergő is örült nekem, a kérdés csak az volt, milyen pózban csináljuk. Én választhattam, így a kedvenc kutyusomat hívtam életre. Leheveredtem egy ágyra a közönség felé pucsítva. Fejemet lehajtottam, ezzel is kiemelve fenekemet, kisebb terpeszbe tettem a lábam, hogy jól hozzáférjen a faszával a bejárathoz. Csengetni nem kell, az ajtó nyitva, welcome-drinkkel bekenve, kezdődjön. Mögém térdepelt Gergő, erősen megmarkolta a fenekem, kicsit széjjelhúzta ánuszom, így picit nyitottabbá vált a pinám is. Nem volt kérdés, hogy nehéz lesz-e bejutnia. Pillanatra hátranéztem, szinte minden pasi fogta a faszát. Sőt, Szandra annyira beleélte magát, hogy mindkét férfi csapattag falloszát kezébe vette és verte nekik, jázmin és Tami pedig összeölelkezve várták, hogy mi fog most történni. Odahelyezte a hüvelyemhez péniszét, lehúzta róla a bőrt, kicsit megmártotta a puncilémben, és lassan betolta. Kicsit ráhúztam pinámmal, szűkebbre fogtam a keresztmetszetet, hogy jobban érezzem faszának vastagságát, először csak a makkot tüntette el a pinámban, ki-be húzta, körülbelül fél percig, majd kezével átfogta előről a mellkasom, megmarkolta két vágyakozó mellemet, és szép lassan tövig nyomta, azt hittem sosem ér végig, olyannak tűnt, mintha méteres horgot akasztanának be nekem. Először csak finoman, lassan tologatta ki be, majd fél perc után (jaj, már eltelt 1 perc) egyre ütemesebben kezdte el baszni a pinám. Remegett a testem, éreztem, hogy közel vagyok, fel is nyúltam a pinámhoz, hogy közben izgassam a csiklómat, ezzel is közelebb jussak a csúcshoz, éreztem, ahogy Gergő farka is lüktet a pinámban. Tocsogtam a nedvességtől, cuppogó hangok fokozták az izgalmakat, ahogy dugott a drága, de lelassított, szándékosan, kezével megfogta csiklómat izgató ujjaimat, megállított, és 3-4 utolsó, lassú döféssel fejezte be a két perces feladatot. Én meg ott feküdtem, mint egy kiéhezett szuka, aki nem akarja abbahagyni. Gergő kihúzta belőlem lüktető faszát, neki sem igen kellett sok, felállt mellőlem, és is feltápászkodtam, leültem oldalra, csiklómhoz tettem ujjam, és vártam a nézési élvezeteket.

A nejem ismeretlen oldala

Sziasztok, egy történetet szeretnék Nektek elmesélni, ami teljes egészében megtörtén eseményeket foglal magába. Feleségem és én már közel 10 éve ismerjük egymást és 4 éve házasodtunk össze. Van egy 2 éves kisfiúnk – nagyon szeretjük egymást.
Tavaly leutaztunk egy hétvégére a Balatonra, hogy kipihenjük magunkat, szigorúan a gyerek nélkül. Próbáltuk a 3 napos pihenőt teljes egészében kiélvezni. A szokásos nyaralási időtöltések után, este beültünk egy kis kocsma teraszára. Iszogattunk egy kicsit, jól telt az este, mire egyszer csak megjelent Évi (feleségem) volt főnöke. Ő nagyon megörült neki, mert még mikor nála dolgozott nagyon jó viszonyban voltak. Meginvitáltuk Őt egy kis beszélgetésre, baráti iszogatásra. Késő este a másnapi program megbeszélése után elbúcsúztunk, majd visszamentünk a hotelbe, ahol egy hatalmasat szeretkeztem a feleségemmel. Én nagyon szerettem volna, ha Ernővel, a főnőkével össze tudnék hozni egy hármas dugást. Sex közbe próbáltam is ráutalni a feleségemnél, annyira fel volt Ő is izgulva, hogy egyáltalán nem utasított el engem, pedig ebbe soha nem ment bele korábban. A másnapi napot szinte végig Ernővel töltöttük – más esetben iszonyatosan féltékeny lettem volna – látva a nejemet egy másik pasival vihogni egész nap. Vacsi után megint csak a kocsma terasza mellett döntöttünk és ott iszogattunk – később szólt Ernő:
– Mi lenne, ha nálam folytatnánk a beszélgetést? – Barátai úgysincsenek otthon. Évi pedig már túl sokat ivott ahhoz, hogy nemet tudjon mondani. Elindultunk hát a ház felé, közbe jókat röhögtünk, viccelődtünk néhány pajzán viccen. Ernő egy sokkal szebb szálláson lakott. Bementünk és leülve folytattuk a beszélgetést és italozást. Megmondom őszintén, én már nagyon fel voltam izgulva már csak a tudattól is, hogy most meg fogják kúrni a feleségemet. Ernő felállt és kiment valamiért a kocsijához – közbe elkezdtem Évával csókolózni, szenvedélyesen hosszan, kezem közben fejét, nyakát simogatta.
– Ne zavartassátok magatokat – szólalt meg hirtelen Ernő az ajtóból.
Évi megigazította ruháját és kócos haját, majd szégyenkezve bocsánatot kért.
– Igazán nincs miért bocsánatot kérned – mondta Ernő – a férjed helyébe én sem tudnám türtőztetni magamat. – Nagyon szexi vagy!
– Köszönöm!
Ernő leült mellénk és folytattuk volna a beszélgetést, ha nem lettünk volna mindhárman nagyon beindulva. Mikor Évi mélyen Ernő szemébe nézett, odahajoltam az arcához, fejét visszafordítva mindjárt szájon csókoltam Őt. Szisszeni se tudott, olyan vadul csináltam. Kezemmel persze közbe újra a nyakát, vállát simogattam. Mikor nem éreztem ellenkezést Éva részéről, kicsit felbátorodtam és merészebb helyekre tévedt a kezem. Letoltam válláról ruhájának pántját és mellét kezdtem simogatni, gyúrogatni melltartón keresztül. A torkomban dobogott a szívem, amikor felnéztem és láttam Ernő kiéhezett tekintetét. Éva kezét a ölemre tette és így kezdett el simogatni engem nadrágon keresztül. Érezhette, ahogyan feszül a férfiasságom. Járatta a kis kecses kezét. Féltem, amikor Ő is felnézett, hátra fordult, odahajolt Ernőhöz és egy hihetetlenül odaadó csókot adott a férfi szájára.
Ekkor Ernő megfogta feleségem kezét és odahúzta magához. Csak néztem Őt, ahogyan engedelmeskedik a főnökének, rátette a kezét a nadrágjára és úgy simogatta Őt is, engem is. Még sosem láttam feleségemet ennyire felizgult állapotban.
Mikor a bugyijára tettem a kezem, éreztem mennyire kívánja már a szexet, csupa nedv volt. Nem bírtam ellenállni, letérdeltem elé, ruháját feltoltam a derekáig, bugyiját levettem és belefúrtam arcomat a combjai közé. Egyik kezét a fejemre tette, így irányított engem. Néha fel-felpillantva láttam, ahogyan Ernő farka már lucskosan ki-be jár feleségem szájában. Évi teljesen kifordult magából, még sose láttam ilyennek.
– Dugd beee, kéérlek – szinte nyöszörgött.
Már hevesen dugtam közben a nejemet, aki csak hümmögni tudott, amíg egy hatalmasat nem élvezett. Ernő hagyta kiélvezni a feleségemet, én pedig a csúcsra érve teleélveztem a szűk kis pináját. Utána felálltam és kimentem a fürdőbe lehűteni magamat. Az orgazmus után mindig kitisztul a fejem, most is ez történt, rájöttem mit is tettem. Összeszedtem magamat és visszamentem a szobába. Meglepődve láttam nincs ott senki, csak Éva meggyűrt ruhája melltartója, bugyija hever szanaszét. A hangok után mentem, beléptem a hálószobába és láttam Évát, a feleségemet egy másik vadidegen férfin lovagol és kéjesen nyöszörögve vonaglik rajta. Én leültem a szoba sarkában lévő fotelbe és onnan nézetem Őket.
Nagyon felizgultam újra a látványtól, így elkezdem magamat simogatni. Őrületes tempóba kefélte Ernő a feleségemet, aki láthatóan már annyira részeg volt, hogy alig bírta magát tartani a férfin. Ernő, aki látta ezt, hátranyúlt a fenekéhez és benyálazott ujjával elkezdte izgatni Éva ánuszát. Évi bár korábban sose engedte a fenekét megdugni, most láthatóan nagyon élvezte ezt a fajta izgatást. Láthatóan nagyon ügyesen csinálta Ernő, mert egyszercsak még sose halott sikolyok törtek ki Édesem szájából. Elernyedve borult a férfi mellkasára. Pár perc pihegés után kinyitotta szemét és egymás szemébe néztünk.
– Uhhh, ez nagyon jó volt – monda. – Köszönöm.
Ernő nem sokat várva, újra feleségem fenekét izgatta, próbálta megujjazni. Fiókjából kivett egy tubust és egy nagy adag síkosítót kent a kezére és a feleségem fenekére. Éva felszisszent, amikor néha beljebb dugta Ernő az ujját. De láthatóan nagyon élvezte. Majd elkezdtek csókolózni, heves volt borzasztóan szenvedélyes, nagyon erotikus volt a látvány. Évi újra felült és próbálta magába igazítani a faszt. Az enyémnél nem volt hosszabb, de láthatóan sokkal vastagabb volt. Biztosan új élmény volt a Drágámnak.
– Gyere Édes! – nyöszörgött. Ha lehet még jobban elvesztette a fejét és még durvább stílusa lett, persze Ernő legnagyobb örömére.
– Gyere, dugj szét! Akarom a farkad. – Erre megfogta Ernő kezét, magához emelte és két ujját bevette a szájába, mintha szopná őket.
– Szeretsz szopni, ugye? – kérdezte tőle Ernő.
– „Ahhamm” – válaszolta bólogatva.
– Akkor gyere Kicsim! – Erre Éva feltérdelt Ernő felett és a szájába vette a faszát. Iszonyatos profi módon szopni kezdte Őt. Nagyon ügyesen, eleinte csak a nyelve hegyével járta körbe a makkot, majd szinte az egészet a torkára engedve benyelte. Profi módon csinálta, mintha most lépett volna ki egy pornófilmből, úgy csinálta, mint egy igazi KURVA! Annyira izgatott volt közben, hogy néha-néha kicsúszott a kezéből a méretes szerszám. Majd Ernő megfogta a feleségem fejét, a hajába túrt és kicsit durvábban így kezdte el őt irányítani, szinte megbaszta a száját!
Ezt már én se bírtam, láttam hogyan veri a feleségem Ernő farkát azzal a kezével, amin a jegygyűrűnk volt. Odaálltam mögé és egyből betoltam a farkamat az addigra már teljesen kitágult barlangba.
– Szopjad Te kis Ribanc – utasítottam már én is Őt. – Szopjad!
Ernő csak pihegett.
– Csináld Bébi, ez azzz, uhhh.- Erre Éva hátrafordult, rám nézett. Teljesen el volt torzulva az arca a kéjtől. De láttam mennyire élvezi, mennyire kívánja ezt az érzést, amit csak két fasz adhat meg neki, akik egyszerre dugják Őt. Nem is bírtam sokáig, pár lökés után másodjára élveztem feleségem picsájába. Ernő szinte hihetetlen módon, még mindig nem élvezett el. Én ernyedten kihúztam a farkam a pinából és leültem az ágy szélére. Feleségem szinte öntudatlanul zuhant az ágyra, Ernő kiment a konyhába, addig hagytam Évát pihenni.
Pár perc múlva Ernő még mindig az álló farkával jött vissza és Éva mögé térdelt. Rám nézett, szinte engedélyt kérve, bólintottam, úgyis tudtam mit akar. Elkezdte az ujjával izgatni a puncit, kezére valami síkosított öntött, majd a fenekét kezdte nyalni, simogatni. Felhúzta Éva csípőjét, aki szinte erőtlenül tűrte az egészet. Nagyon féltem tőle, mert Évát még soha senki nem kúrta seggbe, féltem hogyan fogja majd viselni. Bár Ernő nagyon lassan kezdte bedugni a farkát a seggébe, állatias sikolyokat fojtott a párnába Éva. Kis idő múlva a sikolyokat a kéjes nyögések váltották fel. Kedvesem kezén megtámaszkodva négykézlábra emelkedett és láthatóan kezdte élvezni az anális sexet. Nem tudom leírni azokat az érzéseket, amiket akkor éreztem. Nem tudom, hogy van-e még férfi a földön, akit ennyire izgat, ha dugják a feleségét, mint engem. Éva felnyögött, amikor Ernő kezét a csiklójára tette és elkezdte Őt izgatni.
– UUhhh. SSszzzz, hhmmmm. Ez az, csináld, még! Kérlek, ne hagyd abba! Basszál, kúrjál szét engem! IIgeeen! – És őrületes tempóba tolta magát rá a farokra.
Ernő se bírta. Kezét Kedvesem csípőjébe vájta és iszonyatos tempóban telespriccelte a picsáját. Hörögve élveztek mindketten. Félájultan rogytak mindketten az ágyra. Így aludtunk el.
Reggel felkeltem és halottam a zuhanyból hallatszódó vízcsobogást. Felkeltem, kimentem a fürdőbe. Láttam Őket ketten – ahogyan Ernő háttal a kádnak támaszkodva szopatja a nejemet. Ahogy megláttam Őket, egyből megmerevedett a férfiasságom és odaléptem hozzájuk. Beleborzongtam, ahogyan láttam a feleségemet, aki pornószínészeket megszégyenítve szopta főnöke farkát. Mint az igazi kurvák, kezével verte a faszt, közbe kinyújtott nyelvével várta, hogy a férfi teleélvezze az arcát, amit nekem korábban sose engedett meg. Éva felnézett és ránk mosolygott:
– Gyertek Fiúk! Élvezzetek rám! Akarom!
Ernő élvezett el elsőnek, szinte mindenhova jutott a forró geciből: feleségem hajára, arcára, ahonnan a melleire csurgott. Beleremegtem a látványba, mindig is erről ábrándoztam, hogy lássam Őt egy másik férfivel, azt hiszem, beteljesült!
Még soha nem érzett görcsök közben összerándultak a heréim és én is teleélveztem Éva arcát, csupa geci lett a feje. Így szopogatta teljesen tisztára a farkunkat. Majd fellált, bemászott a tus alá és lezuhanyozott.
Aznap szinte nem beszéltünk róla semmit, de mikor hazaértünk a nyaralásból, egy maratoni beszélgetésbe kezdtünk. Sok minden újat megtudtam a feleségemről és a vágyairól. Azóta még jobb barátja lett a főnőkének!