Egy kurvát hoztál a házhoz fiam!

Egy kurvát hoztál a házhoz, fiam – mondta Anyám, amikor a bátyám megnősült. Vajon miből gondolta? Női megérzés? Vagy csak az anyai féltékenység mondatta vele ezeket a kemény szavakat? Ha azonban nem a bátyám, akkor én vettem volna el feleségül, mert nekem is nagyon tetszett, sőt, én ismertem meg előbb, de aztán a bátyám lecsapta a kezemről, még mielőtt közelebb kerülhettünk volna egymáshoz. Különben is rajta volt a sor a nősülésben, én mint jóval fiatalabb, ráértem még feladni a szabadságomat.Addigi életem ellen nem volt semmi kifogásom. A bátyám mellett dolgoztam, aki jó kőműves hírében állt, s szinte állandóan volt munkánk. Persze, nem a mi falunkban, hanem hol itt, hol ott. Volt rá példa, hogy a harmadik megyébe is elmentünk a munka után s ha úgy hozta a szükség, valóságos munkabrigáddá alakultunk: volt köztünk kőműves, ács, bádogos, villanyszerelő, vízvezetékszerelő, szobafestő – egy szóval mindenféle mesterember, ami egy ház tatarozásához vagy akár felépítéséhez szükséges. A nagy munkákat szerettük legjobban, amelyek hetekig, esetleg tovább is eltartottak. Ilyenkor építettünk magunknak egy barakkot s abban laktunk. Volt hogy egy-egy csaj is csatlakozott a brigádhoz, aki főzött meg mosott ránk – nappal – , éjjel meg egyéb szükségleteinket elégítette ki. Egy alkalommal a helyi kocsmában csíptünk fel egy picsát, akivel zárás után jól elszórakoztunk. Miután levetkőztettük és bekötöttük a szemét, neki azt kellett kitalálnia, hogy éppen ki keféli. Ha nem találta el, akkor büntetésként kapott egy seggbedugást. Öten voltunk férfiak, elképzelhető, hogy mi maradt abból a picsából, mire mindannyian kidőltünk: csupa lucsok lett a sok gecitől. Ezt a mókát aztán más alkalommal is megismételtük. Akadt olyan csaj is, aki csak pénzért volt hajlandó közénk jönni, pedig nem is volt valami különös. Azonban arra jó volt, hogy könnyítsünk magunkon, meg hát azután hetekig volt miről mesélni.Egy nap, amikor B. városban dolgoztunk, az állványzaton állva megpillantottam az utcán egy nagyon szemre való kislányt, akit amikor másnap is elment a ház előtt, megmutattam a bátyámnak. Neki annyira megtetszett, hogy azt mondta: Vagy ez lesz a feleségem, vagy senki! Hát ő lett. Pedig akkor még alig múlt tizenhat éves. Esztinek hívták.

Az ifjú pár a mellettünk levő házat kapta el, amelyben azelőtt öregapámék laktak, de üresen állt, mert lakói akkor már nem éltek. A kertkapun jártunk át egymáshoz.A bátyáméknak még abban az évben megszületett a gyereke, egy aranyos kisfiú, akinek a felnevelésében sokat segített anyám, noha nem igen kedvelte a menyét. Össze is szólakoztak gyakran, de aztán az unokának köszönhetően valahogy ki is békültek.Hanem a télen én is összevesztem a bátyámmal, aminek az lett a vége, hogy tavasszal már nem vitt magával dolgozni. Ez csak azért nem volt baj, mert Anyám testvére – a nagybátyám – lerokkant, s jól jött neki a segítség a mezei munkáknál, ugyanis a mi földünket is ő művelte, amióta Apánk meghalt.A bátyám gyereke, a kis Palkó már négy éves volt és többet tartózkodott nálunk, mint az anyjánál, mert a mi udvarunkban jobbat lehetett játszani, meg az öreganyja mindenféle csemegével – dióval, szaloncukorral, pogácsával, aszalt szilvával stb. – kínálta meg, amikor átjött. Az anyja meg úgy élt, mint egy dáma, hiszen alig akadt dolga. Reggel későn bújt ki az ágyból, a baromfit megetette, főzött valami ebédet s délután megint lepihent. Igaz, nagyon tisztán tartotta a lakást, meg kézimunkázni is szeretett, de a legtöbb időt a tévé előtt töltötte. Sokszor hajnalig nézte a különböző filmsorozatokat. Így aztán nem csoda, hogy reggel nehezére esett fölkelni. Anyám emiatt nagyon haragudott rá. Meg hogy minek jár annyit a fodrászhoz, amikor nincsen idehaza az ura? Meg minek festi a körmeit mint valami pesti dáma?Eszti valóban sokat adott a külsejére, senki se volt nálánál csinosabb. Nem is szerették a falubéli asszonyok, nem fogadták be maguk közé. Nyilván féltették tőle a férjeiket.Mert asszonyként még szebb volt, mint lánykorában. Én majd megvadultam érte, de a bátyám iránti tiszteletből igyekeztem türtőztetni magamat. Igaz, egyszer elkezdtem csöcsörészni, de úgy pofon vágott, hogy egyszeribe kijózanodtam és attól kezdve csak gondolatban dugtam meg, miközben a farkamat morzsolgattam, amíg az el nem sült.Egyik nap átmentem hozzá, mert tudtam, hogy a Szabó Jóska, a villanyszerelő van nála, akit azért hívott, hogy a padláson bevezesse a villanyt. A kertkapun át mentem be és egyenesen a padlás felé tartottam, amelynek nyitva találtam az ajtaját. Megindultam a létrán fölfelé, de félúton megtorpantam, mert föntről gyanús hangokat hallottam. Óvatosan lépkedtem tovább. Amikor felértem, volt ám mit látnom: a kivilágított padláson az én kedves sógornőm nagyban kefélt a Jóskával! A Jóska háttal állt nekem, az Eszti pedig egy zsákon dülleszkedett jól szétterpesztett lábakkal. Azt se tudtam hirtelen, hogy mit csináljak: tovább menjek-e vagy megálljak. Megálltam. Annyira bele voltak feledkezve a nagy munkába, hogy engem észre se vettek. Én meg csak álltam ott s arra gondoltam: igaza van Anyámnak, ez az Eszti tényleg egy kurva. Még egy darabig néztem őket s amikor úgy tűnt, hogy Eszti észrevett, gyorsan lesiettem a létrán. Veszettül dühös voltam, mert nagyon bántott, hogy a drágalátos sógornőm velem szemben megjátssza a hű feleséget, mással meg nagyokat kefél. Na, gyere csak le a padlásról!A konyhában vártam meg, ahova egyedül lépett be. Lekevertem neki két hatalmas pofont s még hozzátettem:- A többit majd az uradtól fogod megkapni.Eszti persze ríva fakadt s könnyek között mondta:- Félre érted a helyzetet, engedd meg, hogy megmagyarázzam…- Mi van ezen magyarázni való? A saját két szememmel láttam, ahogy odaadtad magad annak a senkiházi Jóskának. Nekem meg megjátszod a szendét…- Engedd meg, hogy elmagyarázzam…

– Talán meg akart erőszakolni, vagy csak természetben akartad kifizetni, amiért bevezette a padlásra a villanyt?- Sokkal komolyabb oka van annak, engedd már meg, hogy megmagyarázzam.- Na, halljam, milyen mesét találsz ki? – szóltam, s leültem az egyik székre.Eszti megtörölgette a könnyes arcát s elkezdett beszélni:- A Jóskával muszáj volt lefeküdnöm, mert azt mondta, hogy különben beárul az uramnál.- Nocsak! Oszt mit tud az a Jóska rólad, amit az uradnak nem szabad megtudnia?- Most már neked is elmondom, hogy jobban megértsd a helyzetet. A Jóska megtudta, hogy jár hozzám a lánykori szerelmem.- Az anyád Istenit! Hát olyan is van?- Van, illetve volt, de a multkorjában felkeresett és egyre győzködött, hogy hagyjak itt mindent, oszt menjek el vele, mert az asszonya elhagyta s ő még mindig nagyon szeret.- És a Jóska együtt látott benneteket?- Igen, amikor a Gézát kikisértem a kapun. És tegnap azt mondta, hogy vagy lefekszek vele, vagy pedig beárul az uramnak.- A Jóska?- Igen, a Jóska.- És ha én beárullak, akkor mit gondolsz, mi fog történni?- Nagyon kérlek, ne tedd.- És mit kapok, ha hallgatok.. ?- Azt, amit már máskor is szerettél volna.- Eszti, te egy igazi kurva vagy – csak ne lennék érted annyira oda…- Hát akkor.. ?- Hát akkor mától kezdve az én szeretőm leszel és én hallgatni fogok, mint a sír.Aznap éjjel a lelkiismeretem nem hagyott aludni. Egész idő alatt azon járt az eszem, hogy biztosan jó-e amit csinálni akarok. Végül is úgy döntöttem, hogy kihasználom a kínálkozó alkalmat. Eszti ugyan egy büdös ringyó, de én napról napra mind jobban kívánom, a bátyám meg megérdemli, hogy elcsábítsam a feleségét, mert nem tudom neki megbocsájtani, hogy a télen, amikor összeszólakoztunk, meg is ütött. Különben meg nagyon fogunk vigyázni, hogy ki ne tudódjon a dolog. A kertkapunak köszönhetően senki sem fogja látni, hogy én mikor és hova járok.Már másnap megtörtént az első randevú. Eszti a gyereket korán lefektette, s én azt hazudva Anyámnak, hogy a kocsmába megyek, átsurrantam a kertkapun.Eszti húsos, gömbölyű testén csak úgy feszült a ruha, mellbimbói majd kiszúrták a blúzt. Ahogy megpillantottam, az én farkam nyomban vigyázzállásba merevedett. De azért türtőztettem magam, hiszen tudom, mi az illem. Eszti kolbásszal meg borral kínált, amit el is fogadtam. Megdicsértem az ételt meg az italt, meg azt is, aki adta, mondván, hogy most még szebb, mint lánykorában, pedig már akkor is nagyon tetszett, s ha nincs a bátyám, akkor én kérem meg a kezét.- Igazán? – kérdezte megdöbbenve és forró tenyerét a tenyerembe tette.Én azt se tudtam, merre nézzek. A szemébe, azokba a csalfa szemekbe nem mertem nézni, inkább a blúzból félig kilátszó melleit bámultam.- Tetszenek? – kérdezte.- Nagyon. Megfoghatom őket?- Persze. Ma éjjel a tied vagyok, azt csinálhatsz velem, amit akarsz.Én mellé ültem, fél karommal átöleltem és elkezdtem csókolgatni, miközben a melleit simogattam. Először a ruhán keresztül tapogattam végig kemény testét,
majd
anélkül. De akkor már az ágyon voltunk. A nagy lámpát eloltottuk s a kis lámpa fényénél folytattuk a szeretkezést. Először az arcát csókoltam meg minden irányban, majd áttértem a nyakára s onnan a gömbölyű almáira. Hol az egyik, hol meg a másik mellbimbót vettem szájba. Úgy szoptam őket, mint ahogy a kisbabák szokták. Eszti pedig mind gyorsabban szuszogott és elkezdett ficánkolni a testével. Istenem, de szép barna is volt a bőre! Anyám ráfogta, hogy cigány, pedig nem az volt, illetve csak az egyik öreganyja volt cigány, állítólag. Amikor észrevettem, hogy kezd nyugtalankodni, egyik kezemmel gyorsan a lába közé nyúltam, hogy megtudjam, mi ott a helyzet. Dús szőrzet közt találtam magam. A puncikáját ugyanolyan szénfekete haj takarta, mint amilyen a fején volt – csak göndörebb. Egy darabig simogattam a fekete macskát majd mutatóujjammal kikerestem a bejáratot, amely már erősen kezdett levedzeni. Bedugtam a középső ujjamat is és finoman tágítgatni kezdtem a cica száját. Eszti lefogta a kezemet s azt lihegte:- Hagyd most azt és gyere!Ekkor már csak a gatya volt rajtam. Gyorsan lerántottam magamról s az előugró furkómat marokra fogva Esztit olyan pozícióba helyeztem, hogy minél jobban hozzáférhessek. A makkomat a cicus szájába igazítottam s a húsos ülepet megemelve szép óvatosan megindultam befelé. Lassan haladtam és csak akkor álltam meg, amikor úgy éreztem, hogy nincs tovább. Ekkor megpihentem egy kicsit, megvártam, hogy a két testrész – mármint Eszti micsodája, meg az én micsodám – megbarátkozzon egymással, s elindultam hátrafelé. A továbbiakban mind gyorsabban taszigáltam a dákómat ki-be, ki-be, amíg csak Eszti el nem kezdett sikoltozni.- Csendesebben, te szerencsétlen! Felébreszted a gyereket.Én ugyan beszélhettem neki, tán meg se hallotta, amit mondtam, hanem egyre sikongott, mígnem a végén hörgésre váltott s heves rángatózásából világosan láttam, hogy elélvezett.Abbahagytam a döfködést és finoman Esztire ereszkedtem. Ő elaléltan feküdt alattam, én pedig alig érezhető csókokkal halmoztam el lezárt szemhéjait.Miután egy kissé megpihentem, a térdemre meg a könyökömre támaszkodva ismét akcióba léptem. Tehettem, mert az én kardom még mindig a Eszti hüvelyében volt és keményen tartotta magát. Alig észrevehetően mozdultam meg, mert attól tartottam, hogy hátha nem is esik jól neki, hogy tovább birizgálom. De aggodalomra nem volt semmi ok, mert éreztem, hogy Eszti teste örömmel fogadja amit csinálok. Bármennyire is szerettem volna még halogatni a dolgot, a forró pinus érzése megtette a hatását, s nekem csak a legutolsó pillanatban sikerült kirántanom izzó farkamat, amely nyomban elkezdett spriccelni. Még Eszti arcára, meg hajára is jutott a fehér spriccből. Szerettem volna mindjárt tisztára törölni, de éppen nem volt nálam zsebkendő. Akkor fogtam s a nyelvemmel nyalogattam végig azokat a helyeket, ahova jutott geci. Ez a hirtelen támadt ötlet meglephette Esztit, mert vidáman kacarászott, miközben nyelvemmel a testét végigpásztáztam.- Nem vagy normális – mondta nevetve.- Nem, mert te teljesen elvetted az eszemet. Te, te édes kis kurva!- Ne mondd azt, hogy kurva vagyok.- Miért? Talán nem vagy az?- Nem. Csak szeretem a férfiakat. Bűn az?- Dehogy bűn, főleg nem, ha az a férfi én vagyok. Igaz, te nem egy, hanem több férfit említettél. De hát lehet egyszerre több férfit is szeretni?- Ha szeretni nem is, de megkívánni igen. Én éppen ilyen természetű vagyok. Tisztában vagyok vele, hogy bolondulnak értem a férfiak, miért fosszam hát meg őket attól, ami nekem is jól esik.- Ezek szerint a faluban másoknak is odaadtad magad?- I-igen.- Te jóságos ég! És kiknek?- Azt azért talán mégis jobb, ha nem tudod.- Kezdek félni tőled.- Sose félj, egyáltalán nem vagyok veszélyes. Tudod, korán kezdtem és jók voltak az első tanáraim.- A tanáraid?- Mármint a szextanáraim. Az első komolyabb fiúm egy egyetemista volt, én akkor jártam hetedikbe. Nagyon jóképű pasi volt, a barátnőim majd megőrültek az irigységtől. Ő szerettette meg velem a szexet. A szüzességemet is ő vette el. De olyan ügyesen csinálta, hogy egyáltalán nem fájt, hanem már első alkalommal sikerült elélveznem. Alaposan előkészítette a puncimat, meg az egész testemet, s én alig vártam, hogy belém hatoljon. Ő azonban csak az utolsó pillanatban vette elő a szerszámát és nagyon óvatosan, szinte alig észrevehetően szakította át a szűzhártyát. És még azután sem kezdett el heveskedni, hanem állandóan az én reakciómat figyelve folytatta a műveletet, minek következtében én hamarabb feljutottam a csúcsra, mint ő. Feledhetetlen élmény volt, életem végéig hálás leszek neki érte! Több mint egy évig jártunk együtt. Ez alatt az idő alatt a világ összes pozícióját kipróbáltuk s addig gyakoroltuk, amíg ötösre nem ment. Mindegyik leckét kitűnőre megtanultam.- Ezek szerint belőled nem hiányzott a szorgalom, na, meg a tehetség.- Nem. Csak az iskolai tanulást hanyagoltam el. Nem is vettek fel semelyik középiskolába.- És miért szakadt meg ez a kapcsolat?- A nagy szerelem miatt a fiúm meg az egyetemet hanyagolta el, évet veszített és a szülei haza parancsolták. Zokogva váltunk el egymástól, de azt is éreztük, hogy ez a nagy izzás már úgysem tarthatott volna sokáig. Egyszerűen mind a ketten kiégtünk és újabb kapcsolatra vágytunk.- Te pedig egy újabb faszra.- Úgy is mondhatjuk. De nem kellett sokáig várni, legalábbis nekem nem, mert rövidesen felbukkant Géza.- Aki a múltkor eljött utánad?- Igen. Nagyon belém volt esve, na meg én is őbelé. Csakhogy ő akkor már nős volt, én meg még mindig kiskorú. De ő is nagyon jó volt az ágyban. Ő szoktatott rá a faszszopásra. Jókora szerszámával meg a szőrös tojásaival akár egy óráig is elszórakoztam, miközben ő nem ritkán egymás után kétszer is elélvezett. Aztán pedig következett a lovaglás. Remek paripáján addig lovagoltam, amíg én is el nem jutottam a csúcsig.- És akkor megjelent a bátyám.- Igen. Anyám nagyon megörült, amikor megkérték a kezemet, mert ezzel vége lett a nős emberrel való kapcsolatomnak, de mégsem maradtam férfi nélkül.- A többit már tudom…- Csak részben. Mert például nem tudod, hogy a bátyád engem terhesen vett el.- Akkor a Palika igazi apja az a bizonyos Géza.- Igen.- Hát ezt még csak nem is sejtettem.- Szerencsére a bátyád se. És jó lenne, ha eztán se tudná meg. Amikor pedig hetekre egyedül hagyott a gyerekkel meg anyáddal, én mind boldogtalanabbnak éreztem magam. Hiányzott egy férfi ölelése.- Az enyém nem tetszett? Pedig felkínáltam. Miért utasítottál vissza?- Anyósom mindjárt észrevette volna. Így meg azt látta, hogy még téged se engedlek a közelembe.- Csak a fél falut, mi?- A fél falut éppen nem, csak néhányat azok közül, akiket megkívántam.- Akkor most kívánj meg engem is, mert én téged nagyon megkívántalak.Hanyatt vetettem magam, Esztit meg magamra rántottam, de úgy, hogy a puncija a számhoz érjen, az ő szájába pedig az én farkam kerülhessen. Nem kellett neki magyaráznom, hogy mit csináljon: úgy megdolgozta a szerszámomat, hogy az majd felrobbant. Én ezalatt az ő micsodáját meg a segge lyukát vettem kezelésbe, hogy csak úgy tocsogtak a sok nyáltól. A következő percben már mélyen benne jártam a pucijában s jó tempósan agyusztáltam a valagát. A háta mögött a bal oldalamra feküdtem, mert ebben a kényelmes pózban akár egy óra alatt se lehet elfáradni. Csakhogy Eszti se akkor kefélt életében először, s tudta, hogy mi módon kell egy fasszal bánni. Összeszorította a combjait s én úgy éreztem, mintha egy szűz lánnyal kefélnék. A puncija satujában az én büszkeségem egy-kettő elsült, alig bírtam a végső pillanatban kirántani. Eszti is közel járt a véghez, mert ahogy én kijöttem belőle, ő hevesen elkezdte dörzsölni a lába közét s a korábbihoz hasonló sikongások kíséretében hosszan elélvezett.Másnap este egy szál piros rózsával a kezemben mentem át a kertkapun. Ezúttal nem vesztegettük a drága időt, hanem ledobálva magunkról a gúnyát, mindjárt egymásnak estünk. Az én farkamnak nem volt szüksége semmiféle előkészületekre, Eszti pinusa is percek alatt benedvesedett s máris a tárgyra térhettünk. Ő négykézlábra ereszkedett az ágyon, én pedig mögötte állva vettem birtokba mohó picsáját. Amikor érezte, hogy lassulok, mert már kifáradtam, ő vette át az irányítást és izmos farát előre-hátra mozgatva sikálta a lőcsömet. A csípőjét megragadva magasabb sebességi fokozatra váltottam, ő pedig elkezdte simogatni a csiklóját és a mind gyorsabb lihegéséből meg a mind hangossabbá váló jajgatásából percre pontosan meg tudtam jósolni, hogy mikor fog elélvezni. Úgy intéztem, hogy én se menjek el hamarabb, ami sikerült is. Kimerülten rogytunk egymás mellé.- Fantasztikus nő vagy, te, Eszti – súgtam a fülébe, s ezt így is gondoltam.Miután új erőre kaptunk, Esztit én megint négykézlábra állítottam.- Nincs valami újabb ötleted? – kérdezte.- Várd ki a végét – válaszoltam, s azzal elkezdtem a popsiját simogatni.
Micsoda
fenék!

A feketén ragyogó szőrszálak közül elősejlik a ráncos segglyuk, lejjebb a dús bozót közül pedig kikandikál a gyűrött szájú kéjluk. Néhány másodpercig gyönyörködtem bennük, majd mindkettőt elkezdtem nyaldosni. A szőrszálakat félre tereltem s figyelmemet mind jobban a segge lyukára irányítottam. Biztos voltam benne, hogy ez az út is már jól ki van taposva, de azért alaposan előkészítettem. Két középső ujjamat könnyedén befogadta, tehát semmiféle akadálytól nem kellett tartani. A biztonság kedvéért azért Esztivel alaposan benyálaztattam a pöcsömet, de ő nemcsak nyálazta, hanem ugyanakkor babusgatta, verdeste, szopogatta, szívogatta is szegényt, s már-már attól tartottam, hogy a szájában fog elsülni. Elvettem tőle s az előre kiszemelt nyílásnak szegeztem. Simán bele csusszant. A következő pillanatban a gyűrűs izmok már össze is szorították a betolakodót. Csuda jól esett ez a barátságos fogadtatás! Én pedig szép lassan elkezdtem a szánkázást. Sokáig döfködtem, de Eszti csak halkan nyögdicsélt a döfések ritmusában. Akkor jobb kézzel előlről alányúltam és elkezdtem a punciját simogatni. Ez jó ötletnek bizonyult, mert a nyögések jajgatássá, majd sikítozássá váltak s egyszer csak az én partnernőm megmerevedett s egész testével összerázkódott. A farkamat annyira összeszorította, hogy meg se bírtam mozdítani. A szorítás kis idő múlva fölengedett s én hevesen elkezdtem a botomat ki-be rángatni, hogy magam is minél hamarabb elélvezhessek – ami be is következett. Csakhogy ezúttal nem rántottam ki a dákómat, hanem benyomtam, amilyen mélyre csak lehetett és egész tölténytáramat Esztibe ürítettem. Még percekig benne maradtam. Nagyon jó érzés volt ennek a nőnek a forró testében megpihenni.Az asztalon ezalatt érintetlenül állt a bor, meg ami harapnivalót Eszti kikészített. Ettünk, ittunk, mert éhesek voltunk. Ruhát nem is vettünk magunkra, nyár volt, nem fáztunk. Miközben beszélgettünk, én elnéztem, hogy milyen elragadó is ez a nő. Kivált így baszás után. A szemei különös tűzzel égnek, ajkai még pirosabbak mint rendesen, mellei pedig úgy feszülnek, mintha melltartó szorítaná őket.- Gyönyörű vagy, Eszti, gyere az ölembe!Odajött és szétterpesztett lábakkal a combjaimra ült. Egészen közelről láttam az arcát, rajta a szikrázó szemeket és a kéjesen szétnyíló ajkakat. Nem lehetett nem megcsókolni. De a csókolásban ő sokkal nagyobb művésznek bizonyult mint én. Én csak tűrtem, amit csinál. A végeredmény pedig az lett, hogy a farkam kettőnk hasa között keresve magának helyet, szemtelenül felágaskodott. Eszti mindjárt tudta, mi ilyenkor a megoldás. Fölemelkedett egy kicsit, hogy magába dughassa a makkomat s aztán módszeresen ráereszkedett s az én megkeményedett dákóm egyszeribe eltűnt szem elől. Ha még láttatok kitűnő lovarnőt! Lassú ügetéssel kezdte s csak később ment át vágtába. Már mindkettőnk öle csupa veríték volt, amikor bekövetkezett a vég. Eszti szorosan átölelt s így magam is éreztem, az orgazmus hullámai hogyan rázkódtatják meg izmos testét. Igen ám, csakhogy az én fúrom akkor még mindig a pina fogságában volt s várta, hogy mikor kerül rá a sor.Ki se véve a dákót börtönéből Esztit a faránál fogva felkaptam és a másik szobában az ágyra fektettem. Amíg oda nem értünk, addig is a farkamon táncoltattam, amin ő jót nevetett. Az ágyon aztán sorra átvettünk néhány pozíciót: a papival kezdtük – Feri barátom így hívja a misszionárius pózt – majd jött a többi. Eszti húsos combjai hol a derekamon, hol a nyakamon, hol pedig a levegőben voltak. Ő már kétszer is elélvezett, mire én is berobbantam. Mindketten hullák voltunk, gecivel keveredett veríték borította egész testünket.Arra ébredtem, hogy tizenkettőt üt az óra. Gyorsan magamra kapkodtam a ruhát, Esztit fel sem ébresztve megcsókoltam az arcát és haza siettem. Arra gondoltam, hogy holnap mehet új frizurát csináltatni. De vajon mit fog válaszolni, ha megkérdezik, hogy ki kócolta össze ennyire? Anyám mélyen aludt, vagy legalábbis úgy tett, amikor elosontam az ágya mellett.Másnap nagybátyámmal sötétedésig a mezőn dolgoztunk, alig vártam, hogy Esztihez mehessek. Gyorsan lemosakodtam s éppen indulóban voltam, amikor Anyám sejtelmes hangon utánam szólt:- Fiam, ma ne menj a kocsmába!- Miért? (Majdnem azt mondtam, hogy nem is oda indultam.)- Mert haza jött a bátyád.- A bátyám? (Hirtelen szédülés fogott el.)- Igen, a bátyád.- És akkor mi van?- Az, hogy az Esztit elkergette.- Elkergette? De hát miért?- Azt te fiam nagyon jól tudod, hogy miért.- Anyám beárult? (Mert az már világos, hogy tudott a kettőnk kapcsolatáról.)- Nem, fiam, terólad nem szóltam – csak a többiekről.- És a kisgyerekkel mi van?- Eszti magával vitte.- Hova?- Valószínűleg az anyjához.- És a bátyám most hol van?- Elment.Nem ment messzire, csak a kocsmáig, ahol leitta magát és mindenkivel, akit ott talált, összeverekedett. Véresen hozták haza.Azóta eltelt néhány év.A múlt héten B. városban jártam és nem bírtam ki, hogy Esztit fel ne keressem. Csak az anyját találtam otthon, Palika az iskolában volt, Eszti pedig Budapesten. Az anyja elmondása szerint jól megy sora, szépen keres, küld is belőle, csak ritkán jár haza. Azt azért nem árulta el, hogy Eszti tulajdonképpen mivel foglalkozik, de szerintem nem nehéz kitalálni. Iskolája nincs, ellenben minden adottsága megvan hozzá, hogy prostituált legyen.Igaza volt Anyámnak, amikor azt mondta, hogy a bátyám egy kurvát hozott a házhoz.


Figyelem, felnőtt tartalom! Ha még nem töltötted be a 18! évet, akkor hagyd el az oldalt!